สิริภัทร

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
           คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI  เป็นสื่อการเรียนการสอนโคยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบของสื่อประสม มีความเป็นมัลติมีเดีย  mutimedia   โดยมีตัวอักษร  ภาพเสียง  ภาพเคลื่อนไหว  และมีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว   โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรุ้ได้ด้วยตนเอง  มีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อ  ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีจากครูผู้สอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิริภัทรความเห็น (0)