วางแผนพัฒนาสำนักวิชา (๒)


เวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจะเกิดขึ้นจริงแล้ว

ตอนที่

วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑

วันนี้เราเริ่มประชุมตั้งแต่ ๐๙ น. เริ่มจากการพิจารณา course syllabus รายวิชาที่เหลือและสรุปรายชื่อคณาจารย์ที่ต้องสอนภาคปฏิบัติในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อจะได้แจ้งศูนย์บริการการศึกษาได้ล่วงหน้าว่าอาจารย์ท่านใดจะไม่สามารถคุมสอบปลายภาคได้ แก้ปัญหาเรื่องการจัดตารางคุมสอบแล้วอาจารย์มาทำหน้าที่ไม่ได้ กว่าจะเสร็จงานนี้ก็เกือบ ๑๑ น. แล้ว เราพัก รับประทานอาหารว่าง พร้อมขอเลื่อนเวลาการรับประทานอาหารกลางวันเป็น ๑๒.๓๐ น.

เราใช้เวลาที่เหลือทั้งวันจนถึง ๑๙ น. ในการช่วยกันเสนอว่าภายใน ๓ ปีนี้ “อยากเห็นสำนักวิชาเป็นอย่างไร” ได้ความฝัน/ความคาดหวังมาเยอะทีเดียว หลังจากนั้นเราช่วยกันสกัดออกมาได้เค้าลางทำนองว่า
- สำนักวิชาเป็นที่ที่บุคลากรอยู่และนักศึกษาเรียนแล้ว – อยู่ดี มีสุข เจริญเติบโต – ทั้งในด้านสุขภาพ วิชาการ และวิชาชีพ เราอภิปรายว่าจะใช้คำใดจึงจะเหมาะ บางคนบอก “healthy & happy organization” บางคนว่า “wealthy” น่าจะเหมาะกว่า
- อีกส่วนหนึ่ง เรานึกถึง Excellency ด้านวิชาการที่ขับเคลื่อนสุขภาวะของสังคม ความโดดเด่นของเราน่าจะเป็นเรื่องของชุมชน primary health care ที่รวมทั้งการดูแลผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง
- มีการทำงานร่วมกันแบบ colleagues, ร่วมมือกันแบบเครือข่าย ทั้งกับคน/หน่วยงานภายในและภายนอก มวล.
แม้จะยังไม่ได้เรียบเรียงออกมาให้เป็นประโยคชัดเจน แต่พอมองออกว่าพวกเราอยากจะเห็นอะไรบ้าง

หลังจากนั้นดิฉันให้ทุกคนช่วยกันคิดว่า เพื่อให้สำนักวิชาเป็นอย่างที่เราอยากจะเห็น จะต้อง “ทำอะไร กับใคร ให้เกิดผลอะไร” ช่วงนี้ใช้เวลามากหน่อยในการช่วยกันคิดช่วยกันเสนอแล้วปรับ งานที่จะทำครอบคลุมทั้งกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เช่น
- ส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกัน (อาจารย์ ภายใน ภายนอก) ให้เกิด “หน่วยวิจัย” ในด้านต่างๆ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมได้
- บูรณาการการทำงานเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของอาจารย์ให้ไปด้วยกัน เช่น การมี faculty practice ซึ่งน่าจะเป็นในระดับของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง
- สร้างเสริมศักยภาพของบุคลากรด่านแรกในชุมชน
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ/วิชาการ/วิธีการทำงาน ระหว่างอาจารย์ด้วยกันเอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
- ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทั้งอาจารย์และนักศึกษา
- กิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
- เยี่ยมศิษย์เก่าเพื่อให้การสนับสนุนและประเมินหลักสูตร (ต้องขอเรียนรู้จากคณะแพทยศาสตร์ว่าทำอย่างไร)
- พัฒนาทักษะชีวิต (เกี่ยวกับความเป็นคน และวิชาชีพ) ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้มีสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดี
- เสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาระหว่างชั้นปี ๑-๔ (พี่ช่วยสอนน้อง ถ่ายทอดประสบการณ์ จัดตารางฝึกประสบการณ์ให้ชนกัน.........)

เป้าหมายและแผนการพัฒนาสำนักวิชานี้ เป็นงานที่ยังจะต้องเอาไปทำต่ออีกเยอะมาก แต่สิ่งที่ดิฉันดีใจคือเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจะเกิดขึ้นจริงแล้ว เราตกลงกันว่าจะจัดเวทีนี้ทุกเดือน โดยจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันแล้วเอาแต่เรื่องดีๆ มาแลกเปลี่ยนกัน ใครไปประชุม/อบรมที่ไหนก็ให้เอามาเล่าให้เพื่อนรู้ด้วย หมุนเวียนกันไป ครั้งแรกดิฉันจะเล่าเรื่องที่ไปร่วม Internal Seminar ของ HI ที่ Lyon และน้องแหม่ม รัตนากร บุญกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการจะมาสอนให้อาจารย์ใช้ระบบการรับ-ส่งเอกสารทาง e-office

ส่วนการทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักวิชา เราทบทวนการทำงานในเรื่องต่างๆ แล้ว list ออกมาได้ว่าควรจะทำคู่มือ/วิธีการปฏิบัติงาน ๓๑ เรื่อง โดยตกลงกันว่าควรทำให้ชัดเจนมากที่สุด แบบว่าถ้าคนเดิมไม่อยู่คนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกัน เขียนให้เห็นขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ flow chart ถ้ามีแบบฟอร์มอะไร ก็แสดงให้เห็นด้วย

เราแจกจ่ายงานแต่ละเรื่องให้ทุกๆ คน น่าดีใจที่หลายคนขันอาสาทำเอง บอกว่าจะได้ไปศึกษาให้รู้จริงในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ดิฉันแอบฝันว่าทั้ง ๒ กิจกรรมนี้ จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆ และความรู้ปฏิบัติที่ใช้การได้ รวมทั้งจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น

เช้าวันที่ ๑๔ ดิฉันและทีมที่ต้องกลับมาสัมภาษณ์นักศึกษา admission ออกเดินทางกันหลังจากรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว ยังเดินทางผ่านเส้นทางลัดจากกระบี่มาทางทุ่งใหญ่ ผ่านจันดี ลานสกา ดูเวลาแล้วจะไม่ทัน ๑๐ น. จึงต้องโทรศัพท์แจ้งฝ่ายรับนักศึกษาของ ศบศ.ให้รู้ก่อนว่าจะมาสาย โชเฟอร์พยายามเร่งความเร็วรถอย่างดีที่สุด เรามาถึงมหาวิทยาลัยตอน ๑๐.๓๐ น. ส่งอาจารย์ที่ต้องทำหน้าที่สัมภาษณ์ก่อนเป็นลำดับแรก

ดิฉันใช้เวลาที่เหลือ clear งานและเตรียมตัวสำหรับการจัดตลาดนัดสหกิจศึกษาในวันรุ่งขึ้น

วัลลา ตันตโยทัย

หมายเลขบันทึก: 182810เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2008 19:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 00:04 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี