เรื่องเล่า ความสำเร็จเล็กๆในงานของข้าพเจ้า

งานธุรการที่ข้าพเจ้าภูมิใจ

จากการสะสมความรู้ที่ได้เรียนมาแต่ไม่เคยได้นำมาใช้อย่างจริงจัง   ทำให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้ก่อประโยชน์สูงสุด  แต่ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าได้ทำงานด้านธุรการที่มหาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ก่อให้เกิดการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเกิดประสิทธิผล   โดยลักษณะงานที่ทำคือการพิมพ์หนังสือ ภายนอก  ภายใน วิทยาเขตฯ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ พร้อมทั้งเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานที่ทำอย่างเป็นระบบ พร้อมตรวจสอบได้ง่ายทุกเวลา  ส่วนในเรื่องระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ในการโปรแกรมออฟฟิตและโปรแกรม SPSS  ข้าพเจ้าได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้กับงานได้อย่างเต็มที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน atom sukpimukความเห็น (2)

แสงแดด
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
พยามต่อไปนะคะ  จีอุนสู้ๆๆ
สายน้ำ
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับแสงแดดอย่างแรง