โครงการรางวัลบัณณารสสมโภช

Napintorn

ตอนที่ 1  เกริ่นนำ
                เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2549  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการรางวัลบัณณารสสมโภช   ณ  โรงเรียนจิตรลดา  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆ  สำหรับการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของไทย  โดยในงานนี้มีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับพระราชทานรางวัลบัณณารสสมโภช เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น จำนวน  25  โรงเรียน 
                โดยหลังจากที่โรงเรียนทั้ง 25 แห่งเข้าพิธีพระราชทานรางวัลบัณณารสสมโภชจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางคณะผู้จัดงาน คือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการบรรยายเรื่อง “พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวมถึงแผนการดำเนินการของโครงการบัณณารสสมโภช”  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์  ยศยิ่งยวด  (ผู้เขียนจะบันทึกในตอนต่อไป)
                และกิจกรรมที่เป็นภารกิจหลักของผู้เขียนในครั้งนี้ คือ  กิจกรรมกลุ่ม “การจัดการองค์ความรู้เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”  โดยใช้รูปแบบ  KM  ของ  สคส.  และมี อาจารย์วรโชค  ไชยวงศ์   เป็นวิทยากรนำ  (ผู้เขียนจะบันทึกในตอนต่อไปเช่นกัน)
                ทุกท่านอ่านมาถึงตรงนี้  อาจจะเกิดความสงสัยว่า โครงการรางวัลบัณณารสสมโภช  คืออะไร  ติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Napintorn

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18729, เขียน: 14 Mar 2006 @ 08:00 (), แก้ไข: 25 Sep 2014 @ 14:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)