13 มีนาคม 2549(yah)

วัแรกของการฝึกงาน

ศึกษาการใช้งาน web gotoknow.org

- สมัครเป็นสมาชิกชุมชนของ ก.ว.พ.
- ศึกษาและทดลองสร้างบล็อกเป็นของตนเอง
- ทดลองสร้างบันทึกการฝึกงานของตนเอง
 • เข้า web gotoknow.org
 • ไปที่บล็อกเพื่อสร้างบันทึก
- ศึกษาและทดลองสร้าง mailgroup ของ yahoo
 • เข้าไปที่ www.groups.yahoo.com
 • ใส่ IDและ password ของเราลงไป
 • เลือก group 
 • คลิกที่ place my group here ใส่ group name, email address, decribe ตามใจชอบ
 • คลิกที่ continue จากนั้นก็พิมพ์ โค้ด ลงไปเพื่อกัน spy ware
 • คลิกที่ continue อีกครั้ง
 • ถ้าต้องการจะเพิ่มชื่ิอสมาชิกก็คลิกที่ invite people to join
 • พิมพ์ e-mail address วรรคแล้วตามด้วยชื่อลงไป พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะส่งลงไป
 • คลิกที่ submit invite ระบบก็จะบันทึก e-mail address เอาไว้ และจัดการส่งข้อความให้สมาชิกใน group ทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)