เคยผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และก็เคยส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากมาย  แต่ก็ยังไม่ถูกใจ  อยากมีความรู้เรื่องการสร้างการ์ตูน Animation โดยโปรแกรม Fash MX  ซึ่งคิดว่าจะนำมาใช้กับบทเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  อยากรู้ว่าหนังสือของสำนักพิมพ์ไหนแต่งดี  อาจารย์ผู้สอนใครแต่งหนังสือดีบ้าง  การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ออร์โต้แวร์ มีการใช้ฟังก์ชันสลับซับซ้อนมากน้อยเพียงไร  ลูกเล่นความน่าสนใจ เกี่ยวกับฟังก์ชัน การสร้างเกม ผมอยากจะรับรู้