พี่เลี้ยงให้คำปรึกษา

รู้ว่าน้ำตาลสูง แต่ไม่รู้ว่า สูงแล้วจะเป็นอย่างไร ยังไม่ตระหนักถึงผลของโรคที่เป็น ดังนั้นกลุ่มนี้เราต้องทำให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของเบาหวานต่อภาวะสุขภาพก่อน

      เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อคุณภาพการกินที่ดีของผู้เป็นเบาหวานและเพื่อป้องกันเบาหวานให้กับ หมอ พยาบาล นักโภชนาการ อ.ครบุรี          จ.โคราช ประมาณ 2 วัน ซึ่งส่วนหนึ่งได้มีการสอนทำ workshop อาหารและสร้างบทบาทสมมุติในการให้คำปรึกษาในเรื่องการดูแลอาหารในผู้เป็นเบาหวานซึ่งทำให้เห็นภาพบรรยากาศของการให้คำปรึกษาและลองปฏิบัติจริงก่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะไปทำงานได้มากขึ้น

     ดิฉันขอเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นมีการสร้างบทบาทสมมุติในการให้คำปรึกษาโดยจัดเป็นกลุ่มๆ   ให้แสดงเป็นคุณหมอ พยาบาล และผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งผลการแสดงสถานการณ์การให้คำปรึกษาก็ยังแตกต่างกันในแต่ละ  case  มีบางกลุ่มผู้เป็นเบาหวานรู้ว่าน้ำตาลสูง แต่ก็รู้สึกว่าร่างกายก็ปกติดี ไม่เห็นว่าน้ำตาลสูงแล้วจะมีผลเสียอะไรเลย จะเห็นได้ว่ากล่มนี้ยังไม่รู้และตระหนักถึงผลของโรคที่เป็น ดังนั้นกลุ่มนี้เราต้องทำให้เขาทราบและตระหนักถึงความสำคัญของเบาหวานต่อภาวะสุขภาพก่อน เพราะถ้าเราให้คำแนะนำข้อมูลอาหารว่าคุณต้องทำอย่างนี้ไป ผู้เป็นเบาหวานท่านนั้นก็อาจจะไม่ทำเพราะเขาไม่เห็นความสำคัญของการคุมอาหาร  

     แต่บางกลุ่มพบว่าผู้เป็นเบาหวานตระหนักและเข้าใจถึงภาวะสุขภาพของเขา และรู้ว่าต้องดูแลอาหารการกินอย่างไรบ้าง แต่ทำไม่ได้ ด้วยเหตุผลนานับประการ เช่น ก็มีคนซื้อขนมมาให้กิน ก็ต้องกินตามมารยาท หรือที่บ้านเปิดร้านขายขนม  ดังนั้นกลุ่มนี้เราอาจให้เขาลองค้นหาและแนวทางแก้ปัญหานั้นเองและมีเราเป็นคนให้ข้อเท็จจริงเรื่องอาหารไป และเปิดโอกาสให้เขาเลือกว่าจะทำอะไรก่อนที่คิดว่าตนเองทำได้ง่ายและสำเร็จ   ในทางกลับกันถ้าเราบอกให้เขาทำ เขาก็อาจทำบ้าง แต่ถ้าให้เขาเป็นคนที่กำหนดว่าเขาอยากที่จะทำอะไรก่อนเพื่อลดน้ำตาลได้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีและดูแลเบาหวานได้ดีกว่ากันค่ะ 

                                                                            ปฏิมา  พรพจมาน/ นักกำหนดอาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (0)