น้ำดื่ม น้ำใช้ และการตรวจคุณภาพ

พันคำ
แวะไปเยี่ยมเว็บไซต์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ

น้ำดื่ม น้ำใช้ และการตรวจคุณภาพ

 

น้ำดื่มสะอาดเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงชีวิต เครื่องกรองน้ำหยอดเหรียญของประเทศไทยช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำดื่มราคาถูกได้ทั้งประเทศ (รูปเครื่องกรองถูกเผยแพร่ใน wilkipedia ด้วย)

การกรองน้ำเพื่อดื่มหรือใช้ประกอบอาหาร โดยทั่วไป ใช้ 3 ขั้นตอน คือ ดูดซับด้วยคาร์บอน ทำให้น้ำไม่กระด้าง และกรองแบคทีเรีย ด้วยเรซิน ดังนี้

(บ้านทีมีเด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ อาจต้องเพิ่มขั้นตอนอื่นๆในการทำลายจุลินทรีย์ชนิดอื่น เช่น ไวรัส ด้วย แสง ยู-วี หรือเติมโอโซน (ozone) เป็นต้น)

 

การกรองน้ำดื่ม น้ำใช้ 3 ขั้นตอน

 1. ผงคาร์บอน

·         ใช้เป็นสารดูดซับ สิ่งปนเปื้อนที่เป็นสารอินทรีย์ (พวกนี้มีผลต่อสี รส และกลิ่นของน้ำ)

·         ผงคาร์บอนที่นิยมใช้มากที่สุด คือ แอคติเวเต็ท คาร์บอน (ถ้าโดยความหมาย คือ คาร์บอนที่ถูกเตรียมให้มีความว่องไวมากในการดูดซับ) ถ้ามองดูจากภายนอกผงคาร์บอนเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผงถ่านไม้ที่เผาแล้วบด แต่เขามีวิธีการเตรียมเฉพาะ เช่นวิธีทางกายภาพที่ใช้ความร้อน และให้อยู่ในบรรยากาศที่มีสภาวะอ็อกซิเดชั่น (รายละเอียดเพิ่มเติม เช่นวิธีทางเคมี ดูหัวข้อ การผลิต (Production) คลิกที่นี่ ) วิธีดังกล่าวทำให้ผงถ่านมีรูพรุนมากมาย ทำให้สามารถดูดซับหรือจับสิ่งปนเปื้อนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

·         แอคติเวเต็ทคาร์บอน แบ่งได้เป็นหลายชนิดตามคุณสมบัติทางกายภาพ (คลิก) แต่รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ในการกรองน้ำมี 2 แบบ คือ แบบเม็ดแกรนูล (granulated activated carbon, GAC) ซึ่งมีขนาดประมาณ 1 มม. (ใหญ่กว่าแบบผง 10-100 เท่า ชนิดนี้จึงมีพื้นที่ผิวน้อยกว่า)   และแบบผง (powdered activated carbon, PAC) [วิธีการแยกทำโดยการใช้ตะแกรงร่อนในขนาดรูที่กำหนด ส่วนที่ค้างบนตะแกรงจะเป็น GAC และส่วนที่ตกไปอยู่ข้างล่างจะเป็น PAC]

·         แบบผงมีพื้นที่ผิวมาก ดูดซับได้เร็วและมีประสิทธิภาพดี แต่ถ้าใช้งานอย่างต่อเนื่องอาจแพงเนื่องจากความสามารถขจัดได้น้อยกว่า GAC และค่าใช้จ่ายในการใช้ (operating cost) สูงกว่า

·         สิ่งที่ต้องติดตามคือ ผงคาร์บอนมีพอเพียงที่จะดูดซับสิ่งปนเปื้อนดังกล่าวในน้ำหรือไม่ (คือน้ำดังกล่าวสกปรกมากน้อยเพียงไร) ถ้าผงคาร์บอนดูดซับสิ่งปนเปื้อนไว้มาก ก็ต้องหมั่นไล่ออก โดยดันน้ำออกไปอีกทางคือย้อนกลับ (backwash)

 

2. เรซิน

  ·         เรซินมักเตรียมมาจากโพลีเมอร์ของสารอินทรีย์ เป็นเม็ดขนาด 1-2 มม. สีขาวหรือเหลือง มีรูที่ผิวที่จับหรือปล่อยไอออน (ส่วนสารอื่นที่อาจนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนไอออนเพื่อทำน้ำบริสุทธิ์ คือ   zeolite  ดูรูปไปที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Zeolite-ZSM-5-3D-vdW.png )

   

  ·         ใช้กำจัดสิ่งปนเปื้อน ชนิดอนินทรีย์ที่มีประจุ

  ·         ไอออนจากสิ่งปนเปื้อนจะแลกเปลี่ยนกับไอออนที่อยู่บนผิวเรซิน ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปผิวของเรซินจะเก็บสิ่งปนเปื้อนไว้ และจำเป็นต้องทำความสะอาดสม่ำเสมอ ด้วยการใช้สารละลาย(ขึ้นกับชนิดของเรซิน โดยทั่วไปใช้สารละลายเกลือแกง) ที่จะคืนประจุให้

  ·         เรซินมี 2 ชนิด คือ เรซินที่กำจัดไออนประจุบวก หรือแคทไอออนเรซิน (cation resin) ที่จะแลกประจุบวก เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเรเดียม กับ เรซินที่กำจัดไออนประจุบวกหรือแอนไอออนเรซิน (anion resin) ที่ใช้กำจัดแอนไอออน เช่น ไนเตรท อาร์ซีเนท อาร์ซีไนท์ และครอเมท

  ·         ในเครื่องกรองน้ำที่มีจำหน่ายทั่วๆไป จะใช้เรซินชนิดแคทไอออนเรซินชนิดเดียว เพื่อทำให้น้ำไม่กระด้าง โดยส่วนใหญ่กำจัดแคลเซียมและแมกนีเซียมออกไป (แต่ในขั้นตอนการผลิตน้ำในการเตรียมยาและอุตสาหกรรม จะใช้ 2ท่อ คือแคทไอออนเรซิน และแอนไอออนเรซิน)

  ·         ในการคืนประจุ สำหรับเรซินทั้งสองชนิดจะใช้น้ำเกลือแกง โดยกรณีเรซินประจุบวก ไอออนของโซเดียมจะไล่ที่ไอออนประจุบวกออกจากบริเวณแลกเปลี่ยนไอออน ส่วนเรซินชนิดแอนไอออน ไอออนคลอไรด์จะไล่ที่ไอออนประจุลบจากบริเวณแลกเปลี่ยนไอออน

  ·         ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนประจุนี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อน้ำไม่มีฝุ่นผงที่จะมาสะสมบนเรซิน และจำกัดประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าว

   

  หน้าตาและสีของเรซินคล้ายกับน้ำตาลแร่ (ระวังอย่ากินผิด)

  เรซิน

   

  น้ำตาลแร่

   

  แต่น้ำตาลแร่ ทั้งหอมทั้งหวาน (ถ้าตักพรวดๆๆ โดยไม่ดม ก็สมควรให้ธรรมชาติลงโทษบ้าง)

   

  3. เซรามิค

   •  เป็นการกรองตามขนาด โดยเฉพาะจุลินทรีย์ซึ่งส่วนใหญ่คือแบคทีเรีย ปกติการใช้รูกรองขนาด 0.45 ไมครอน ก็สามารถกำจัดแบคทีเรียที่ปนเปื้อนได้แล้ว ท่อกรองเซรามิคโดยทั่วไปมีขนาดรูกรอง 0.3 ไมครอน ดังนั้นสามารถกรองน้ำให้ปราศจากแบคทีเรีย ได้
   • อย่างไรก็ตาม ไวรัสที่นำโรคผ่านทางน้ำดื่ม (ไวรัสโปลิโอ, ไวรัสตับอักเวบเอ, ไวรัสโรตา ฯลฯ) มีขนาดเล็กมากสามารถผ่านรูกรองนี้ได้ แต่เนื่องจากไวรัสเหล่านี้ไม่พบบ่อยโดยทั่วไป เว้นแต่มีการปนเปื้อนจากผู้ป่วย

    

   การประกอบเครื่องกรองน้ำ

   ถ้าเครื่องกรองน้ำของคุณเป็นชนิดที่ต่อตรงจากปลายก๊อกน้ำ ก็ไม่ยุ่งยากอะไร เพียงแต่ให้มั่นใจว่าเกลียวต่อของเครื่องตรงกับเกลียวต่อปลายก๊อกน้ำที่คุณจะต่อ 

   เครื่องกรองน้ำของผม เป็นชนิด 3 ขั้นตอนข้างต้น ก็ต่อดังนี้ ขอใช้รูปแทนคำอธิบาย (ลองทายว่า แต่ละภาพผู้เขียนหมายถึงอะไรบ้าง อืม..อย่างนี้ น่าจะสนุกกว่าบอกกันตรงๆ)

    

    

    

    

   การส่งตรวจเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

   • สถานที่ส่งตัวอย่าง ทุกจังหวัดจะมี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในจังหวัดพิษณุโลกก็สามารถส่งมาที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสถานที่บริการอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ แวะไปเยี่ยมเว็บไซต์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับ
   • สิ่งที่อยากเน้น คือระวังการปนเปื้อนการเก็บตัวอย่างน้ำ ใช้ภาชนะสะอาด ก้เอาขวดพลาสติกน้ำดื่มที่ยังไม่เปื้อน (อ้อ..ต้องไม่ใช่ขวดที่ดื่มจากปาก หรือหลอดดูด เพราะอาจปนเปื้อนได้จากแบคทีเรียที่อาศัยตามปกติในช่องปากหรือระหว่างการจับต้อง)

     อ้างอิงและข้อมูลเพิ่มเติม ศึกษาได้จาก

   1. Safe Drinking water is Essential. National Academy of Sciences. http://www.drinking-water.org/html/en/Treatment/Adsorption-and-Ion-Exchange-Systems-technologies.html
   2. http://en.wikipedia.org/wiki/Zeolite
   3. http://en.wikipedia.org/wiki/Water_softening
   4. http://en.wikipedia.org/wiki/Activated_Carbon
   5. http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_exchange_resin

    

   บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนนชื่อ พันคำ

   คำสำคัญ (Tags)#การตรวจ#น้ำดื่ม#การกรอง#น้ำใช้

   หมายเลขบันทึก: 181332, เขียน: 08 May 2008 @ 21:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


   ความเห็น (9)

   ขอบคุณ ...สำหรับความรู้ดีดี

   เขียนเมื่อ 

   ขอบคุณครับ คุณภีรภา ที่แวะมาเยี่ยม

   แวะมาทักทาย ก่อนนอน ...คะ

   เขียนเมื่อ 

   แต่ว่าไม่ทันผม หลับไปเรียบร้อยแล้ว (ขออภัย ง่วงๆ) ตอนนี้เลยแย่

   เขียนเมื่อ 

   ผมสังเกตเครื่องกรองน้ำที่บ้านผม มีอะไรเหมือนไข่ปลาเลย ที่แท้คือ เรซิน นี่เอง

   gobgod
   IP: xxx.151.232.70
   เขียนเมื่อ 

   ขอบคุณมากๆคับกำลังสงสัย

   เขียนเมื่อ 

   ผม เก็บน้ำกรอง 24 ลิตรแรก บรรจุขวด ตั้งทิ้งไว้ให้แสงส่องถึง เพื่อสังเกตตะกอนเบาและลักษณะกายภาพอื่นๆ ชมภาพ คลิกที่นี่

   moji
   IP: xxx.229.148.44
   เขียนเมื่อ 

   สามารถเอาน้ำดื่มน้ำใช้ไปตรวจสอบคุณภาพได้ที่ไหนบ้างค่ะ กำลังทำเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำคนในชุมชนใช้ดืมอยู่ค่ะ

   ขอตอบแทน
   IP: xxx.164.90.6
   เขียนเมื่อ 

   บริการตรวจคุณภาพน้ำดื่มมีหลายที่ ดังนั้นก็เลือกใช้กับบริการที่ใกล้พื้นที่ก็ได้ครับ

   เลขเครื่องคอมฯ ของคุณ moji มาจากรอบๆบริเวณ ศิริราช วัดอรุณ วิชรพยาบาลน่าจะลองโทร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นนทบุรี จะได้ขอคำแนะนำการเก็บตัวอย่างด้วยครับ