KM Way

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ของฝากจากทีมงาน KKU_KM ประพันธ์ระหว่างเดินทางกลับจากการดูงาน

KM Way

พี่วิยะดา รัตนเพชร ทีมงาน KKU_KM แต่งระหว่างเดินทางกลับจากการดูงาน Toyota Way ผมมาเกลาต่อเล็กน้อยครับ

 KM คือวิถี ท่านมีอยู่                    จงเล่าสู่ เพื่อนฟัง ดั่งความฝัน
ประสบการณ์ ที่ผ่านมา เคยฝ่าฟัน      โปรดแบ่งปัน ความสำเร็จ คือเพชรงาม
ทั้งความรู้ ภายใน และภายนอก         รีดดึงออก มาสังเคาระห์ แล้วเพาะเสริม
เกี่ยวเก็บ จากสิ่งดี มาประเมิน           ระดมเสริม คุณค่า น่านิยม
พัฒนาคน เสริมปัญญา ฆ่าปัญหา       นำวิชา หาTacit มาแต่งเสริม
ทุกคืนวัน เร่งต่อติด และต่อเติม         จิตใจเพลิน Learnร่วมกัน มันสุดเอย  

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

เป็นโคลงกลอนทีมีสาระดี   แต่ไม่มีรายละเอียด ที่จะสื่อให้บุคคลทั่วไปได้เห็นภาพ และเข้าใจ ในสิงที่คุณวิยะดาได้ประสบมา ว่ามีแง่มุมต่างๆอะไรบ้างที่น่าจะนำมาแบ่งปันเป็นความรู้ ต่อไป 

                                ขอขอบคุณล่วงหน้า