KM : EMS อบต. เมื่อมองในฐานะผู้ตรวจประเมิน

เขาแน่กว่าเราเยอะเลย

          

      วันนี้ว่างจากภาระกิจขึ้นอยู่บุญเวรบ่าย มานั่งทบทวนเรื่องราวที่ออกตรวจประเมินยุทธศาสตร์เรื่องเป้าประสงค์การลดโรคลดอัตราป่วยตาย หนึ่งในตัวชี้วัดหนึ่งที่เราต้องดูคืองาน  EMS

           หากมองเรื่องออกรับผู้ป่วย หรืองาน EMS 1669 ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุข คือ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมเช่น หน่วยกู้ภัยของเอกชน ที่เราเห็นจนเจนตา เช่น ร่วมกตัญญู หรือ ปอเต๊กตึ้ง (ขออภัยหากเขียนผิด) ปัจจุบันมีหน่วยงาน อบต. หรือ อปท.เข้าร่วมในงานกู้ชีพ

          จังหวัดกาฬสินธุ์มีการออกติดตามกระบวนการ(process)ยุทธศาสตร์ในปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งเดิมติดตามแค่ผลลัพธ์หรือ outcome  นับเป็นความโชคดีของข้าพเจ้าที่มีโอกาสร่วมเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่ ปีนี้ ทีม SAT กาฬสินธุ์ ออกติดตามถึง อปท.ด้วย

        ซึ่งที่น่าประทับใจทั้งเชิงบวกและลบมีทุกพื้นที่ค่ะ แต่ขอเล่าประสบการณ์เชิงบวกก่อนแล้วกันค่ะ

 

- อบต.เหล่ากลาง กิ่งอำเภอฆ้องชัย 

        เป็นแห่งแรกที่ข้าพเจ้าเข้าชม มีทุกอย่างภายใน check list มีทั้งข้อมูลสถิติการส่งผู้ป่วยการรับมีแสดงให้เห็นเป็นรายเดือน มีเอกสารแผ่นพับแจก ข้อมูลเห็นเชิงประจักษ์แสดงในรูปกราฟแท่ง  ,คณะกรรมการทำงานพร้อมประชุมทุกเดือน ร่วมด้วย อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพผ่านการอบรม FRทุกราย ,แบบฟอร์มการออกเหตุเป็นสีฟ้า (เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาให้ชม)

      การบริหารจัดการเรื่องตารางเวร มีแบบแผนคือ 2คน/ครั้ง ไม่ร่วม พขร. จัดตารางเวรเป็นผลัด ๆ ละ 12 ชม. มีคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อย

  สิ่งที่น่าประทับใจ คือ นโยบายจาก ท่านนายก รถยนต์สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน นโยบายเรื่องการให้วิทยุประจำตัวเจ้าหน้าที่กระจายตามหมู่บ้านในพื้นที่ที่รับมอบหมาย หากมีเหตุแจ้งทางวิทยุได้ตลอด พร้อมให้บริการกับหมู่บ้านใกล้เคียงไม่จำกัดเขต อบต.ตนเอง ( อบต.ใกล้เคียงไม่มี EMS )

     น่าชื่นชมคะ เพราะ อบต.นี้ท่านได้รางวัลที่ 3 ในการประกวด EMS ในโซนฆ้องชัยกมลา                                         

 

- อบต.ดงลิง อ.กมลาไสย  ข้าพเจ้าประทับใจไม่แพ้กัน

    มีคำสั่งคณะกรรมการชัดเจน ,สถิติข้อมูลมีเรียบร้อย แต่ไม่ได้นำเสนอในรูปกราฟ อันนี้เป็นข้อเสนอแนะ แต่ทีมงาน อบต.น้อมรับไว้พิจารณาต่อไป การประชุมท่านอาจจะขาดการบันทึก แต่ก็ไม่น่าเสียใจ เพราะทีมงานเข้มแข็ง พร้อมในไปปรับปรุงแต่ไข  การอบรมเจ้าหน้าที่ไม่แพ้กัน เพราะท่านอยู๋ในโซนฆ้องชัยกมลา  พี่เลี้ยงโรงพยาบาลอบรมสม่ำเสมอค่ะ

   สิ่งที่น่าประทับใจตั้งแต่แรกรับ คือ การนำเสนอแบบวิดิทัศน์ เนื้อหาจัดการได้สมบูรณ์ค่ะ เพราะข้าพเจ้าชอบเนื้อหา ตั้งแต่กลยุทธ ตัวชี้วัด นี่หรือ อบต. ข้าพเจ้ามีภาพลบกับ อบต.มาตลอด เพิ่งจะเปิดกะลาก็วันนี้เองหรือ

     ผู้บริหารเข้มแข็ง นโยบาย กลยุทธ์หน้าบ้าน  อะไรต้องขอแจกแจง เราจะติดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์กู้ชีพเราไว้ทุกบ้าน หากมีเหตุแจ้งทันทีเราพร้อมเสมอ 24 ชั่วโมง ,การประกาศเจตนารม ,กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  การบริหารยุทธศาสตร์โดยใช้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียกับทุกส่วน  มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เน้นนโยบายการบริการ ,มีการซ้อมแผนกู้ชีพเอง น่านับถือจริง ๆ

   ผลงานน่าประทับใจ คะ เพราะ อบต.นี้ได้ที่หนึ่ง ในโซนฆ้องชัยกมลา

 

    เขาแน่กว่าเราเยอะ      

     "สิ่งที่เราคิดอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็น"                

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เราชาวท่าคันโทความเห็น (0)