ความเห็น 446960

KM Way

เขียนเมื่อ 

 

เป็นโคลงกลอนทีมีสาระดี   แต่ไม่มีรายละเอียด ที่จะสื่อให้บุคคลทั่วไปได้เห็นภาพ และเข้าใจ ในสิงที่คุณวิยะดาได้ประสบมา ว่ามีแง่มุมต่างๆอะไรบ้างที่น่าจะนำมาแบ่งปันเป็นความรู้ ต่อไป 

                                ขอขอบคุณล่วงหน้า