รายงานการประชุมผู้บริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ UKM 27JAN 2006

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Content การเสวนาสมาชิกเครือข่าย ครั้งที่ 2/2549

วันนี้ที่ มอ.มีการประชุมคณะกรรมการที่ดูแลเรื่อง การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการคุยกันปกติที่มีทุกเดือน กรรมการมักจะให้ความสำคัญกับการประชุมนี้เนื่องจากไม่ได้กำหนดรูปแบบอะไรมากนัก เป็นการคุยไปแลกเปลี่ยนไป หาทางออกกันไป ทางฝ่ายเลขาฯ ก็ชอบที่ไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรมากมายอย่างเช่นการประชุมอื่นๆ แต่เป็นที่ตกลงว่าหากถามหาอะไร ฝ่ายเลขาฯ ต้องตอบได้ link มาให้ขณะนั้นได้ (ทุกครั้งที่เราประชุมก็ดู Gotoknow กันไปพลาง) และหากเป็นเรื่องที่ต้องอ่านล่วงหน้า ขอให้ส่งไฟท์ให้ก่อน/เรารู้จักขอนแก่นจากที่นี้ เราเห็นอริยาบทของ ท่านอาจารย์จิตเจริญ  ท่านอาจารย์วิบูลย์ จากที่นี่ วันนี้เป็นนัดสำคัญที่ฝ่ายเลขาฯ รอมานานเลื่อนมาหลายรอบ จนกรรมการสับสนว่านัดหรือเปล่า สุดท้ายด้วยความคิดถึงก็มาเจอกันจนได้ ตลอดเวลาตัวดิฉันเองเนี่ยก็กังวลจนเก็บไปฝัน  ใคร ๆ เขาก็รอ กำหนดการที่แน่ชัด ของการเสวนา ก่อนถึงกำหนดการเสวนาสมาชิก คงต้องอ่านสรุปวาระการประชุม ของทีมบริหารเครือข่ายฯ ก่อนตามไฟทืนี้ค่ะ  http://gotoknow.org/file/mettac/meeting report 27 jan.doc และhttp://gotoknow.org/file/mettac/CoP Analize.doc และพร้อมนี้ได้ส่งกำหนดการคร่าว ๆ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายให้ความเห็นกันเข้ามาก่อน ออกกำหนดการจริง ค่ะhttp://gotoknow.org/file/mettac/UKM 6-8 MARCH.xls 

 

เมตตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Telling by Mettaความเห็น (0)