ติดต่อ

  ติดต่อ

เครือข่ายความรัก

  ความรัก ถือได้ว่าเป็น หัวใจของการเรียนรู้และการพัฒนา และ การเรียนรู้ ก็เป็นหัวใจของความรัก เช่นเดียวกัน การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง  
เครือข่าย ความรัก
         
ทุกปี ทุกเดือน ทุกวันและทุกขณะคือช่วงเวลาแห่งความรัก   วันแห่งความรักไม่ได้มีวันเดียวในทุกปี
       ปัจจุบัน ความรัก ได้ถูกให้คำนิยามกันหลายถ้อยคำ  เหมือนและแตกต่างกันไป ตามความ
รู้สึกนึกคิดโดยประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน
      ในปัจเจกบุคคล  องค์กรชุมชนหรือความเป็นสถาบัน  เราสามารถพัฒนาความรักได้หลายกระบวนการ เพียงอยู่ที่ว่าเราจักพัฒนาความรักกันในระดับโลกียชนหรือโลกุตตรธรรม
      ความรักในฐานที่ดำรงอยู่ในหัวใจของแต่ละคนอย่างพอเพียง  จักสร้างสานความรักให้เกิดขึ้นเป็นความรักของชุมชนหรือสถาบัน
      โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเป็นสถาบันครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของความรักแห่งแรก  เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดก่อต่อกันระหว่างบุคคล คือ พ่อ แม่ ลูกและญาติพี่น้อง  เป็นความรักที่ต่างระดับของวัยแห่งบุคคล เพราะสร้างสิทธิบุคคลตามระดับวัย
      นี่คือ  เครือข่ายความรัก ตามธรรมชาติ, ตามฐานความเป็นบุคคลและสิทธิบุคคลตามตัวบทกฎเกณฑ์ของสังคม
      สำหรับการสร้างเครือข่ายความรักที่ขยายกว้างออกไปในสังคม   คือจากครอบครัวสู่โรงเรียนชุมชนและสังคมที่กว้างออกไปอีก  ก็เป็นเช่นเดียวกัน แต่จะมีกรอบ แนวทาง วิธีการหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่มากขึ้น
      ดังนั้น  กระบวนการสร้างเครือข่ายความรัก  จึงมักจะตามเนื่องอยู่กับกระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน  ซึ่งก็ทำให้เรามักไม่มองเห็น ความเป็นเครือข่ายความรัก ในงานพัฒนา และไม่ได้ยกขึ้นสู่ระดับความสำคัญของปัญหา
        ความรัก ถือได้ว่าเป็น หัวใจของการเรียนรู้และการพัฒนา  
และ การเรียนรู้ ก็เป็นหัวใจของความรัก เช่นเดียวกัน
           การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
          ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง
      
ตัวอย่างงานเครือข่ายความรักในชุมชน   เช่น การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อติดตามความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในชุมชนในปัจจุบัน  กระบวนการนี้ก็เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายความรัก ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติอันมีมานานแล้วในความเป็นชุมชนสยามประเทศไทยของเรา   ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนคอยดูแลสอดส่องเด็กๆ ลูกๆ หลานๆ ของกันและกัน คอยกล่าวนำ ชี้แนะ ตักเตือน สร้างเสริมและให้โอกาสในการเรียนรู้และการเป็นอยู่
         กล่าวสำหรับปัจจุบัน   เราเพียงแต่เริ่มทำให้เป็นรูปแบบ มีขั้นตอน วิธีการทำงานเพื่อสร้างความชัดเจน
         และที่สำคัญคือ เพื่อฟื้นฟู “ระบบความเป็นชุมชน” ให้เกิดความอบอุ่นและเข้มแข็ง  สร้างพลวัตคือ พลังความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้เกิดแก่เยาวชนและชุมชน
       งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  เป็นงานสร้างเครือข่ายความรักระหว่างบุคคลและระหว่างชุมชน  นั่นคือ เป็นการสร้างเครือข่ายความรักในระดับบุคคลกับบุคคล  และระดับบุคคลกับชุมชนหรือสถาบัน
         เช่นเดียวกัน  งานพัฒนาทุกด้านในชุมชนและสังคม ในกระบวนการพัฒนานั้นๆ  ย่อมเกิดกระบวนการสร้างเครือข่ายความรักแก่กันและกันตามธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์
         แต่ความสำคัญมีอยู่เพียงว่า
             เราได้ให้ความสำคัญกับความรักอันเป็นองค์คุณแห่งการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันที่สวยงาม ดีงามและถูกต้อง เพียงใด ระดับใด...
         สรรพสิ่ง  ย่อมเป็นความรักของกันและกัน
         ขอความเป็นอยู่อย่างงดงาม ชื่นบาน และสงบสุข
                    จงมีแด่ทุกสรรพสิ่ง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 18724, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก

ความเห็น (12)

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     นมัสการพระคุณเจ้า

     ท่านตีพิมพ์บันทึกนี้ออกมาเพื่อยืนยันสิ่งที่ผมไปพบที่ อ.ศรีบรรพต (ชาวเขาปู่) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมถึงได้อย่างมั่นคงตามที่เขาเชื่อ และเริ่มร้องหาอยู่พอดีครับ

     ผมขออนุญาตที่จะคัดลอกเพื่อส่งไปให้แกนนำของชุมชนนี้ได้อ่าน และส่งต่อ ๆ กันไปนะครับ

                     กราบนมัสการด้วยความเคารพ

IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
     บันทึกที่กล่าวถึงไว้ในความเห็นก่อนหน้าครับ "รักไม่มีกฎเกณฑ์ (ใดๆ)"
ดอกหญ้า
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

 สรรพสิ่ง  ย่อมเป็นความรักของกันและกัน
         ขอความเป็นอยู่อย่างงดงาม ชื่นบาน และสงบสุข

 

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

ความรัก

ความรัก...หากเกิด..ณ อณูที่เล็กสุด

ของการก่อเกิด..เป็น "มนุษย์"...

นั่นคือ...ความรัก..."ในตน..."

หากเมื่อใดที่ตนรักตน...แล้ว..

ความรักที่ก่อเกิดจะแผ่ซ่าน...ไป

ทุกอณู...ที่รอบด้าน

ที่เราก้าวย่างเดินไป...ด้วยรัก

 

 

โกสัมพี
IP: xxx.91.227.248
เขียนเมื่อ 

รัก รัก รัก  รักในทุกสรรพสิ่ง

รักในทุกความมีเป็น- เช่นนั้นเอง

อ่าน  ถ้อยคำรัก   "ในคำว่า รัก"

ของเพื่อนเขียนข้าวได้..                  

จำเริญในข้อคิดเห็นครับ

yak
IP: xxx.91.227.92
เขียนเมื่อ 

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

รัก รัก รัก...

เวทีมนุษย์
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

รู้รักในรักหนักหนา
รู้ถนอมคุณค่าตระหนัก
รู้ตนลำบากยากนัก
แต่รู้ฟูมฟักรักนั้น
ว่าชีวิตแค่เม็ดทราย
แต่สายใยรักจักขวั้น
คล้องดวงใจนี้นิรันดร์
อยู่คู่คืนวันสืบไป

สืบไปในโลกตราบแล้ง
ตราบสิ้นเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว
ตราบโรยลาร่วงดวงใจ
เพื่อโลกกว้างใหญ่ยังคง
รักในอิสระจะฝัน
รักสิ่งสร้างสรรค์สูงส่ง
รักในความซื่อถือตรง
ยืนยงรักงามความดี

####กานติ ณ ศรัทธา#####

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าสำหรับการเติมเต็ม " ความรัก "

" การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
         ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง "
      

ตุมปัง
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

"รัก"....คำเดียวสั้นๆที่กินความหมายทั้งจักรวาล
"รักที่จะให้" .... มีคุณค่ามากกว่าการแค่คอยรับเพียงอย่างเดียว
"รัก" อย่างศรัทธา  แต่อย่ายึดมั่นถือมั่น เพราะ ตัวเรามิใช่ของเรา 

รรร
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

อืม  อ่านแล้ว ดีครับ

 "การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
         ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง "
      

mail
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

ชุมชนเรียนรู้ แลกเปลียนทัศนคติ ความแตกต่าง

    my techno

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

นมัสการครับท่าน