เทคนิคการประสานงาน

  ติดต่อ

  การประสานงาน  

วันนี้ หน่วย QA ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการติดต่อประสานงานในการขอข้อมูล จากภาควิชา  อาจารย์ และหน่วยงาน ได้ปรึกษาคุยกันภายในหน่วย QA  ด้วยกัน 3  คน  และได้วางแผนการติดตาม แบบรายงานผลการประเมินตนเองของอาจารย์ (SAR-I) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2548    ปัจจุบันคณะฯใช้แบบรายงาน เป็น 2 ระบบ  คือ ระบบเอกสาร  และผ่านระบบเครือข่ายภายในคณะฯ (LAN)  โดยใช้โปรแกรมจัดเก็บฐานข้อมูล MySQL (อยู่ในขั้นพัฒนา เริ่ม ตุลาคม 2548 - ปัจจุบัน) มีอายุเพียง  5 เดือน  ยังไม่ได้ประเมินผลการใช้ระบบดังกล่าว   

       อีกประเด็นหนึ่งที่คุยกัน คือ  การวิเคราะห์แบบฟอร์ม และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ให้เข้าใจง่ายและเห็นการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างภาควิชา 

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Qa ทันตะ มข.

หมายเลขบันทึก: 18443, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:31:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)