เนื่องจากได้แวะไปเยี่ยมชุมชน นักศึกษาปริญญาเอก ของคุณขจิต แล้วพบบันทึกที่ขึ้นหัวข้อว่า How to teach poem อ่านหัวข้อแล้วเกิดคำถามขึ้นทันทีว่า จะสอน poem ให้ทำอะไร จริงๆเข้าใจว่าผู้เขียนตั้งใจจะหมายถึงว่า จะสอนให้เขียนกลอนอย่างไร แต่ถ้าเขียนแบบนี้ฝรั่งอ่านจะเข้าใจแบบอันแรก เราคนไทยส่วนมากจะเข้าใจความหมายที่ผู้เขียนตั้งใจจะสื่อ

อันนี้เป็นความผิดพลาดที่พบได้บ่อยในหมู่พวกเรา และสังเกตว่าไม่ค่อยมีคนทัก เพราะเราคิดว่าเราเข้าใจกันนี่นา แต่คิดอีกทีเราควรจะใช้ให้ถูกต้องกันดีกว่า เพราะสู้เราเข้าใจและเจ้าของภาษาก็เข้าใจเหมือนเราจะเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องที่สุด จริงไหมคะ

คราวนี้มาดูว่าผิดตรงไหน poem เอามาตั้งลอยๆแบบนี้ไม่ได้ เพราะเป็นคำนามที่ไม่ใช่ตัวแทนของบทกลอนทั้งหลาย เหมือนเราพูดว่า How to teach refrigerator เห็นไหมคะว่าเรางงแล้ว สอนตู้เย็นทำอะไร เราต้องใช้ poems เป็น How to teach poems จึงจะทำให้ถูกต้อง อันนี้จะต่างกับเวลาพูดว่า How to teach English เพราะ English เป็นคำหมายถึงภาษาอังกฤษโดยรวมในตัวอยู่แล้ว

ต้องขอชื่นชมคุณขจิตที่มีความตั้งใจจริงในการสอนภาษาที่ถูกต้องให้เด็กในระดับต้นๆ อยากให้คุณขจิตไปได้ถึงระดับที่สามารถช่วยเด็กๆตั้งแต่ในระดับเริ่มเรียนจริงๆ จะขอเป็นแรงสนันสนุนด้วยค่ะ ต้องการให้ช่วยอะไร ถ้าทำได้จะช่วยทันทีค่ะ