ซอฟต์แวร์ CmapTools จาก http://cmap.ihmc.us/ (Institute of Human and Machine Cognition) น่าสนใจมากคะ ใช้สำหรับ Modeling Knowledge ดิฉันลองดาวน์โหลดมาลงดูแล้ว พบ Feature ที่น่าสนใจคือ Shared Cmaps หนึ่งในนั้นมี Cmap จาก Thailand National Knowledge Base Demonstration Project อยู่ด้วยคะ