สวัสดีลีลาศ

จิตใจแจ่มใส
วันก่อนดูการแข่งขันกีฬาลีลาศระดับโลก UBC มันเป็นอะไรที่สวยงาม  เป็นบรรยากาศที่น่าดูแต่ละคู่ที่เข้าทำการแข่งขันมาจากประเทศต่าง ๆ  ทำอะไรที่คล้าย ๆ กันโดยมิได้นัดหมายไว้  แต่งกายสวยงามประกอบด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ  ดูแล้วมีความสุข  สามารถผ่อนคลายความตรึงเครียดได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งหากเรามีโอกาสที่ได้ฝีกฝนในรูปแบบที่ถูกต้องก็น่าจะเป็นการดีมาก  แต่ที่ทราบค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเภทนี้จะสูง  และหน่วยงานที่จะสนับสนุนแทบไม่มี  จะมีแต่ก็ที่ส่วนกลางซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้ทุกกิจกรรมเนื่องจากค่าใช้จ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลีลาศเพื่อบุคลิกและจิตใจแจ่มใสความเห็น (0)