ตั้งแต่ทำ blog ของตัวเอง ก็ตั้งใจว่าจะพยายาม post เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นทำ KM ในองค์กรว่ามีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ทุกครั้งที่เข้า internet เผื่อจะมีสมาชิกชาว gotoknow ที่อาบน้ำร้อนมาก่อน จะช่วยให้ suggestions ที่เป็นประโยชน์บ้างครับ

ผมออกตามหาคุณอำนวยใหญ่ในรพ.มาเป็นเวลาร่วม 2 เดือน ตามลายแทงที่มีคนแนะนำ ทั้งจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อนร่วมงาน โดยหลักการแล้ว ควรเป็นพยาบาล เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในวิชาชีพการบริการสุขภาพ แต่ปัญหาและอุปสรรคคือหลายคนจะให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาและเป็นกรรมการหลายคณะแล้ว

อยากจะขอ idea ในการพิจารณาคุณสมบัติของคุณอำนวยใหญ่สำหรับองค์กรอย่างโรงพยาบาล เอาแบบเห็นภาพ ตัวเป็นๆ ได้ยิ่งดีครับ