เราๆ ท่านๆ อาจจะสงสัยว่า การวัดความดันเลือดควรวัดแขนไหนดี ซ้ายหรือขวา

  • การวัดความดันเลือดที่คลินิกมีแนวโน้มจะวัดแขนขวา ส่วนการวัดความดันเลือดที่บ้านมีแนวโน้มจะวัดแขนซ้าย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ถนัดขวา ถ้าวัดตัวเองจึงมักจะวัดแขนซ้าย

 Heart Sunset

เว็บไซต์ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันตอบปัญหาที่มีผู้ถามไปว่า ทำไมความดันเลือดวัดจากแขนซ้าย-ขวาจึงไม่เท่ากัน

  • อาจารย์ท่านตอบอย่างนี้ครับ...

Heart Sunsetความดันเลือด วัดจากแขนข้างที่ถนัดอาจจะสูงกว่า:

  • ความดันเลือดที่วัดจากแขนซ้าย-ขวาของคนเรามักจะไม่เท่ากัน และอาจวัดความดันเลือดจากแขนข้างที่ถนัดได้สูงกว่าแขนข้างที่ไม่ถนัด

ผู้เขียนขอสันนิษฐานว่า แขนข้างที่ถนัดมีแนวโน้มจะโตกว่าแขนข้างที่ไม่ถนัด การวัดความดันเลือดแขนที่โตกว่าจะต้องใช้แรงดันสูงกว่าในการกดเส้นเลือดแดงให้แคบหรือตีบลงระหว่างการวัด

Heart Sunsetความดันเลือดต่างกันได้เท่าไร:

  • เกณฑ์มาตรฐานยอมให้ต่างกันได้ไม่เกิน 10 มิลลิเมตรปรอท

Heart Sunsetถ้าความดันเลือดต่างกันเกิน 10:

  • ถ้าความดันเลือดวัดจากแขนข้างซ้าย-ขวาต่างกันเกิน 10 ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากมีการศึกษาพบว่า คนที่มีโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันมีแนวโน้มจะพบความดันเลือดต่างกันมากกว่าคนทั่วไป

Heart Sunsetควรวัดแขนข้างไหน:

  • ถ้าเป็นไปได้... ควรวัดความดันเลือดจากแขนข้างที่ถนัดก่อน เพื่อให้ตรวจหาโรคความดันเลือดสูงได้เร็วขึ้น นอกจากนั้นควรวัดความดันเลือดจากแขนทั้งสองข้างเปรียบเทียบกันเป็นครั้งคราว เพื่อตรวจหาว่า ความแตกต่างกันมีค่าเกิน 10 มม.ปรอทหรือไม่

Heart Sunsetแหล่งข้อมูล: