...หน่วยปฏิบัติงานนอกเวลาของภาคพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดให้บริการตั้งแต่

16.30-08.30 น. ปัจจุบันปริมาณการทดสอบในแต่ละหน่วยงานของภาควิชามีปริมาณที่มากขึ้นเพราะผู้ใช้บริการมากขึ้นแต่จำนวนผู้ปฏิบัติงานเท่าเดิม(อนาคตอาจจะน้อยลง)เวรดึกก็เหมือนกันไม่ค่อยมีคนอยากจะอยู่เท่าไหร่นัก เพราะไม่อยากมีขอบตาเหมือนหมีแพนด้ากับปริมาณงานที่มากเสียจนไม่อยากจะเอ่ย โดยเฉพาะคืนวันอาทิตย์กับวันจันทร์จากสถิติและประสบการณ์อยู่เอง ก็จะเจอคนหน้าไม่เปลื่ยนเลย(เดิมๆ) เดี๋ยวก็อยู่อีกแล้วแต่ก็ไม่บ่นเพราะเราต้องเอาใจผู้ใช้บริการ