ความเห็น 3006050

ความดันเลือด วัดแขนไหนดี

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านเช่นกัน ครับ....