ความเห็น 16445

เครือข่ายความรัก

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

     นมัสการพระคุณเจ้า

     ท่านตีพิมพ์บันทึกนี้ออกมาเพื่อยืนยันสิ่งที่ผมไปพบที่ อ.ศรีบรรพต (ชาวเขาปู่) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 ได้อย่างสอดคล้อง เชื่อมถึงได้อย่างมั่นคงตามที่เขาเชื่อ และเริ่มร้องหาอยู่พอดีครับ

     ผมขออนุญาตที่จะคัดลอกเพื่อส่งไปให้แกนนำของชุมชนนี้ได้อ่าน และส่งต่อ ๆ กันไปนะครับ

                     กราบนมัสการด้วยความเคารพ