ความเห็น 16837

เครือข่ายความรัก

เวทีมนุษย์
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

รู้รักในรักหนักหนา
รู้ถนอมคุณค่าตระหนัก
รู้ตนลำบากยากนัก
แต่รู้ฟูมฟักรักนั้น
ว่าชีวิตแค่เม็ดทราย
แต่สายใยรักจักขวั้น
คล้องดวงใจนี้นิรันดร์
อยู่คู่คืนวันสืบไป

สืบไปในโลกตราบแล้ง
ตราบสิ้นเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว
ตราบโรยลาร่วงดวงใจ
เพื่อโลกกว้างใหญ่ยังคง
รักในอิสระจะฝัน
รักสิ่งสร้างสรรค์สูงส่ง
รักในความซื่อถือตรง
ยืนยงรักงามความดี

####กานติ ณ ศรัทธา#####