KM Way

พี่วิยะดา รัตนเพชร ทีมงาน KKU_KM แต่งระหว่างเดินทางกลับจากการดูงาน Toyota Way ผมมาเกลาต่อเล็กน้อยครับ

 KM คือวิถี ท่านมีอยู่                    จงเล่าสู่ เพื่อนฟัง ดั่งความฝัน
ประสบการณ์ ที่ผ่านมา เคยฝ่าฟัน      โปรดแบ่งปัน ความสำเร็จ คือเพชรงาม
ทั้งความรู้ ภายใน และภายนอก         รีดดึงออก มาสังเคาระห์ แล้วเพาะเสริม
เกี่ยวเก็บ จากสิ่งดี มาประเมิน           ระดมเสริม คุณค่า น่านิยม
พัฒนาคน เสริมปัญญา ฆ่าปัญหา       นำวิชา หาTacit มาแต่งเสริม
ทุกคืนวัน เร่งต่อติด และต่อเติม         จิตใจเพลิน Learnร่วมกัน มันสุดเอย  

JJ