ความเห็น 16967

เครือข่ายความรัก

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าสำหรับการเติมเต็ม " ความรัก "

" การเรียนรู้ด้วยสติปัญญาและกรุณา จักสร้างความเข้าใจ
         ความเข้าใจ คือตัวกลางของความรัก และก็เป็นตัวความรักนั่นเอง "