ร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนจบ ป.6 อ่านหนังสือไม่ออก กันอย่างจริงจังดีไหม


ถ้าพ่อแม่คนใดไม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนเมื่ออายุเจ็ดขวบ ถือว่าผิดกฏหมาย...แต่..เมื่อพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนและให้ลูกเรียนจนจบชั้น ป. 6 กลับอ่านหนังสือไม่ออก การเข้าเรียน 6 ปี จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่ชีวิต...แล้วใครเป็นคนผิด ในกรณีนี้

               เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2551 ผมได้ไปเป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่องการนำผลการสอบระดับชาติ(NT) ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนณ โรงแรม แมกซ์ ถนนพระราม 9   กทม. ผู้ฟังคือ คณะศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ  ในที่ประชุมผมได้นำเสนอแนวคิดประการหนึ่ง(เชิงขอร้อง)ให้ สพท.ทั่วประเทศจริงจังกับการแก้ปัญหาเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วอ่านหนังสือไม่ออก  โดยได้นำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ดังนี้

 

ทางออกที่ในการแก้ปัญหาที่เสนอเพื่อผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

 

ก.  เป็นไปได้หรือไม่ ที่เขตพื้นที่การศึกษาจะตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ตรวจสอบและวางแผนแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ซึ่งอาจดำเนินการ

   ดังต่อไปนี้

 

(1)           กำหนดวันตรวจสอบทักษะการอ่านของนักเรียน

ชั้น ม.1 พร้อมกันทุกโรงเรียน ทั่วประเทศ เช่น วันที่  24 พ.ค.51  มอบหมายให้ทุกโรงเรียนประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนชั้น ม.1 ปี 2551  ทุกคน และจำแนกเป็น กลุ่มที่อ่านหนังสือไม่ออก(F) กลุ่มที่อ่านไม่คล่อง(D)  และ กลุ่มปกติ(C)  แล้วแจ้งจำนวนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ

  

(2)           ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เชิญผู้บริหารโรงเรียนที่

มีเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วยังอ่านไม่ออก ที่ได้จากการสำรวจในข้อ(1) มาประชุม-สัมมนาเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาในฐานะหน่วยผลิต และร่วมกันวางมาตรการแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีกในปีถัดไป โดยใช้ระบบบันทึกความจำ(MOU) ย่างเป็นรูปธรรม

(3)           จัดโครงการพิเศษเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้น ม.1 ที่ยัง

อ่านหนังสือไม่ออกเพื่อช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน  เช่น  เข้าค่ายภาษา   จัดตั้งคลีนิกภาษาไทย   การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ม.ปลาย ประเภททุนผู้ช่วยสอนเพื่อทำหน้าที่สอน/ติว น้อง เป็นเวลา 1 ภาคเรียน  เป็นต้น

(4)           กำหนดเงื่อนไขมาตรการลงโทษที่ชัดเจน ใน

กรณีที่สถานศึกษาปล่อยให้เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีถัดไป ทั้ง ๆ ที่อ่านหนังสือไม่ออก( เช่น งดการให้เงินเดือนขั้นครึ่ง-สองขั้น แก่ผู้บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนที่มีเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว อ่านหนังสือไม่ออก ทั้งนี้ ไม่นับรวมเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง)

 

ข.   เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้องค์กรเครือข่ายผู้ปกครองในเขตพื้นที่เข้ามามีบทบาทร่วมในการตรวจสอบ กำกับติดตาม และร่วมแก้ปัญหาในเรื่องเด็กจบ ป.6 แล้วอ่านไม่ออก อย่างจริงจัง

 

 

......ไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใด เราอย่าปล่อยให้เด็กจบชั้น ป. 6 แบบอ่านหนังสือไม่ออกอีกเลย  เป็นการ ฆ่าเด็กอย่างเลือดเย็นที่สุด (ส่วนใหญ่เป็นลูกชาวบ้านที่ยากจน  โดยผลการวิจัยยืนยันว่า เด็กที่จบ ป. 6  ที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก ส่วนใหญ่จบมาจากโรงเรียนรัฐบาลแทบทั้งสิ้น ไม่ค่อยปรากฏว่าจบมาจากโรงเรียนเอกชน)......

หมายเลขบันทึก: 181125เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2008 20:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 16:52 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (11)

สวัสดีครับ

เจอมากับตัว นักเรียน ม.1 เขียนได้แต่คำง่ายๆ สระเอีย สระเอือ เขียนไม่เป็น

ต้องจี้เป็นตัวๆ เด็กก็อ่านได้เขียนได้ ไม่ยากเท่าไหร่ อาจมีปัญหาในห้องเรียนประถม หรือมีเวลาเรียนน้อย ยังไงก็ไม่ทราบ นักเรียนมีฐานะดี แต่พ่อแม่คงจะตามใจ

แปลกใจเหมือนกันว่าทำไม เด็กไทยสมัยก่อนไม่เห็นมีปัญหาเหมือนปัจจุบันเลย แล้วก็รู้สึกว่ามันเพิ่งจะเริ่มตอนที่เรากำลังปฎิรูปการศึกษากันยกใหญ่ แต่ทำไมเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มันเยอะอย่างนี้ ต้องดูที่หัวไล่ลงมาครับ ตั้งแต่ระดับกระทรวงจนมาถึงโรงเรียน ว่าเป็นยังไง หรือแม้แต่หน่วยงานที่ผลิตครูออกมาก็ต้องหันมาดูครับว่าจะผลิตครูออกมายังไง แต่ก่อนมีครูประถม มีครูมัธยม เดี๋ยวนี้แยกสอนตามสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แล้วเอาครูที่ไม่ได้เรียนที่เน้นมาทางด้านการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาไปสอนครับ คงจะสอนเด็กรู้เรื่อง แล้วก็วิธีการสอนก็ไม่เห็นกับตอนที่สมัยผมเรียนประถมเลย วิธีการประสมคำ เนื้อหา เปลี่ยนไปครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีส่วนที่ทำให้เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้หรือเปล่า เพราะโรงเรียนเอกชนไม่เห็นจะมีปัญหา แต่เห็นด้วยนะครับ ควรจะมีมาตรการอะไรบางอย่างออกมาได้แล้วมันหนักหนาสาหัสมากแล้ว การศึกษาตกต่ำมาก เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วจะเรียนรู้อะไรได้ละครับ

  • ขอบคุณ  คุณ ธ.วัชชัย ที่ให้ข้อมูลยืนยันปัญหานี้
  • คุณสายลม ครับ  เราเคยพบเห็น ครูสั่งให้เด็กอ่านหนังสือ ปรากฏว่าเด็กอ่านไม่ออก "ครูเลยตีเด็ก..หลายที" คุณสายลมกำลังเสนอให้ตีครูและระดับสูงในกระทรวงหรือครับ
นายสังวรณ์ หาญพิทักษ์

เป็นอย่างไรบ้างครับ  วิธีการสอนแบบ มปภ.  หรือการสอนมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  ออกฤทธิ์หรือยัง  และคำสั่งของคุณหญิงกษมาวรรณ  ณ.อยุธยา ไม่ให้ครูใช้ไม้เรียวออกฤทธิ์แล้วใช่ใหม   สังคมไทยลอกฝรั่งมามากเกินไปก็ได้เรื่อแล้ว  เป็นครูไม่ให้ตีเด็กจะเอาอำนาจมาทำให้มันกล้ว   การผลิตครูที่เห็นแก่ตัว มุ่งทำงานเอกสารอย่างเดียว   ทำให้ครูไม่สนใจ   หาครูที่มุ่งดูแลนักเรียนให้ดียาก  ลำบากใจครับ ลองคืนไม้เรียวให้ครูคืนเถิดครับ

อาจารย์สังวรณ์ครับ

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับ ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ผมเองเชื่อว่า การที่เด็กเกิดปัญหาการอ่านไม่ออก คงจะมีหลายสาเหตุ นะครับ แต่ผมเองไม่เชื่อว่า "การที่เราไม่ตีเด็ก" เป็นสาเหตุหลัก หรือสาเหตุสำคัญ ผลการวิจัยทั่วโลก ยืนยันว่า คดีอาชญากรรมเกือบ 100 % ล้วนเกิดจาก การที่อาชญากรได้เคยถูกกระทำแบบรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องในชีวิต(การตีในโรงเรียนก็ถือเป็นวิธีการที่รุนแรงวิธีหนึ่ง ยิ่งถ้าอยู่บ้านก็ถูกพ่อ-แม่ตี มาโรงเรียนก็ถูกครูตี ยิ่งไปกันใหญ่) ในที่สุดก็ก่อคดีอาชญากรรม

ลูกสาวผมเรียนประถม 1-6 ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ตลอด 6 ปี ไม่มีข่าวคราวเรื่องโดนตีเลย และครูที่นั่นก็ไม่มีการตีเด็ก แต่จะเน้นการชม การเสริมแรง(การตี เป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมวิธีหนึ่ง การชม/เสริมแรง ก็เป็นกระบวนการควบคุมพฤติกรรม เช่นกัน แต่ทำได้ยากกว่า เพราะบางทีเราไม่คุ้นเคย)แต่อาจารย์เชื่อไหม นักเรียนที่จบ ป.6 ที่นั่น ทุกคน อ่านหนังสือออกหมด จริง ๆแล้ว เขาสอนให้ลูกสาวผมอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวัน ตั้งแต่เรียนชั้น ป.2 จนในที่สุด ลูกผมก็เป็นนักอ่าน ทั้ง 2 คน แล้ววันหลัง ผมจะเล่ากลยุทธ์การสอนให้เด็กอ่านคล่องของโรงเรียนแห่งนั้น น่ะครับ

ปัญหา การตี-ไม่ตีเด็ก เป็นปัญหาโลกแตกที่นักวิชาการหรือครู มีความเห็นแตกต่างกันหลายกลุ่ม ผมเองก็เคยตีนักเรียน สมัยสอนมัธยม แต่ผมคิดว่า ผมทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดในชีวิตช่วงนั้นอยู่กับนักเรียน(ทั้ง 7วัน )เพราะเป็นคนโสด วันหยุด ลูกศิษย์ผมจะมาทำอาหารกันที่บ้านพักผม เป็นประจำ ผมสนิทสนมกับเขามาก ๆ เขาดูออกว่า ผมรัก ห่วงใยพวกเขาอย่างจริงใจ อาจารย์เชื่อไหม เมื่อเขาทำผิดหรือมีพฤติกรรมีที่ไม่เหมาะสม ผมจะตีเขา และพร่ำบ่นเสียใจที่เขาไม่เชื่อฟัง ลูกศิษย์ดูออกว่าผมเสียใจจริง ๆ หลายครั้งที่เข้ามากราบขอโทษผม(ทั้ง ๆที่ผมตีเขา) ผมเลยเกิดการเรียนรู้ว่า ครูตีเด็กได้ ถ้าเรามั่นใจว่า "ลูกศิษย์ดูออกว่าเรารักเขาอย่างจริงใจ ทุ่มเททุกอย่างเพื่อเขาตลอดเวลา" การตี จะไม่มีการเพาะบ่มความแค้นเลยในกรณีนี้ แต่ถ้าผมไม่มีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิด และนักเรียนดูไม่ออกว่า ผมรัก-ห่วงใยเขาอย่างจริงใจ ในกรณีนี้ การตี จะเป็นการเพาะบ่มความคับข้องใจ ความแค้น เมื่อมีโอกาส เด็กจะแสดงพฤติกรรมความรุนแรงได้ ครับ

สังวรณ์ หาญพิทักษ์

อาจารย์ ดร.สุพักตร์ ผมเองรับราชการเป้นครูตั้งแต่ปี 2523 บรรจุวุฒิ ป.กศสั่งสอนเด็กมา 5 โรงเรียน พบว่าการตีที่มีวิธีการตีเด็กนั้นต้องมีเหตุผลอยู่ในตัว ครูแต่ก่อนมีความสัมพันธ์กับเด็กด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทำหน้าที่ดุจบิดา-มารดา ลูกศิษย์ที่พร่ำสอนครั้งแรกอ่านไม่ออกแต่เทคนิคในการตีและควบคุมสามารถให้เด็กมีความรู้จากอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สามารถทำงานรับใช้สังคมทั่วประเทศได้ ปัจจุบันลูกศิษย์ กว่า 2000 คนที่จบออกไปที่บิดามารดาของเด็ก อนุญาตให้ใช้ไม้เรียว กลายเป็นที่พึ่งของสังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็น ครู เป็นแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ นักการเมือง มีอยู่ประมาณ 12 คน ที่ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ใช้ไม้เรียวกั บ เขาปัจจุบันนี้กลายเป็นกากเดนของสังคม

ในปัจจุบันอย่าลืมว่าเรามัวแต่นั่งวางแผนบนที่มีความสุขมากไปหรือเปล่า จนลืมดูปัญหาสังคมที่บ่มเพาะมาจากการให้ครูทิ้งไม้เรียว

ครูสังวรณ์

ประสิทธิ์ ปัญญาฤทธิ์วงศ์

อาจารย์ครับ ปัจจุบันผมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา แต่เดิมก็เป็นครูผู้สอนแต่ไม่เคยใช้ไม้เรียวในการตีเด็กเลย ใช้เพียงการชี้ตัวหนังสือบนกระดานเท่านั้น ก็ไม่เคยเห็นว่าเด็กจะไม่ฟังเลย การตีเด็กด้วยเหตุผลที่เราบอกว่าอยากให้เขาได้ดี มันมีเหตุผลเพียงพอแล้วหรือ ถ้าไม่ตีเราใช้วิธีอื่นอีกได้ไหมครับ ผมเชื่อว่าครูเรามีความสามารถที่จะชักจูงให้เด็กเขาทำในสิ่งที่ดีได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม เกิดแรงจูงใจที่ดีสำหรับเด็ก ไม่ใช่เกิดจากความกลัวไม้เรียว ซึ่งบางทีกว่าจะทำให้เด็กรู้ว่าครูตีด้วยความรัก เขาก็เสียความรู้สึก เสียโอกาสในการทำความดีไปมากแล้ว โรงเรียนที่ผมเป็นผู้บริหารปัจจุบันก็ไม่เห็นว่าจะมีครูท่านใดตีเด็กเลย จำนวนเด็กที่อ่านไม่ออกก็มีบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่มีปัญหาหลายด้าน เช่น เด็ก LD เด็กที่มีปัญหาความยากจนมากๆจนไม่ค่อยได้มาโรงเรียน เราก็แก้ปัญหาไปตามสภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละคน ทุกภาคเรียนจะมีการวัดความสามารถในการอ่านการเขียนทุกชั้น แล้วนำข้อมูลที่แท้จริงมาคุยกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาทุกคน ทั้งสอนซ่อมเสริม ใช้แบบฝึก คุยกับผู้ปกครองเด็ก หาหนังสือที่น่าสนใจมาไว้ในห้องเรียนและห้องสมุด ก็ช่วยได้มากเหมือนกัน อยากให้คุณครูทุกคนมองปัญหาของเด็กด้วยใจเมตตา อย่าเห็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการสอน คงจะช่วยให้การศึกษาของเราพัฒนาต่อไปได้นะครับ

เรียน  ผองประสิทธิ์

  • ผมยินดีที่ท่านเข้ามาแลกเปลี่ยน และภูมิใจกับความคิดของท่าน ผอ.นะครับ

                          ดร.สุพักตร์

เหตุที่เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ พอสรุปให้เห็นง่ายๆตามจริงของคนทำงานในพื้นที่กับเด็กที่วัน คือ

1 ครูไม่ได้มีไว้สอนตามหน้าที่ที่ควรจะเป็น

2 ครูที่ตั้งใจสอนศิษย์อย่างเดียว ไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเท่าครูที่เก่งเรื่องเอกสาร(หลอกๆ)

3 อย่าเอาบริบทของสังคมไทยไปเทียบกับชาติอื่นแล้วกำหนดให้ครูสอนศิษย์ตามอย่างชาติอื่น

4 อย่าเอาการเมืองมาใช้ในการเรียนการสอน ครูที่อยากเล่นการเมือง(ระดับต่างๆของ ศธ) ไม่ควรเป็นครูผู้สอน ให้เล่นการเมืองอย่างเดียว มีตำแหน่งและแท่งวิทยฐานะต่างหาก อย่ามาสอน ถึงมาสอนก็ไม่เต็มเวลาไม่เต็มความสามารถ

5 ผลงานทางวิชาการของครู คือตัวเด็ก ไม่ใช่เอกสารใดๆทั้งสิ้น อย่าหลงทาง

6 และผลงานของครูคือเด็ก ผู้ที่ควรได้รับผลนั้นไป ควรเป็นคุณครูในโรงเรียนทุกคน ไม่ใช่ครูคนใดคนหนึ่ง เพราะเด็กต้องเรียนตั้งแต่ ป.1 เป็นต้นมาต้องเปลี่ยนครูมาหลายๆท่าน จะดีจะชั่ว ครูต้องรับผิดชอบร่วมกัน

7 ยุบหน่วยศึกษานิเทศที่ดีแต่คิดวิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินให้ครูเพื่อนำไปอบรมและสั่งการ(ผ่านนาย)ให้ครูทำตาม โดยไม่เข้าใจบริบทชุมชน ตัวเด็กแต่ละคน ผู้ปกครองแต่ละชุมชน ฯ พระบรมศาสดา ผู้เป็นบรมครูของโลก ไม่เคยได้กำหนดวิธีสอนตายตัวเลย ครูจะใช้วิธีสอน วิธีวัดผลแบบใดควรเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของครูเอง ไม่ต้องกำหนดให้สอนหรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรอก ครูที่ไหนจะเน้นผู้ปกครองเป็นสำคัญ ฯลฯ

<h5><i>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Chanel_earrings-black_flower_and_pearl-g809.html]Chanel earrings-black flower and pearl[/url]</i></h5>

<h3>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Juicy_Couture_Coffee_Soft_Pretzel_Charm-g2916.html]Juicy Couture Coffee Soft Pretzel Charm[/url]</h3>

<h3><i>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Links_of_London_Black_and_Blue_Strap_Bracelet-g5055.html]Links of London Black and Blue Strap Bracelet[/url]</i></h3>

<h3><i>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Tiffany_Necklaces_-Engraved_OVAL_TAG_necklace-g170.html]Tiffany Necklaces -Engraved OVAL TAG necklace[/url]</i></h3>

<h2><i><b>[url=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton_Handbags-LV_ARTSY_GM_Handbag-g2.html]Louis Vuitton Handbags-LV ARTSY GM Handbag[/url]</b></i></h2>

<h2><i>[url=http://www.chanelearrings.org/fake-Louis-Vuitton-Necklace-137-b0.html]lv necklace[/url]</i></h2>

<h3><b>[url=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton_Handbags-LV_Lockit_Nomade_Handbag-g220.html]Louis Vuitton Handbags-LV Lockit Nomade Handbag[/url]</b></h3>

<h4>[url=http://www.vuittonlouis.net/fake-Sofia-Coppola-and-Louis-Vuitton-65-b0.html]louie bag[/url]</h4>

<h3><i><b>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Tiffany_Necklace-cross_necklace-g594.html]Tiffany Necklace-cross necklace[/url]</b></i></h3>

<h2><b>[url=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton_Bags-LV_Anton_Bag_in_Gray-g341.html]Louis Vuitton Bags-LV Anton Bag in Gray[/url]</b></h2>

<i>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Vivienne_Westwood_White_Earrings-Silver_-g3152.html]Vivienne Westwood White Earrings-Silver [/url]</i>

<h4><i><b>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Tiffany_Pendants_-INFINITY_CROSS_Pendant-g253.html]Tiffany Pendants -INFINITY CROSS Pendant[/url]</b></i></h4>

<h4>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Chanel_Peach_and_Brown_Pearl_Neckalce-Golden-g1063.html]Chanel Peach and Brown Pearl Neckalce-Golden[/url]</h4>

<h2><i><b>[url=http://www.chanelearrings.org/replica-Chanel_Gold_Round_Tag_Pendant_Bracelet-g4189.html]Chanel Gold Round Tag Pendant Bracelet[/url]</b></i></h2>

<i>[url=http://www.burberry-bags.com/replica-MEN'S-BAGS -15-b0.html]replica MEN'S BAGS[/url]</i>

<h2><i><b><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-LV_White_and_Pink_Quatrfoil_Crystal_Long_Necklace-g1919.html>LV White and Pink Quatrfoil Crystal Long Necklace</a></b></i></h2>

<h5><i><b><a href=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton_Handbags-LV_Judy_GM_Handbag_in_White-g113.html>Louis Vuitton Handbags-LV Judy GM Handbag in White</a></b></i></h5>

<h3><i><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Juicy_Couture_Silver_Heart_Keychain-g4743.html>Juicy Couture Silver Heart Keychain</a></i></h3>

<i><b><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Cartier_Rhinestone_Double_Ring_Sweather_Chain_Necklace-g1397.html>Cartier Rhinestone Double Ring Sweather Chain Necklace</a></b></i>

<h4><i><b><a href=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton-LV_Laptop_Sleeve_13_Wallets_&_Small_Leather_Goods-g516.html>Louis Vuitton-LV Laptop Sleeve 13 Wallets & Small Leather Goods</a></b></i></h4>

<i><b><a href=http://www.chanelearrings.org/fake-Cartier-bracelets-58-b0.html>cartier bracelets</a></b></i>

<h2><i><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Juicy_Golden_Pear_Pendant-g3056.html>Juicy Golden Pear Pendant</a></i></h2>

<h4><i><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Cartier_Female_Diamond_Ring-g2277.html>Cartier Female Diamond Ring</a></i></h4>

<h5><i><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Dior_Gold_Square_Plate_Necklace-g3373.html>Dior Gold Square Plate Necklace</a></i></h5>

<h2><i><b><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Juicy_Signature_with_Rhinestones_Necklace-g5545.html>Juicy Signature with Rhinestones Necklace</a></b></i></h2>

<i><b><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Chanel_Alloyed_Large_Circular_Earrings-g1760.html>Chanel Alloyed Large Circular Earrings</a></b></i>

<h4><i><a href=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton_Handbags-LV_Claudia_Handbag-g108.html>Louis Vuitton Handbags-LV Claudia Handbag</a></i></h4>

<h4><i><b><a href=http://www.vuittonlouis.net/fake-Louis_Vuitton_Bags-LV_Associe_GM_Bag-g356.html>Louis Vuitton Bags-LV Associe GM Bag</a></b></i></h4>

<i><b><a href=http://www.chanelearrings.org/replica-Cartier_316_Stainless_Steel_Pendant_Neckalce-Rosegold-g2234.html>Cartier 316 Stainless Steel Pendant Neckalce-Rosegold</a></b></i>

<h4><i><a href=http://www.burberry-bags.com/replica-JEWELRY -18-b0.html>replica JEWELRY</a></i></h4>

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท