Main Theme “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 – 3

ครั้งที่ 3 นี้ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้จัดให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 ปีของในหลวง

         1. “Messenger -> Manager” ในงาน “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 1 (28 – 29 ก.ค. 48) 15 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

         2. “Research Project -> Research Program” (International conference) ในงาน “นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 2 (28 – 29 ก.ค. 49) ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

         3. “Research Research -> Research Utilization” (International conference) ในงาน “นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 (วันพระราชทานปริญญา ปลายปี 2550 – ต้นปี 2551) เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปีของในหลวง

         ครั้งที่ 3 นี้ท่านอธิการบดีได้มอบหมายให้จัดให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 ปีของในหลวง จะมีพิธีเปิดตึกศูนย์เรียนรวมและอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ในช่วงนั้นด้วย ศาลาไทยกลางน้ำที่จะใช้เป็นหอพระก็จะเสร็จในช่วงเวลานั้นเช่นกัน จะเชิญผู้บริหารและนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานด้วย

         จึงอยากให้ทุกท่านช่วยกันเสนอแนะเพื่อเป็นการเตรียมการด้วยครับ ทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่แก้ไข/ปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นตลอดเวลา

         เสนอแนะให้เชื่อมโยงไปถึงครั้งที่ 4 ด้วยเลยก็ได้

         ขอบคุณล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)