จันทนา : คิดอย่างไรกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

       การสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดนั้น  เป็นเรื่องที่อาจจะยากและมีความยุ่งยากสำหรับนักเรียนที่จะเรียนรู้ได้  เมื่อเรามุ่งที่จะให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องก็เหมือนกับเป็นการบังคับ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย  ข้าพเจ้าจึงนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน( CAI ) เรื่องมาตราตัวสะกด ที่ได้รับแจกจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาให้นักเรียนได้ลองศึกษาดู  พบว่านักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากจะเรียน  และเขาสามารถที่จะเลือกเรียนมาตราตัวสะกดที่ต้องการได้อย่างไหนก่อนก็ได้ ในขณะเรียนก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  เมื่อมีการทดสอบหลังเรียนแล้วก็พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ และนักเรียนเกิดความจำระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องมาตราตัวสะกด
       ดังนั้นสำหรับข้าพเจ้าแล้ว คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ ( CAI ) ก็คือการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน โดยที่เนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ นั้นได้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบและขั้นตอน  ผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนตามหัวข้อที่ตนเองต้องการ  และบทเรียนนั้น ๆ จะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน  มีเสียง และภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จันทนา ขันทะบุตรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผมตกภาษาไทยครับ

น้ำผึ้ง
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้ CAI มาใช้สอน รบกวนส่งมาให้หน่อยได้มั้ยคะ ถ้าได้กรุณาตอบทางเมลด้วยค่า