สวัสดีครับ  วันนี้ไปติดตามงานโครงการที่หมู่บ้านเพื่อชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข ที่บ้านเยาะตำบล แม่หวาด อำเภอธารโต ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อพยพชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาอาศัยอยู่ที่วัดหัวควน(นิโรธสังฆาราม ยะลา) ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชดำรัสให้จัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งขึ้น ที่นี้ โครงการแรก 15 ครอบครัว ได้เข้ามาอาศัยในที่ที่จัดให้แล้ว   และวันนี้คณะทำงานโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาติดตามความก้าวหน้าโครงการ 2 จะก่อสร้าง อีก 25 หลัง ทีตั้งโครงการห่างจากยะลา 70 กม.ผ่านเขื่อนบางลางเป็นที่ภูเขาสูงชัน มีภาพสวยๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการมาฝากแต่ขอเก็บไว้ก่อน 

            สำหรับวันนี้มาว่ากันด้วย  ดอกที่เห็นตามรูปก่อน ครับ... ขณะที่เดินตรวจเยี่ยมบ้านโครงการฯ เก่าบ้าน 15 หลังที่จัดสรรให้ราษฎรเข้าพักอาศัยแล้วนั้น  มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ มีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทุกบ้านมีรั้วรอบขอบชิด สวยงาม แต่ที่จะนำมาเป็นประเด็นคือที่บ้านหลังสุดท้ายครับ  ไปเจอพืชชนิดหนึ่ง คล้ายว่านทั่วไป  ถามว่าต้นอะไร ญาติเจ้าของบ้านเข้าใจว่าเป็นคนทางเหนือ ตอบว่า"สเลเต"แล้วผมไม่ได้ถามต่อ เพราะมีคนอื่นชวนคุยเรื่องอื่น ผมติดใจ เลยนำมาถามท่านทั้งหลายทางบันทึกนี้  กรุณาช่วยให้ความกระจ่างด้วย ครับ..มีประโยชน์ สรรพคุณอย่างไร ชื่อแปล หรือมีความหมาย   หมายถึงอะไร  .....   ชื่อนี้ไม่น่าจะใช่ ภาษาทางภาคใต้ และคำนี้เคยได้ยินคุ้นหู.........."สเลเต"ครับ