ความเห็น 16554

เครือข่ายความรัก

Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

ความรัก

ความรัก...หากเกิด..ณ อณูที่เล็กสุด

ของการก่อเกิด..เป็น "มนุษย์"...

นั่นคือ...ความรัก..."ในตน..."

หากเมื่อใดที่ตนรักตน...แล้ว..

ความรักที่ก่อเกิดจะแผ่ซ่าน...ไป

ทุกอณู...ที่รอบด้าน

ที่เราก้าวย่างเดินไป...ด้วยรัก