สืบเนื่องจาก Main Theme “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 – 3 < Link >

         เราได้จัดให้มีการ ลปรร. กัน ในหัวข้อเกี่ยวกับ “การพัฒนาชุดโครงการ (วิจัย) สู่ความเป็นเลิศ” เป็นส่วนหนึ่งของ Prelude “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2” ครับ เราจัดกันที่ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเตล แอนด์ รีสอร์ต จ.พิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2549 รวม 2 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 70 คน แต่ว่าอยู่ค้างคืนได้แค่ประมาณครึ่งหนึ่ง

         โดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รอง ผอ. สกว. มาช่วยเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยงให้ ท่านต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ ของค่ำวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 49 กลับดึกของคืนวันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 49 นับเป็นความกรุณาของท่านที่มีต่อชาว มน. เป็นอย่างมาก

         ตัวผมเองกับอาจารย์เสมอ มีโอกาสดีกว่าเพื่อน ๆ ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านวิทยากรตั้งแต่ปีที่แล้วในงาน "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 1 และมาครั้งนี้ก็ได้อยู่ใกล้ชิดตั้งแต่ไปรับที่สนามบิน จนกระทั่งไปส่งกลับที่สนามบิน จึงได้โอกาสเรียนรู้อะไรต่ออะไรได้มากกว่าคนอื่น

         ดร.เสมอ ถาน้อย ในฐานะแม่งานหลัก ได้เปรยกับผมตั้งแต่บ่ายของวันแรก (วันศุกร์ที่ 10 มี.ค. 49) แล้วว่า “ประสบความสำเร็จ และมีประโยชน์มากนะ” ตอนทำ AAR ในช่วงสุดท้านของกิจกรรม นักวิจัยที่เข้าร่วมก็รู้สึกพอใจอย่างยิ่ง เห็นว่ามีประโยชน์มากเช่นกัน อยากให้จัดให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องต่อไป

         ขอขอบคุณวิทยากร ทุกท่านทุกฝ่ายอีกครั้งครับที่ช่วยกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

         วิบูลย์ วัฒนาธร