เป็นคนที่ไม่มีความพอดี ความต้องการมากเกินไปหรือ บางครั้งบทเรียนมันซ้ำซาก เป็นเพราะเราเป็นคนไม่ดี ต้องการกำลังใจจาก....มากเกินไปเชียวหรือ  เราไม่เข้าใจตัวเอง หรือ เขาไม่เข้าใจเรา
เบื่อตัวเองมากเหลือเกิน...........ยิ่งเป็นอะไรขึ้นเวรบ่ายแล้วไม่ชอบเอามากๆๆๆๆ