การเรียนรู้ไม่มีคำว่าสิ้นสุด เราทุกคนต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หรือตลอดชีวิตก็ว่าได้ การเรียนรู้ของแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ว่าแต่ละคนจะเรียนรู้กันด้วยวิธีใด สำหรับวิธีการเรียนรู้ของข้าพเจ้า คือการได้ไปสัมผัสกับสิ่งที่ต้องการจะรู้เพื่อที่จะได้รู้ถึงสิ่งที่เราอยากรู้จริง ๆ เพราะถ้าเราแค่ไปศึกษาค้นคว้า แต่ไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่อยากรู้มันก็จะไม่สามารถทำให้เราเข้าถึงเข้าใจหรือรู้สึกถึงสิ่งที่เราอยากรู้ได้จริงๆ แล้วเพื่อน ๆ ล่ะคะใช้วิธีไหนที่จะเรียนรู้ หรือใช้วิธีไหนในการแสวงหาความรู้