เคยใช้สมัยเป็น beta ก็ใช้ได้ดีระดับหนึ่ง แม้ไม่ค่อยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ method อะไรนัก
xajax 0.2 เค้าเขียนเกี่ยวกับ library ตัวนี้ว่า "The easiest way to develop asynchronous Ajax applications with PHP" ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้รู้สึกอย่างไรบ้าง แต่ผมว่าใช้ง่ายดี... ใครสนใจลองเริ่มอ่านจาก Learn_xajax_in_10_Minutes

user posted image เริ่มมี Logo แล้ว...

มีอะไรใหม่
- Added some output buffer cleanup right before the response output
- Modified printJavascript and getJavascript so that a third argument can override
- Added waitCursorOff() (and corresponding waitCursorOn())
- ทำเอกสารคู่มือได้ดีขึ้น
รายละเอียดลองตามอ่านกันที่ 0.2_Release_Notes