นี่คือภาพแผนภูมิความคิด สื่อประชาสัมพันธ์ของชมรมอาสาพัฒนาตำบลหนองสรวง
โดย คุณอำนาจ แสงสุข นักพัฒนารุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเพื่อนของนายบอนเองครับ

ซึ่งได้รวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ของตำบล และประสานกับครู และทีมนักพัฒนาในท้องถิ่น
รวมตัวตั้ง สำนักงานสนับสนุนงานชุมชนและท้องถิ่น ตำบลหนองสรวง (สคถ.) หนองสรวง
องค์กรพัฒนาเล็กๆ ซึ่งมีกองทุนศิษย์เก่าเพื่อน้อง และ ชมรมอาสาพัฒนารวมอยู่ด้วย

องค์กรเล็กๆ ที่ระดมสมองร่วมกัน จนเกิดภาพความคิดที่เห็นนี้

หากดูแผนภูมิความคิด จะเห็นว่า พวกเขามองการณ์ไกลมาก มองถึงอนาคต
ดูแล้ว นี่น่าจะเป็นจุดเล็กๆที่จุดประกายให้กับชุมชนท้องถิ่น ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเพิ่มมากขึ้น


คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย