ความเห็น 16462

เครือข่ายความรัก

ดอกหญ้า
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

 สรรพสิ่ง  ย่อมเป็นความรักของกันและกัน
         ขอความเป็นอยู่อย่างงดงาม ชื่นบาน และสงบสุข