ดูจาก Gallery แล้ว คนใช้กันเยอะพอสมควร เหมาะกับโปรแกรมที่ติดต่อกับอินเทอรเน็ต ดูแล้ว น่าจะเอามาใช้กับงานผมได้

note ไว้ คงได้ทดลองใช้ ในเร็ววัน