บรรยาการการเรียนรู้ ที่ มทส

 ครั้งแรก แต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้าย KM เติมเต็มงานประจำที่ มทส

ทางเข้า มทส

อลังการ กับ อักษรวิ่งต้อนรับ

บรรยากาศ บริเวณรอบรอบ ก่อนถึงสุรสัมมนาคาร

ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน รศ.นอ.ดร.วรพจน์ ขำพิศ สหายเก่าท่าน Panda นักเรียนเตรียมทหาร รุ่น พี่ JJ

ท่านรองอธิการ กล่าว ความในใจ ที่ตั้งใจ จะนำ KM มาเติมเต็มงานประจำ

ทีมงานมาเกินโควต้า

เข้ากลุ่มเรียนรู้ ดูหนัง แล้ว ถอดบมเรียน เพียรพัฒนา

JJ2008