ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

อยากรู้เกี่ยวกับความสำคัญของคอมพิวเตอร์
      เคยผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และก็เคยส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลมากมาย  แต่ก็ยังไม่ถูกใจ  อยากมีความรู้เรื่องการสร้างการ์ตูน Animation โดยโปรแกรม Fash MX  ซึ่งคิดว่าจะนำมาใช้กับบทเรียนให้มีความน่าสนใจมากขึ้น  อยากรู้ว่าหนังสือของสำนักพิมพ์ไหนแต่งดี  อาจารย์ผู้สอนใครแต่งหนังสือดีบ้าง  การใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ออร์โต้แวร์ มีการใช้ฟังก์ชันสลับซับซ้อนมากน้อยเพียงไร  ลูกเล่นความน่าสนใจ เกี่ยวกับฟังก์ชัน การสร้างเกม ผมอยากจะรับรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนกฤษ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18658, เขียน: 13 Mar 2006 @ 15:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ธนกฤษ มากบุญ
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

cai  wbi  ebook  ซีดีรอม การสอน  ต่างกันอย่างไร
cai เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีลำดับขั้นตอน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีส่วนที่คล้ายกับ wbi แต่ cai จะมีลูกเล่นที่ดีกว่าคือมีภาพประกอบเสียง ชวนให้ผู้เรียนได้สนใจมากกว่า แต่ถ้าเป็น wbi  นั้นถ้าทำได้สมบูรณ์ จะทำให้การโหลดข้อมูลได้ช้า ลูกเล่น ความน่าสนใจน้อยกว่า  แต่ข้อดีของ wbi  นำไปเล่นบนเครือข่าย อินเตอร์เน็ตได้ บันทึกเป็นฐานข้อมูลลงในเครื่อง server ให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนได้ ซึ่งเป็นข้อดี  ส่วน ebook  เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งมีความน่าสนใจคือได้อ่านในคอมพิวเตอร์และอาจมีเสียงประกอบภาพ

ธนกฤษ มากบุญ
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

นำเสนอคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ระดับช่วงชั้นที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
จำนวนคาบ  2 คาบ
เนื้อหาประกอบด้วย
1. การเรียงสับเปลี่ยน
2. แฟคทอเรียล

ทำไปเพราะ
1. นักเรียนมองภาพ และคำนวณเรื่องนี้ได้ยาก จะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนมองภาพได้ง่ายขึ้น
2. ให้นักเรียนได้มองภาพการเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของได้ง่ายขึ้น
3. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวันได้  สามารถตัดสินใจกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันได้

หลักการออกแบบการสอนใช้ ทฤษฎีการสอน  9  ขั้น ของ Gagne
การจัดทำใช้
1.มีแบบทดสอบก่อนเรียน บันทึกคะแนนให้นักเรียนทราบ
2. มีทดสอบหลังเรียน บันทึกคะแนนให้ครูรับทราบ
3. เนื้อหาจะประกอบด้วยเสียงพากย์ 
4. ใช้การ์ตูนระบบเอนิเมชั่น

    ผู้จัดทำ

1. นายธนกฤษ  มากบุญ
2. นางนงค์นุช ทรัพย์อนันต์
3. นางสาวดารารัตน์ ทำแกว

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.63.2
เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์ใช้วิธีเขียนในบันทึกใหม่จะดีกว่าครับ