ไพรสาร กาบทุม:คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร ?

          คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีการจัดทำขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังจะช่วยให้ผู้เรียนทีความรู้และสนใจ เข้าใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนมากขึ้นในทุกระดับและสามารถนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในปัจจุบันเช่นปัญหาการขาดแคนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก เป็นต้น ในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนที่ครูทุกสาขาวิชาที่จะต้องศึกษาอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพรสาร กาบทุมความเห็น (2)

IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอให้มีแฮงนะดร.ไพรสาร
ครูสารคาม
IP: xxx.26.186.37
เขียนเมื่อ 

ดีมาก มีอะไรอีกมากมายในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน