ปวีณาหล้าคำภา

             ข้าพเจ้าสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมานาน  มีความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการเรียนการสอนที่เรานำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอนในเนื้อต่างได้  ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ตาม  ทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับบทเรียนในคอมพิวเตอร์  และยังสามารถนำมาแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  เช่นการขาดแคลนครู  แบ่งเบาภาระการสอนได้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปวีณาหล้าคำภาความเห็น (2)

ปวีณาหล้าคำภา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

  จากที่ได้เรียนรู้ในวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มาได้ระยะหนึ่ง ขอให้ความหมายตามที่เข้าใจ

E  BooK  คือหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย  ไม่มีปฏิสัมพันธ์

CAI  คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ  มีปฏิสัมพันธ์

WBI  คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  มีปฏิสัมพันธ์

             ซึ่งความแตกต่างกันคือ  E  BOOK   ไม่มีปฏิสัมพันธ์และผู้เรียนไม่มีการประเมินผลก่อนและหลัง   ส่วน  CAI  .WBI   มีปฏิสัมพันธ์กันและสามารถทดสอบความรู้ที่ได้ศึกษาในบทเรียนนั้น  โต้ตอบกับได้

เพื่อนร่วมห้อง
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากจริงนะ  แล้วตอนนี้น้ำหนักขึ้นอีกกี่กิโลละ  ...แอม