แม่

แม่สอนเราสอนมาแล้วตั้งนานชีวิตอยู่ที่เรารู้จักขับขานกล่อมวิญญาณด้วยความดี

แม่

ก่อนลูกจะเป็นแม่
ลูกร้องแงๆ  แม่หนูหิวนม
กินมานานแม่หย่าด้วยของขม
ชีวิต  ลูกเอ๋ย  มีทั้งตรมและหวาน
แม่สอนเรา
สอนมาแล้วตั้งนาน
ชีวิตอยู่ที่เรารู้จักขับขาน
กล่อมวิญญาณด้วยความดี

ก่อนแม่จะได้ลูก
แม่ร้องโอยๆ พันผูกชีพยอมพลี
ได้ลูกแล้วกล่อมด้วยหวานวจี
แต่ลูกไม่ปรานีกล่าวคำร้าย
แม่สอนเรา
สอนมาแล้วตั้งนานเหมือนเข็มกับด้าย
คอยเย็บร้อยสร้อยสาย
ให้ได้ลูกเป็นคนดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ในเพิงดาว : ถ้อยคำของความรักจากชีวิตความเห็น (0)