naris srisawang

I am Naris

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสถาบันศึกษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา(ไต) มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

เริ่มงานเมื่อ 1 มีนาคม 2548 โดยมีอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ เป็นผู้กำกับดูแลโครงการจัดตั้งสถาบันฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน narissrisawangความเห็น (1)

สายลม
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

คุณเขียนได้กินใจดิฉันมากเลยค่ะ  ขอให้คุณพยามต่อไปนะคะ