วันศุกร์ที่ 10 มีค.49 มีบันทึกของผอ.(ในใบปะหน้าบันทึกฯของตนเองถึงผอ.เรื่องขอส่งสรุปผลการดนง.ส่งเสริมสุขภาพปจป. จำนวน 2 ฉบับ) อ่านไม่ค่อยเข้าใจกลัวตีความผิด จะไปถามท่านก็เกรงใจ(เรื่องแค่นี้ทำไมไม่ร้เรื่อง) ทำไงดี ไปถามผ้เชี่ยวชาญที่ใกล้ชิดท่านดีกว่า ว่าแล้วก็เลยไปให้คุณชนกพรรณช่วยอ่านตีความ จึงเข้าใจว่าให้เขียนสรุปเป็นลักษณะ Abstract พอฟังแล้วร้สึกปัญญามันเกิด(ผลของการพยายามคิดบวก) ก็ตัวเองอยากให้ผ้บริหารรับทราบผลงาน แต่ไม่สรุปประมวลเป็น Logic จะเห็นความสำเร็จและโอกาสพัฒนาอย่างไร (มันอาจจะไม่คุ้มเหนื่อยก็ได้) พอคิดแบบนี้ถ้าเราทำAbstractเพิ่มเราก็ได้ประโยชน์เพื่อ PDCAต่อไป