เรียนเชิญคณะทำงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแผนงานในปี 2549 ร่วมกันที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 7  (จังหวัดอุบลราชธานี)

ในวันที่ 7 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 น.