สมัยผมยังเป็นนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ซึ่งส่วนใหญ่ชอบเที่ยวเตร่ ไม่ค่อยเข้าห้องเรียนกัน ส่วนผมเข้าบ้างโดดบ้าง ไม่ใช่ต้องการความรู้ แต่เพื่อเป็นข้อมูลในการเก็งข้อสอบ จนกระทั่งถึงคืนก่อนสอบปลายภาค วิชาฟิสิกส์ เพื่อนผมที่ไม่เจอหน้าในชั้นเรียนเลย บอกผมว่าขี้เกียจอ่านหนังสือ แต่ขออ่านกระดาษทดที่ผมเขียนซ้อมทำข้อสอบที่เก็งไว้ ผมเก็งเป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ ผลออกมา เป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ ผมเก็งถูก 3 ข้อ เพื่อนผมจึงได้เกรด B ไปเลย

มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยเหมาะสมนัก แต่ทำให้นึกขึ้นได้ว่า บางครั้งการบันทึกเก็บในบล็อกบ้าง ก็ยังดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆ ถึงแม้ผมรู้สึกไม่น่าเป็นประโยชน์ แต่ก็อาจเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นครับ

--วิภัทร