แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) (3-3)


ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข..นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของมนุษย์

 

 

ที่มาของภาพ ปกนิตยสาร ธรรมะใกล้ตัว ฉ.039/ 3 เม.ย.51

ขอให้แสงแห่งปัญญาและความสงบจงบังเกิดแด่เราทุกคน

 

     จริงหรือไม่ ? ที่มีผู้รู้กล่าวว่า ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น  เป็นการศึกษาที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันหยุด

 

มนุษย์ทุกคนย่อมใฝ่หาความสุข และการเข้าสู่วิถีชีวิตที่มีความสุข  การหาเครื่องมือเพื่อเป็นวิธีการในการเข้าสู่ความสุขจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ก่อนเป็นเบื้องต้น

 

        วันนี้คนไม่มีรากจึงลองทบทวนเนื้อหาที่ได้ศึกษามาจากปรมาจารย์ด้านNeo-Humanistในประเทศไทย รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล* ซึ่งเป็นผู้นำแนวคิดนี้มาใช้และเผยแพร่ในวงการศึกษาบ้านเราเป็นท่านแรกในประเทศไทย

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist) ** เป็นศาตร์หรือแนวคิดของนักปราชญ์ชาวอินเดีย ชื่อ Prabhat Ranjan Sarkar หรือ P.R.Sarkar คิดค้นพบและเผยแพร่เมื่อปี ค.ศ. 1959

 

แนวคิดนี้ว่าด้วย เรื่องของการประพฤติตนในกรอบคุณธรรมและศีลธรรม รวมทั้งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ความเชื่อว่าพลังแห่งความรัก(Universal Love) เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ทำให้คนเราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  มีจิตใจงดงาม มีคลื่นสมองต่ำลงเห็นอกเห็นใจและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น  ชาวนีโอฮิวแมนนิสจะร้องเพลงมันตรา Babanam Kevalam ซึ่งทำให้คลื่นสมองต่ำลงอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการเพิ่มพลังแห่งความรักตนเองและผู้อื่น ซึ่งแนวคิดนี้พัฒนาเป็นแนวคิด Prout(Progressive  Utilization  Theory) หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า ทฤษฎีอรรถประโยชน์  ซึ่งจะกล่าวถึงในครั้งต่อไป

จุดเด่นของชาวนีโอแมนนิสที่เป็นรูปธรรม  คือ การมีเป้าหมายและวิธีในการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการางบวก ไม่คิดลบพูดลบกับตัวเองและผู้อื่น ไม่นินทา ไม่ดูถูก ไม่ซ้ำเติมใคร  ม่นิยมอาหารจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เลือกบริโภคอาหารที่ให้พลังชีวิตสูง เช่น ผักสด ผลไม้ โยเกิร์ต ถั่ว และเมล็ดธัญพืชเป็นหลัก  มีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย กินอยู่แบบพอดี มีวินัยในการใช้จ่าย ไม่นิยมของฟุ่มเพือย ชอบแบ่งปันส่วนเกินให้ผู้ที่อ่อนแอกว่า และที่สำคัญคือ การชอบทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าเพื่อตัวเอง

 

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิสนี้ อาจถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน (Sustainable Development)เนื่องจากมีความเชื่อพื้นฐานว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองที่ต้องค้นพบ  การพัฒนาจากภายในตัวเอง ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง และผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาเกิดขึ้นจากปัจจเจกบุคคลนี้เองที่ส่งผลต่อตนเองและสังคมโลกโดยรวม

 

       ท่านอาจารย์อัญชลี อุชชิน*** ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งนพลักษณ์ กล่าวไว้ว่า โลกจะเปลี่ยนได้ เมื่อเราเปลี่ยนโลกภายในตัวเรา เสียก่อน เห็นด้วยไหมคะ.

แหล่งอ้างอิง

* อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 **ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://luksoshow.multiply.com/journal/item/72

*** ศึกษาเพิ่มเติม ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/nujjin/176094

 ความเห็น (129)

สวัสดีค่ะคุณพี่คนไร้ราก

แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist)น่าสนใจนะคะ

เหมือนทำอยู่บ้างแล้วแต่ไม่ทั้งหมดตามนั้น

ภาพประกอบสวยสงบจังค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • มาเก็บเกี่ยวสิ่งดี ๆ ที่อาจารย์นำมาฝาก
 • ภาพสวยงามมาก ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

เป็นแนวคิดที่ดีค่ะ มุ่งพัฒนาจิตสอดคล้องกับหลักธรรม

ขอบคุณค่ะที่มีข้อมูลดีๆ มาให้อ่าน

 • คุณแจ๋วคะ
 • บันทึกนี้เกิดจากความคิดที่เราคุยกันเมื่อเช้าล่ะค่ะ
 • ภาพประกอบเป็นหน้าปกนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ซึ่งคนไม่มีรากเป็นสมาชิก ออนไลน์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณบัวปริ่มน้ำ

 • ยินดีต้อนรับค่ะ
 • เป็นภาพที่สวยงามและให้อารณ์ความรู้สึกที่ดีจริง ๆ ค่ะ
 • ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูแจ่มใส

 • ฟังชื่อก็รู้สึกดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะ อิ อิ อิ
 • ความจริงแนวคิดดี ๆ ในโลกไม่แตกต่างกันในหลักการ เพียงวิธีการและสัญญลักษณ์ที่ใช้อาจจะต่างกันไปค่ะ
 • รู้สึกปิติและมีความสุขค่ะที่ได้แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่น ทั้งนี้ต้องขอบคุณท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามาให้ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชม
 • ในรูปแสงสวย มากๆ
 • นึกถึง พุทธสุภาษิตที่ว่า
 • นัตถิ ปัญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)
 • ส่วนตัวคิดว่า พลังแห่งความรัก (Universal Love) ก็คือการแผ่เมตตา แบบชาวพุทธนั่นเอง
 • สนใจเรื่อง Neo-Humanist แล้วสนใจเรื่อง Neo-Marxism บ้างมั้ยครับ ฮา..
 • Babanum Kevalum คือเพลงที่โยคี ร้องบูชาพระอาทิตย์เวลาทรมานตน กระทำโยคะ ใช่หรือไม่ครับ
 •  Neo-Humanist คงเป็นพวก โยคาวจร (โยคาวจรใน พุทธศาสนาก็คือ พระสงฆ์ผู้ปฎิบัติสมถกัมมัฏฐาน และหมายถึงโยคี ผู้ปฏิบัติโยคะ )

 

สวัสดีค่ะคุณกวิน

 • ภาพที่นำมาประกอบก็เหมาะสมกับที่คุณกวินบอกค่ะ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี...เห็นด้วยค่ะ
 • ความจริงเป็นคนสนใจหลายเรื่องค่ะ แต่ยังไม่เคยศึกษา เรื่อง Neo-Marxism ที่คุณกวินว่า
 • "Babanum Kevalum" เป็นภาษาสันสกฤต ที่แปลว่า "Love is Every where" นั่นคือความรักเป็นสากลและมีอยู่ในทุกแห่ง เป็น "มันตรา" หรือ คำภาวนาที่ใช้เพื่อให้เกิด ภาวะคลื่นสมองต่ำ ซึ่งเป็นภาวะที่มนุษย์จะสามารถใช้ศักยภาพของสมองได้สูงสุด มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงค่ะ
 • ส่วนจะเป็น เพลงที่โยคี ร้องบูชาพระอาทิตย์เวลาทรมานตน กระทำโยคะ อย่างที่บอกหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะ อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
 • Neo-Humanist เป็นแนวคิด/ทฤษฎีที่ประยุกต์รวมข้อดีของหลาย ๆ แนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น นอกจากโยคีก็อาจเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราที่อยู่ในสังคมก็ได้ค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่สนใจ.
 • รู้สึกจะมีคนชอบฟังเพลง Love is Every where นี้อยู่อีกคนนะครับคือคุณ Ka-Poom  เธอเขียนบทความเรื่อง Mind & Spiritual (21) : สติอยู่ที่ฝ่าเท้า...ในเช้านี้ ลองเข้าไปอ่านดู นะครับ
 • แซวเล่นนะครับเรื่อง Neo-Marxism (นีโอ-มาร์กซิสม์) อ่านเจอจาก วิจัยคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย
 • อยากร้องเพลง "Babanum Kevalum" สอนร้องบ้างนะครับ
 • ถ้าร้องแล้ว ทำให้มีความสุข(ในเรื่องของความรัก) น่าจะร้องสักวันละ 10 รอบ 20 รอบ

สวัสดีค่ะคุณครู คนไม่มีราก

เห็นด้วยและชอบจังค่ะ โลกจะเปลี่ยนไป ถ้าเราเปลี่ยนโลกภายในตัวเรา..ใกล้แค่นี้เอง ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้

ชอบแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสจังค่ะ ผสมผสานวิถีการดำรงชีวิตอย่างครบวงจร คุณธรรม ศีลธรรม สุขภาพองค์รวม หากปฏิบัติอย่างจริงจัง น่าจะเป็นศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิตที่เป็นสุข คล้ายๆกับการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาของเรานะคะ

สวัสดีครับ

น่าจะเป็น Babanam Kevalam ครับ

ใน YouTube มี Baba Nam Kevalam อยู่หลายเพลง

เพราะดีครับ http://youtube.com/watch?v=PVnJBeBiFuM

 • คุณกวินคะ
 • เข้าไปอ่านแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่แนะนำบันทึกดี ๆ ให้
 • "Babanum Kevalum" อ่านเป็นภาษาไทยว่า บา บา นัม เค วา ลัม 6 พยางค์ค่ะ มีการใส่ทำนองเพลงมากกว่า 8,500 ทำนอง
 • คุณกวินชอบทำนองเพลงอะไรก็ใส่เข้าไปเพียงแต่ใช้ เนื้อร้อง ว่า "บา บา นัม เค วา ลัม"  ก็ได้แล้วค่ะ อ้อลืมบอกว่ายกเว้นทำนอง ร๊อคแอนด์โรล บลู อะไรที่มันกระแทก ๆ ประสาทน่าจะไม่เหมาะกับคำมันตรา 6 พยางค์นี้ค่ะ
 • ส่วนจะมีความสุขในเรื่องความรักเมื่อร้อง "Babanum Kevalum" หรือเปล่า ไม่มีความรู้จริง ๆ ค่ะ แต่ถ้าเป็นความรัก ความเมตตาสากลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นจะมีผลมากค่ะ.

สวัสดีค่ะ คุณ Alinlux

 • ดีใจที่ชอบค่ะ สิ่งดี ๆ ต้องแบ่งปันค่ะ เพราะยิ่งให้ยิ่งมีมากขึ้นและยิ่งได้รับกลับมาค่ะ
 • คงไม่ต่างจากมรรคในการปฏบัติตัวของพระพุทธศาสนามากนักค่ะ แต่ใช้วสัญญลักษณ์บางอย่างที่แตกต่างไปค่ะ
 • มีความสุขและรักษาสุขภาพมาก ๆ นะคะ
 • ขอบคุณค่ะ อ.ธ.วัชชัย ที่ได้ทักท้วงและตรวจสอบได้ปรับแก้ที่บันทึกแล้วค่ะ

คุณพี่คนไร้รากคะ

เข้ามาอ่านอีกรอบค่ะ

ดีใจจังค่ะ ที่เรื่องที่คุย พัฒนามาเป็นบันทึกนี้

ขอบคุณเวลาเช้าที่เราคุยกันค่ะ :)

 • ต้องขอบคุณคุณแจ๋วค่ะที่เข้ามทักทายเมื่อเช้า กำลังว่าง ๆ และอ่านเพื่อประมวลแนวคิดนี้ ตั้งใจจะเขียนแนวคิด/ทบ.ที่เรียนมา แต่ยังไม่ชัดเจนว่าควรจับประเด็นไหน คุยกับคุณแจ๋วจึงได้ ปิ๊งแว๊บขึ้นมาค่ะ ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนี่เอง
 • เวลาเช้าหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง เป็นเวลาที่จะจัดไว้สำหรับการอ่านหนังสือค่ะ แต่บางทีก็กลายเป็น2-3ชั่วโมงวิ่งหน้าตั้งไปเข้าเรียนเกือบไม่ทันค่ะ..อิ อิ อิ ...

พี่นนิฐานว่า เป็นคำสวดที่เรียกว่าเป็นอุบาย ที่ทำให้จิตเราสงบ นิ่ง แล้วจะเกิดสมาธิ เกิดปัญญา

พี่เคยฝึกที่ใช้บทสวดมา มากกว่า 5 ปี ดีมากๆครับ ตรงกับศาสนาพุทธในหลายๆคำสอนทำวิปัสสนา กรรมฐาน เช่นของพระอาจารย์ธรรมธโรภุกขุแห่งสำนักสงฆ์ที่เมืองสุพรรณบุรีใช้วิธีคู้แขนเข้าออก แปลกที่ไปคล้ายวิธีของหลวงพ่อเทียน ภูโค้ง ชัยภูมิ ที่พระเพื่อนพำนักอยู่ (พระไพศาล วิสาโล)

จริตใครถูกกับวิธีไหนก็ทำเลย ดีทั้งนั้น นี่ในทางฝึกจิตนะครับ  การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตามบุญ กรรมแต่ละคนที่สร้างสมไว้

พี่เคยพบคนจำนวนมากตระเวนเที่ยวไปฝึกวิปัสสนา กรรมฐานแบบต่างๆมาทั่วประเทศ  เอ่ยอะไรมาก็บอกว่าเคยไปมาแล้ว  แต่ก็ยังแสวงหาต่อไปอีก บอกว่าไม่ตรงกับจริตของตนเอง...? ไม่ทราบว่าท่านนั้นพบวิธีปฏิบัติที่ถูกจริตหรือยัง ของให้ท่านพบโดยเร็ววันเถอะ

น่าสนใจ Neo-Humanist

เห็นรูปแล้วก็สงบลงไปเยอะแล้วครับน้องสาว

สวัสดีค่ะพี่บางทรายที่เคารพ

 • เห็นภาพนี้ครั้งแรก แอบตั้งชื่อเองค่ะว่า "สาดแสง" ลองใช้ โปรแกรม Photoscape ที่ศึกษาจากพี่บางทรายแล้ว เมื่อลองปรับสีปรับแสงแล้วกลายเป็นหลายอารมณ์มาก ทั้งเช้า สาย บ่าย ค่ำค่ะ 
 • ทำให้เกิดอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาได้เหมือนกันว่า อ้อ...นี่คือความไม่เที่ยงหนอ เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาหนอ สวยหนอ สงบหนอ เห็นอาการปรุงแต่งของสภาพจิตของเราเองอย่างชัดเจน นี่ละมังคะที่เขาบอกว่า ภาพ 1 ภาพ แทนคำพูดได้มากกว่าร้อยกว่าพันคำ
 • น้องไม่เคยศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์ท่านใดโดยตรงแต่เป็นลูกศิษย์ของหลายท่านทางหนังสือค่ะ โดยเฉพาะของท่านพุทธทาส อาจเป็นดังพี่บางทรายว่าค่ะ ขึ้นกับจริตของคนแต่ละคนค่ะ

พี่โก๊ะคนสวย

 • อยากให้นักการเมืองไทยนำเอาแนวความคิดนี้มาใช้ในการบริหารบ้านเมือง บ้าง
 • การชอบทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าเพื่อตนเอง
 • ชอบบันทึกนี้ แต่มาช้าหวังว่าพี่โก๊ะคนสวยคงไม่ใจน้อยก่อนนะคะ
 • ด้วยความคิดถึงค่ะ

น่าสนใจครับอาจารย์

ถ้าเข้าใจในเรื่องนี้ อย่างลึกซึ่งก็จะเป็นการดีครับ

เดี่ยวต้องศึกษาบางแล้วครับ

สวัสดีค่ะครูมิมคนดี (เปลี่ยนจากคนสวยเป็นคนดีละกันนะ)

 • มาช้าหรือไม่มาพี่ก็รอได้จ้ะ...ฮา...โธ่..ไม่รอแล้วจะทำอะไรได้ล่ะจ้ะ...มาเถอะยินดีต้อนรับ อ่านแล้วได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นกำไรเพิ่มเข้าไปอีกนอกจากการได้สังสรรค์พูดคุยกันแล้ว
 • นักการเมืองเขาจะชอบแนวคิด ทุนนิยม (Capitalism)มากกว่าจ้ะ เขาไม่ชอบแนวคิดนี้หรอก...
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม.

พี่โก๊ะขา

อ่านไว้ประดับความรู้ค่ะ เผื่อวันหลังไปเรียนต่ออาจได้ใช้ หรือไม่ก็อาจเป็นประโยชน์ต่อการสอน เป็นประโยชน์กับเด็กๆ

วันหลังเผื่อไม่เข้าใจจะได้กลับมาอ่านบันทึกของพี่โก๊ะคนดีงัยค่ะ มิมจะพยายามเขียนบันทึกที่ได้สาระ ให้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านค่ะ

เป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไป อิอิ

สวัสดีค่ะคุณตานี

 • ถ้าอยากศึกษาอย่างละเอียดก็เข้าตาม Link ที่ให้ไว้ก็ได้ค่ะ
 • หรือสนใจก็จะมีหนังสือของ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุลค่ะ ท่านเขียนไว้มากเลย เช่น เท่าทันทุนนิยม ,หยุดโลกร้อนด้วย Prout, กินอย่างแชมป์, คิดอย่างแชมป์ ฯลฯ ค่ะ
 • อีกทีถ้าตัดสินใจจะเรียนต่อ ก็ที่สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ค่ะ
 • เห็นภาพลูกหมากสุก...ที่เอาไปฝากหรือยังคะ...เอาใจช่วยนะคะ.
 • ตกลงค่ะครูมิมคนดี
 • คนดีต้อง คิดดี พูดดี ทำดี ถ้ารู้สึกไม่ดี กล่าวคือ โมโห โกรธ น้อยใจ อิจฉาละก็ต้องพยายามพูดให้น้อยเข้าไว้ค่ะ เพราะอารมณ์ไม่พึงปรารถนาพวกนั้นจะออกมาทางคำพูดได้ง่ายค่ะ ถ้ารู้สึกไม่ดีก็หยุดพูดดีกว่า...อ้าว..เกี่ยวกันไหมล่ะเนี่ย...

ทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ พี่โก๊ะคนดี

สวัสดีครับ คนไม่มีราก
   -ความคิดแบบนี้ คล้ายกับชาวอินเดียที่นับถือศาสนาซิกซ์นะครับ เคยไปสอนเด็กอินเดีย(ที่เชียงใหม่นี่แหละ) ก็เลยรู้นิดหน่อย แต่เรื่องการคิดบวกนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ

สวัสดีค่ะคุณครูสุ

 • ยินดีต้อนรับค่ะ
 • ไม่แน่ใจค่ะ แต่แนวคิดนี้จะแพร่หลายและใข้มากในสถานศึกษาเอกชนค่ะ ตัวอย่างเช่น รร.อมาตยกุล และอีกหลายรร.จำชื่อไม่ค่อยได้ค่ะ
 • ประเด็นเรื่อง การคิดบวก นี้ คงเป็นจิตวิทยาซึ่งเรียกได้ว่ากำลังดังมังคะ ตอนนี้ก็จะเน้น เรื่องพลังจิตใต้สำนึก เช่นหนังสือที่คุณจิรนันท์ พิตรปรีชาแปล เรื่อง The Secret ที่โด่งดังมาก ที่เชื่อว่าพลังจิตก็คือพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งจะดึงดูดพลังงานประเภทเดียวกัน (Law of Attraction) น่ะค่ะ
 • ถ้าคุณครูสุสนใจเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะคะ
 • ขอบคุณค่ะที่แวะมาเยี่ยมชม
 • จำได้ว่า เมื่อ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว อาจารย์เกียรติวรรณ อมาตยกุล เคยให้สัมภาษณ์ว่า ดอน ฆีโฮเต้ จากเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่ เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของการคิดบวก

 

 • มาตามสัญญา เก็บภาพใบไม้ย้อนแสงด้วยกล้องเพื่อนมาฝากคุณครูคนไม่มี่รากค่ะ อุตส่าห์สวมวิญญาณดอกทานตะวันยืนมองพระอาทิตย์ผ่านใบไม้อยู่เป็นนาน เอามาฝาก ๑ รูปก่อนค่ะ

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณใบไม้ย้อนแสง

 • สวยนะ สีใบไม้ก็แปลกด้วย ทำไมใบไม้มันออกสีเหลือง ๆ ล่ะ แต่แปลกดีค่ะ เห็นลายใบไม้ด้วยนะ เข้าใจเลือก Black ground ให้เป็นสีน้ำตาลที่เข้ากันได้ดีกับสีเหลืองอ่อนของใบไม้ด้วย
 • ชื่อใบอะไรหรือคะ
 • ใช้กล้อง(เพื่อน) ดิจิตอลหรือเปล่าคะ หรือใช้กล้องปรับแบบเก่า แต่คงยากแล้ว เพราะหาซื้อฟิล์มยากมาก..นะ..
 • ขอบคุณมากค่ะ  นึกว่าหายไปไหนมา  ไม่ได้เข้าไปตามที่บันทึกค่ะ เพราะเห็นบอกว่า กำลังปั่นงาน...เอ..หรือจะมัวจิบน้ำชาคุยกับความเงียบ...อยู่ละมัง...555...

มาซึมซับความรู้ที่นี่แล้วติดใจ ไม่ผิดหวังค่ะ

สะดุดความรู้สึกจากรูปภาพทันทีแล้วตามอ่าน ได้ข้อคิดดีมากเลย

มาช้าไปตั้งหนึ่งวันนะคะ บทสนทนาเลื่อนไปหน้าสองแล้ว (อิอิ)มาช้ากว่านี้จะอยู่ที่หน้าไหนเนี่ย ขอบคุณค่ะ

 คนไม่มีราก

สู่จุดสุดยอด ลงสู่สามัญ

ภาพที่เห็น เหตุการณ์ที่ประสบ  ก่อกำเนิดความอยาก ความชัง 

ชังแม้กระทั่งตัวเอง  อยากกระทั่งไม่ทันใจ

หันซ้าย หันขวา มองสูง มองต่ำ มองหน้า มองหลัง   ยังไปไหนไม่พ้น

กลับสู่ธรรมชาติ  แลเห็นแก่นแท้  สรรพสิ่งไม่หยุดนิ่ง  ความสมดุลย์ไม่หยุดยั้ง

ความเพียงพอ มุ่งสู่ความพอเพียง

ถ้าอะไรมันจะเดินหน้า  เราก็หยุดนิ่งไม่ได้เสียแล้ว

มีสองทาง  เราเดินไปข้างหน้าด้วย  หรือให้เขาหยุดเดินอยู่กับเรา

ถ้าทำไม่ได้  ต้องแยกกลุ่ม  หากลุ่มใหม่

ถ้าทำไม่ได้อีก  หันหลังไปสร้างกลุ่มของเราเอง

ขอบคุณครับ  ได้เห็นอะไรดีๆ

 • ยินดีต้อนรับค่ะพี่ดาวลูกไก่
 • ภาพสวยนี้ต้องขอบคุณนิตยสารออนไลน์ ธรรมะใกล้ตัว ค่ะ
 • พยายามหาภาพสวย ๆ มาเพื่อเป็นกำนัลแด่ผู้เข้ามาอ่านค่ะ
 • ภาพสวยก็ดึงดูดคน แม้สาระน้อยไปหน่อย...คนอ่านก็ให้อภัย หันไปชมภาพ ...หาช่องทางไว้ให้คนอ่านที่เขาอาจไม่ชอบ/ไม่เห็นด้วยกับ สาระ ของเราน่ะค่ะ...อิ อิ อิ ..

สวัสดีค่ะ คุณสิทธิรักษ์

 • ขอบคุณมาก ๆ ที่มาให้ธรรมะ...สัจธรรม...ค่ะ
 • ไม่ทราบเป็นอะไร รู้สึกคุ้นเคย...ทางความคิดน่ะค่ะกับคุณสิทธิรักษ์ โดยปกติคนไม่มีรากมักมีความคิด...แปลก...พูดไปคนบอกว่า..เอ้อ ยายคนนี้คิดไปด้าย..
 • เลยลองหันมาเขียน แล้วก็ชอบค่ะ เพราะการเขียนทำให้ได้เรียบเรียงความคิด ได้เห็นความคิดของตัวเอง ...จนกระทั่งบางทียังตกใจ...โอ้..คิดได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือเรา...
 • บางทีก็สูงสุด (ทางอารมณ์และปัญญา) บางทีก็ลงสู่สามัญค่ะ ขึ้น ๆ ลง ๆ เตะซ้ายป่ายขวาไปเรื่อยตามแรงกรรมค่ะ
 • มีกลุ่มใหม่ ที่คอยเป็นหางเสือความคิดบ้างก็ดีค่ะ.

สวัสดีตอนสายค่ะคุณครูคนไม่มีราก

 • ใช้กล้องดิจิตอลของเพื่อนค่ะ ถ่ายที่หมู่บ้านจัดสรรบ้านของเพื่อน เรื่องฟิล์มหาซื้อไม่ยากค่ะถ้ารู้แหล่ง อิ..อิ.. แค่ขี้เกียจน่ะค่ะ
 • ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าใบอะไร เห็นสวยดีก็เลยบันทึกภาพมา ใบดูเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นใบอ่อนที่แตกออกมาใหม่
 • ความเงียบหายไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะ เพราะออกไปพบเพื่อน งานก็ไม่ได้ปั่นค่ะ แหะ..แหะ.. ได้แต่ถ่ายรูปมาฝากคุณครูคนไม่มีรากค่ะ
 • ปลื้มจัง งานการไม่ทำ แต่อุตส่าห์ไปถ่ายรูปมาฝาก
 • เลยไม่รู้...จะดีใจต่อ...หรือ ..หนักใจดี...
 • ทำงานบ้างนะคะ...เดี๋ยวต้องจิบน้ำชาร้อนๆ ลวกปากตอนต้องส่งงานล่ะก็  คนไม่มีรากช่วยไม่ได้นะคะ...อิ อิ อิ

เริ่มต้นสาระน้อย แต่ต่อยอดกันค่ะ หลักการของที่นี่ เขียนยาวไป อ่านแล้วเหนื่อย ไปเปิดช่องให้มีการแสดงออกทางความคิดเห็น ใช้ภาพนำมา เป็นวิธีที่ชอบเช่นกันนะคะ ยิ่งเรื่องเล่าหนัก ๆ

ชอบแบบนี้เลยค่ะ เรื่องที่พี่เขียน(บล็อก 5w1h) เขียนยาวไม่เปิดช่อง ก็หลายเหตุผลค่ะ ตั้งใจฝึกเขียน ตั้งใจให้มีการต่อยอดจากลิงค์ที่แทรกๆ อยู่ แล้วก็ฝึกทำด้านไอทีค่ะ..

สวัสดีค่ะน้องโก๊ะตาซื่อของครูอ้อย

 • ภาพนี้  มีความหมายสำหรับครูอ้อยมากค่ะ
 • เพราะเป็นแนวดำเนินการจัดการเรียนรู้ของครูอ้อยที่ใช้ภาพเป็นเครื่องมือ
 • ต่อจากนั้น ใช้คำถาม  ถาม  ให้นักเรียนถามบ้าง สลับกันไป
 • ครูอ้อย ชอบชื่อ แนวนี้ คือ  .....นีโอ
 • เหมือนชื่อ พระเอก ในหนังเมื่อเช้านี้ The Matrix เลยค่ะ

นีโอ  ทรีนีตี้

 • พี่ดาวลูกไก่คะ
 • คนไม่มีรากก็ไม่ได้เรียนมาทางนิเทศศาสตร์หรอกค่ะ
 • แต่เพี่อนสนิทเขาเรียน มาเล่าโน่นเล่านี่ให้ฟังทุกวัน พอมาปฏิบัติจริงก็เลยเชื่อมกับความรู้ได้บ้าง...อิ อิ อิ
 • บันทึกไหนยาวเกินไป ถ้าไม่สนใจในเรื่องนั้นจริงๆ ล่ะก็ ..แย่เลย...สงสารคนอ่าน..หลักง่าย ๆ นะคะ เอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นแหละค่ะ
 • จะตามอ่านงานด้าน ไอทีของพี่ดาวลูกไก่นะคะ
 • คุณครูพี่อ้อยคะ
 • หายแสบตาจากควันไฟหรือยังคะ
 • น้องโก๊ะเชื่อว่า พี่อ้อยเป็นสุดยอดคุณครูอยู่แล้วค่ะ
 • คนเป็นครูเห็นอะไรก็สอนได้หมด..คิดต่อยอดได้หมด
 • พระเอกเรื่อง The Matrix ยังชื่อคล้ายแนวคิดนี้เลย แสดงว่าดีจริงนะคะ

น้องโก๊ะจ๋า

นีโอ  รูปร่าง เหมือนผู้ชายไทย หล่อ ขรึม

แสดงบู๊ดีด้วยค่ะ

คนเราจะหาสิ่งวใดอีกเล่าหากมิใช่ความสุข แต่ความสุขของคนนั้นแตกต่างกัน

จึงมีวิธีการหาความสุขที่แตกต่างกัน

สวัสดีค่ะคุณคนตัดไม้

 • ยินดีต้อนรับค่ะ ดีใจค่ะที่มาเยี่ยมกัน หายไปหลายวันนะคะ
 • พอดีมี 3 Blog ค่ะ 1.พลังแผ่นดิน จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครูภูมิปัญญาไทยค่ะ  2.อาหารเพื่อจิตวิญญาณ จะเป็นเรื่องทั่วไปที่พบเจอ นิทาน ความคิด 3.เล่าเรียนเขียนอ่าน จะเกี่ยวกับเรื่องแนวคิด/ทฤษฎีที่เรียนค่ะมาค่ะ
 • ตั้งใจจะเขียนรายละเอียดอีกค่ะ ไม่เขียนทีเดียวเพราะยาวมาก เกรงใจคนอ่านค่ะ
 • ความจริงรูปธรรมของชาวนีโอฮิวแมนนิส มีมากค่ะ มีอยู่ทั่วไป แต่ไม่ได้เจาะจงว่ามาจากแนวคิดนี้ คุณลักษณะหลายอย่างของหลายคนในสังคม ก็อาจบอกได้ว่าเป็นแนวคิดนี้
 • ยกตัวอย่างง่าย ๆ ในสังคม ก็มีคนอีกจำนวนมากนับไม่ถ้วนที่ทำหลายอย่างเพื่อสังคม ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แล้วก็ไม่ได้อวดอ้างคุณความดีของตัวเองด้วยค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมอีกครั้ง.
 • พี่อ้อยคะ
 • หนุ่นนีโอ หน้าตาดูดีมากกว่า นีโอใน The Matrix มากค่ะ เพราะมีจิตใจดี ทำให้ส่งผลให้มีหน้าตาดี ดวงตาสดใสเพราะคิดดี มองสิ่งดี ๆ น่าคบหาเพราะไม่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยก้น ไม่โลภมาก มีมากเกินความต้องการก็จะแบ่งปันให้ผู้ที่มีน้อยกว่า มีความฉลาดระดับเกือบอัจฉริยะเพราะมีคลื่นสมองต่ำอยู่เสมอ ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์สูง และมีคุณธรรมเพราะมีสติและปัญญาในการรู้ตามความเป็นจริง ...
 • ...เป็นไงบ้างคะ น่าสนใจไหมคะพี่อ้อย..

พี่โก๊ะคนดี

ไปเก็บของก่อนนะคะ เจอกันวันจันทร์ค่ะ

คิดถึงเสมอ

สวัสดีค่ะคุณคนโรงงาน

 • เห็นด้วยค่ะว่าคนย่อมปรารถนาความสุขด้วยกันทุกคน
 • ก็เห็นด้วยเช่นกันค่ะว่าความสุขของคนแตกต่างกัน คงพอเปรียบกับทบ.ของ Maslow ซึ่งกล่าวถึง ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ 5 ระดับขั้น เริ่มจาก 1.ความต้องการด้านวัตถุเพื่อการอยู่รอด  2. ความต้องการความปลอดภัย  3.ความต้องการความรักและการยอมรับจากผู้อื่น 4.ความต้องการตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง และสุดท้ายคือ 5.ความต้องการที่จะตระหนักในศักยภาพอันแท้จริงของตนเอง (Self Actualization)
 • ซึ่งใน 3 ขั้นแรกดังกล่าวนั้น คนไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไป จะแตกต่างกันก็ต้องมาพิจารณาจากข้อ 4 และ ข้อ 5 คนที่เป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์ต้องมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเอง และตระหนักว่าศักยภาพของตนเองนั้นแท้จริงต้องเป็นไปเพื่อเพื่อนมนุษย์ในสังคม
 • ...ไม่ใช่เพียงการแสวงหา หรือ เสพสุข สร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเองเท่านั้น...
 • คุณคนโรงงาน เห็นด้วยไหมคะ..
 • สวัสดีค่ะครูมิม
 • เดินทางปลอดภัยค่ะ ...คงคิดถึงแย่เลย

 

เอากลอนเกี่ยวกับตา มาฝากครับ เผื่อจะหายเจ็บตา

เดือนดับในดวงตา

ให้คิดถึงเพียงใดใจจะขาด
ก็มิอาจไปตามความคิดถึง
ห้ามมาหาแต่อย่าห้ามความคะนึง
จะดื้อดึงโดยถ้อยร้อยรำพัน

คิดเสมอเมื่อใจใฝ่ถึงเขา
สายตาเศร้าเฝ้าเตือนว่าเหมือนฝัน
แววอาวรณ์อ่อนหวานผสานกัน
เหมือนจำนรรจ์จำนนท้นอาลัย

เหมือนตัดพ้อต่อว่าประสารัก
ใจก็ทักท้วงห้ามตามวิสัย
จงมองตาตาจะเตือนว่าเหมือนใจ
ถ้าแจ้งได้ก็จะแจ้งไม่แฝงเงา

รู้ทั้งรู้ว่ารักจักให้ทุกข์
ใจยังรุกเร้าหลอกให้บอกเขา
ช่างไม่เข็ดหรือไรนะใจเรา
เขามีเจ้าของแล้วในแววตา

เคยนั่งเศร้าเดาใจเธอไม่ออก
จนตาบอกบ่งเล่ห์เสน่หา
ใจที่หวังพลั้งผิดระอิดระอา
วอนตาอย่าเยือนผสานแววหวานเลย

****เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จากหนังสือ "คำหยาด"****

    จะ ๓ ทุ่มแล้วค่ะ คุณครูคนไม่มีราก เตรียมตัวเข้านอนนะคะ คุณหมอฝากใบไม้ย้อนแสงมาบอก อิ..อิ..

    เรื่องการถนอมดวงตา จริง ๆ มีเจลที่ทำเป็นรูปคล้ายแว่นตา นำไปแช่ตู้เย็นแล้วนำไปโป๊ะตา คล้ายเจลที่ใช้วางบนหน้าผากแก้ไข้น่ะค่ะ ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ค่ะ ลองหาซื้อดูนะคะถ้าสนใจ

    วันนี้ครูมิมก็ขอตัวไปแล้ว เดี๋ยวคุณครูคนไม่มีรากก็ต้องเข้านอนตามหมอสั่ง คืนนี้คงงดคุยวงใหญ่

    แล้วคุยกันเมื่อพร้อมและใจต้องการนะคะ รักษาสุขภาพกายและใจด้วยนะคะ

คุณกวินทรากร

 • ขอบคุณค่ะสำหรับกลอนเพราะและหวานซ้า...ของคุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์  แต่อ่านแล้วแทนที่จะหายเจ็บตา...จะยิ่งเจ็บที่ใจ..สิคะ 555...นี่มันกลอนคนอกหักนะคะ...จะปลอบใจหรือจะซ้ำเติมกันแน่...เอิ๊ก เอิ๊ก...
 • อ้าว...แล้วรู้แล้วหรือว่า เขามีเจ้าของแล้วในดวงตา
 • อาจจะมีสาเหตุอื่นก็ได้นะคะ..ในความเป็นจริงน่ะ..อิ อิ
 • เมื่อก่อนก็ชอบกลอนค่ะ รู้สึกว่าบางที แค่ 1-2 บาท ก็สื่อความหมาย/สาระได้มากมายเกินกว่าจะเขียนเป็นร้อยกรองได้ เลยชอบจดไว้ แต่โดยมากจะเป็นร้อยกรองที่เกี่ยวกับชีวิต คำสอนใจ หรือที่ตรงกับความรู้สึกในช่วงนั้นมากกว่าค่ะ
 • ยังไงก็ขอบคุณค่ะ เพิ่งจะตระหนักว่า วรรณศิลป์นั้นทรงพลังเพียงไร... เฮ้ออ่านแล้วจะหายเจ็บตาไหมนี่.

สวัสดีค่ะ

อาการดีขึ้นหรือยังคะ เป็นห่วงค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณใบไม้ย้อนแสง/คุณแจ๋ว ตอบพร้อมกันเลยนะคะ
 • ขอโทษด้วยค่ะ วันนี้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมตอนค่ำเลย เนื่องจากพอพิมพ์ ๆ ตอบไปสักพัก ก็ต้องสอนการบ้านหลานไปด้วย...เลยช้าค่ะ เดือดร้อนให้ต้องมาเยี่ยมเยียนกัน
 • ความจริงดีขึ้นมากแล้วค่ะ แสบตานี่น่าจะเกิดจากการอ่านหนังสือสลับกับดูคอม ฯ ค่ะ เพราะขณะออนไลน์ใน G2K ก็จะกางหนังสืออ่านด้วย เป็นพวกขาดหนังสือไม่ได้ค่ะ
 • ก็เลยหนักมาก เพราะเท่ากับไม่ได้พักสายตาเลย ตอนนี้เลยลดการอ่านหนังสือเอาไว้ก่อนค่ะ .. อิ อิ แต่ยังเข้า G2K ค่ะ  ขาดไม่ได้...ลงแดงแน่...หลาน ๆ บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาให้เด็ก ๆ เลย ไม่มีคนเล่านิทานให้ฟัง เลยต้องเอามานั่งอยู่ข้าง ๆ นี่ล่ะค่ะ...วุ่นวาน นัวเนียน่าดู...
 • ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ดีจนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ

นึกว่าเป็นไร  อ๋อเจ็บตานี่เอง

พักผ่อนมากๆ ตอนนี้อากาศร้อนเชื้อโรคเยอะ

เจ็บตาอย่าเจ็บยายนะจ๊ะ

 • สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์
 • ตอนนี้หายเกือบสนิทแล้วค่ะ...พร้อมที่จะทำให้เจ็บตาต่อไป..อิ อิ อิ ยังไม่เลิกอ่าน
 • พรุ่งนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วค่ะ ต้องไปทำงาน
 • คงต้องไปเจ็บตา..ในที่ประชุมค่ะ

สวัสดีค่ะ พี่โก๊ะคนดี

 • วันนี้ไปทำอะไรบ้างค่ะ แต่วันนี้มิมจะไปเที่ยวค่ะ มาบอกให้พี่โก๊ะคนดีอิจฉา อิอิ
 • เมื่อคืนคุยกับแม่อ้อยแม่อ้อยน่ารักมาก
 • มิมกอดแม่อ้อยแล้ว แต่ไม่ได้กอดเผื่อใคร อิอิ อยากกอดให้ตัวเองคนเดียว
 • พี่โก๊ะคนดี เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาแม่อ้อยให้น้ำหอมมิม แล้วเราก็กอดกัน แม่อ้อยบอกว่าหนูเป็นลูกแม่ถึงหนูจะไม่ได้มาเกิดกับแม่แต่หนูก็คือลูกแม่   แค่นั้นแหละมิมแทบน้ำตาไหล ปลาบปลื้มใจอย่างที่สุด
 • พี่โก๊ะอิจฉาไหม อิอิ
 • คิดถึงค่ะ
 • สวัสดีค่ะครูมิมคนดี
 • พี่โก๊ะไม่อิจฉาครูมิมเลย...มีแต่ดีใจและชื่นชมความรักที่ดีเช่นนี้
 • ไปเที่ยวให้สนุกและโชคดีในกาสอบนะคะ
 • ความจริงวันนี้งดประชุม แต่ต้องเตรียมงานอยู่บ้านค่ะ
 • คิดถึงเช่นกันค่ะ

เรียนท่าน ฅน ไม่มีราก

 • จะเปลี่ยน ฅน
 • ต้อง เปลี่ยนที่ ตน
 • สร้างความสุขในการมีชีวิต
 • จิตคิดสร้างสรรค์
 • รวมพลังสร้างโลก ครับ

สวัสดีค่ะน้องโก๊ะตาซื่อของพี่....

 • ครูอ้อย ได้รับข่าวว่า  น้องไม่ได้ไปประชุมแล้ว
 • งั้น  เราไปเที่ยวที่สุพรรณกันไหม
 • พ่อบ้านจะกลับมาบ้านก่อนเที่ยง  ยังมีเวลา
 • เร็ววววว ตัดสินใจ  มีที่นั่งอีก 1 ได้เลย

จะรอคำตอบนะคะ

สวัสดีค่ะท่าน JJ

 • น้อมรับคำแนะนำอันทรงคุณค่าค่ะ
 • เปลี่ยน ฅน ต้องเปลี่ยนที่ ฅน
 • ประจักษ์แจ้งที่ใจแล้วค่ะ
 • ขอบคุณค่ะสำหรับภาพที่สงบงาม...

ขออภัยน้องโก๊ะ

สักครู่ยังไม่ได้ออกจากระบบ  กลายเป็นครูมิมแล้วววว

ตัดสินใจเร็วๆนะคะ

สวัสดีครับ   ขออนุญาต ลปรร ด้วยครับ

     -   แนวคิดนีโอฮิวแมนนิส (Neo-Humanist)  ดีมากครับ  ถ้ามีการนำไปใช้ในวงการศึกษาอย่างจริงจัง  จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการศึกษาอย่างมหาศาล

    -  แต่เท่าที่พบ  มักพบในโรงเรียนเอกชนเป็นส่วนใหญ่

    -  โรงเรียนรัฐบาล  แทบหาไม่พบ

     -  ผมเองก็พยายามลองนำไปปรับใช้ดูครับ  แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ   เพราะบริบทราชการ บางครั้งก็ไม่เอื้อ

                                    ขอบคุณครับ

         

 • พี่อ้อยคะ
 • น้องโก๊ะขอโทษค่ะที่ไม่ได้เข้้ามาดู
 • อยากไปค่ะ แต่คงไม่สะดวกนัก เพราะรอ Stand by งานจากหัวหน้า บ่าย ๆ ก็ต้องเข้าสำนักงาน ฯ ค่ะ
 • ขอบคุณมากค่ะ ซาบซึ้งใจที่พี่อ้อยและครูมิมคิดถึง ไปเที่ยวให้สนุกนะคะ เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับ จะคอยอ่านและดูภาพสวย ๆ ค่ะ 

สวัสดีครับ

บ่ฮุด อัชช่า แปลว่าดีมากครับ

ของพุทธคือมรรคมีองค์ 8 ครับ

เป็นธรรมชาติที่ว่าถนนหลายสายในที่สุดก็มารวมกัน เมื่อเป็นเส้นทางเดียวแล้วก็ขึ้นสู่ยอดเขาที่เป็นหนึ่งเดียว

อินเดียมีนักคิด นักปราชญเยอะมากครับ

ในรัฐแต่ละรัฐ มีกูรูมากมาย

น่าสนใจจริงๆ ครับ

ขอบคุณมากที่นำเรื่องนี้มาแ่บ่งปัน

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

กราบสวัสดี อ.พลเดชค่ะ

 • ดีใจที่ท่านอาจารย์มาเยี่ยมเยียนลูกศิษย์ทางธรรมค่ะ
 • ท่าน P.R Sargar นี้ ท่านอยูที่ กัลกัตตา เมืองเดียวกับท่านแม่ชีเทเรซา นักบุญของคนยาก ค่ะ
 • มรรคาแตกต่างกัน แต่มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันค่ะ
 • กราบขอบคุณอีกครั้งค่ะที่กรุณาสนใจ เรื่องซึ่งคนเล็ก ๆ ไม่มีปัญญามากนัก นำมาเล่าอ้างถึง
 • ด้วยความตระหนักในความเมตตาของอาจารย์ค่ะ.

สวัสดีค่ะท่าน Small man

 • เห็นด้วยกับท่านค่ะที่ว่า บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะนำแนวคิด Neo-Humanist เข้าสู่ระบบการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีบริบทที่ไม่ค่อยเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย
 • มองในแง่ดีแล้ว...หลายแห่ง..ก็ใช้แนวคิดนี้อยู่แล้วในการจัดการเรียนการสอนให้ลูกศิษย์ในบางแง่บางมุม
 • คนไม่มีรากจึงไม่สู้จะตระหนกใจมากนัก แม้ว่าจะเห็นว่าแนวคิดนี้ดีและควรปฏิบัติตามเพียงไร...
 • โลกและสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราเองและหลาย ๆ คนก็เปลี่ยนแปลง...
 • ...ขอเพียงเรามั่นใจและเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อน...หลายคนเปลี่ยน...สังคมจึงเปลี่ยน...และท้ายที่สุด...โลกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะที่ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.
 • อ.จารุวัจน์คะ
 • ขอบคุณค่ะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • สวัสดีตอนบ่ายค่ะ
 • ได้ข่าวว่าค้นพบแล้วว่าตัวเองอยู่ลักษณ์ไหนของนพลักษณ์ แหม..อยากรู้จัง
 • ใบไม้ย้อนแสงเป็นคนลักษณ์ ๗ ค่ะ เป็นนักเดินทางที่ยังคงว่ายวนอยู่ในวัฏสงสาร อิ..อิ..

สวัสดีค่ะคุณใบไม้ย้อนแสง

 • ต้องขอโทษค่ะ เข้ามาทีแล้วตอนบ่ายและกลับไปนั่งทำงานเพลิน เลยไม่ทันได้ดูว่าคุณใบไม้ย้อนแสงเข้ามา
 • ได้ข่าวจากไหนหรือคะ...แปลกใจจัง...เอ หรือจะเดาใจคนได้ด้วย...บอกหน่อยว่าทราบจากไหน...อิ อิ อิ
 • เราน่าจะเป็นคนลักษณ์ที่ 7 เหมือนกันค่ะ...ไม่น่าเชื่อนะ...มิน่าเราจึงมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกัน คิดอะไร ฟังแล้ว อ่านแล้ว เออ...คนนี้ทำไมคิดคล้ายเราเลย...
 • แต่ไม่แน่นะคะ คนไม่มีรากนี่ จะว่าไป ก็ดูเหมือนเข้มแข็ง พอเอาเข้าจริง ๆ อ่อนไหวน่าดูค่ะ
 • ตอนแม่เสียใหม่ ๆ  ..เกือบไม่กินอะไรเลย..จนพี่ ๆ เป็นห่วงต้องหิ้วกันไปหาหมอ...ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไร..อาการหนักมากค่ะ ร้องไห้ทุกคืน เพราะนอนกับแม่มาตลอดชีวิต...ไม่เคยแยกจากกัน...แต่ความจริงก็เป็นความจริงอยู่วันยังค่ำว่าแม่ไม่กลับมาแล้ว...
 • แล้วนี่จะใช่ลักษณ์ 7 หรือเปล่าล่ะคะ..ช่วยคิดหน่อย..อิ อิ อิ
 • สวัสดีตอนหัวค่ำค่ะ คุณครูคนไม่มีราก
 • ได้ข่าวจากอนุทินค่ะ อิ..อิ..
 • รู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเราคล้ายกัน แต่บุคลิกข้างนอกคงต่าง เพราะใบไม้ย้อนแสงตัวจริงพูดมาก และไม่ค่อยเรียบร้อย แหะ..แหะ..
 • ใบไม้ย้อนแสงก็เป็นคนแข็งนอกอ่อนในค่ะ
 • ตอนใบไม้ย้อนแสงเสียแม่ มันนานมากแล้ว ตอนนั้นอายุแค่ ๑๕ เอง เลยดูงง ๆ ยังยิ้มได้ หัวเราะได้ ไม่รู้ตัวว่าเจ็บลึก ช่วงนั้นเลยกลายเป็นเด็กเกเร โดดเรียนกระหน่ำเลย อิ..อิ..
 • ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณครูคนไม่มีรากใช่คนลักษณ์ ๗ ไหม ที่ใบไม้ย้อนแสงรู้ว่าเป็นคนลักษณ์ ๗ เพราะว่าได้เข้าร่วมอบรมนพลักษณ์ช่วงเวลาสั้น ๆ และอ่านเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะ

ตามมาดู เผลอหน่อยเดียว แฟนๆๆเต็มเลย อิอิๆๆ

 • ขอโทษคุณใบไม้ย้อนแสงค่ะ เห็นคุณครูขจิตซึ่งหายไปนานมาก มาปรากฎเลยดีใจ รีบคุยก่อน
 • จะว่าไปการที่เราจะรู้ว่าเราลักษณ์อะไรนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่มีใครวิเคราะห์ให้เราได้ นอกจากตัวเราเอง
 • เอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในลักษณ์ 7 ไปก่อนแล้วกัน
 • เวลาเปลี่ยนไป ..เราอาจเปลี่ยนก็ได้..นะคะ
 • ใบไม้ย้อนแสงค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเองอยู่ลักษณ์ ๗ ค่ะ อนาคตไม่รู้ค่ะ แต่เห็นเขาว่าคนเรามีหลายลักษณ์อยู่ในตัว เพียงแต่จะมีลักษณ์ที่เด่นออกมา ถ้าฝึกฝนตัวเองดี ๆ แล้วน่าจะทำให้ลักษณ์ต่าง ๆ ในตัวสมดุลค่ะ
 • มีเพื่อนบางคนไม่ชอบเรื่องนพลักษณ์เพราะรู้สึกว่าแบ่งแยกคนเกินไป ในขณะที่บางคนรู้ลักษณ์ของตัวเองแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้น พัฒนาได้ง่ายขึ้น และมีหลายคนที่ใช้ลักษณ์ของตัวเป็นข้ออ้าง เช่น ฉันอยู่ลักษณ์นี้ก็เลยนิสัยแบบนี้ ไม่เข้าใจหรือไง (ถ้าเป็นนิสัยที่ไม่ดี จะไม่เปลี่ยนเลยหรือไงเธอ)
 • สรุปว่า มีแต่ตัวเองนี่แหละค่ะที่จะแก้ไขตัวเองได้ ไม่ว่าจะเอาทฤษฎีไหนมาจับก็ตาม จริงไหมคะ ^_^
 • morning ค่ะคนไม่มีราก
 • หายเจ็บตาแล้วหรือยังคะ พักสายตาบ้างก็ดีนะ...เป็นห่วงค่ะ
 • ดูภาพแล้ว ทำให้จิตนิ่ง สงบ และสบายขึ้นมาก ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณใบไม้ย้อนแสง

 • มาเสียดึกเลยนะคะ...ดื่มกาแฟมากแน่เลย..จึงเป็นนกฮูกเช่นนี้...อิ อิ อิ
 • คนไม่มีรากกำลังปรับเวลานอนค่ะ เพราะต้องกลับสู่ระบบปกติเสียที กำลังต้องเริ่มงาน (บางชิ้น) ที่ตั้งใจว่าจะทำให้ช่วงปิดเทอม แต่ก็มีงานแทรกอื่น ๆ บ้าง เวลาใน G2K ก็คงต้องน้อยลงค่ะ
 • เรื่องลักษณ์นั้น เป็นเรื่องที่คนไม่มีรากสนใจค่ะและตั้งใจจะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์
 • การรู้จักตัวตนของตัวเองจึงสำคัญที่สุด โลกภายในของจิตใจเรากว้างขวางและซับซ้อนมาก...บางทีมากเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้...คนลักษณ์ 7 ก็ต้อง..ค้นหากันต่อไป...อิ อิ อิ
 • ชอบที่คุณใบไม้ย้อนแสงบอกว่า ตัวเองนี่แหละค่ะที่จะแก้ไขตัวเองได้ ไม่ว่าจะเอาทฤษฎีไหนมาจับก็ตาม
 • เราเป็นพวกชอบทวนกระแสสังคม..คล้ายกันมั้งคะ..ชอบมองอีกมุมหนึ่ง...ของสรรพสิ่งอยู่เสมอ...ฮา...ภูมิใจจังเลย...

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะคนงาม

 • หายเจ็บตาแล้วค่ะ อ้อ...เหลืออีกนิด ๆ หน่อย ๆ ยังคงทานยาอยู่ค่ะ ... แต่พอต้องอ่านหนังสือ...อาการมักจะกำเริบ..คราวนี้ไม่รู้จะใช้สมุนไพรอะไรดีค่ะ...พริกขี้หนูคงใช้ไม่ได้แน่ในกรณีนี้...อิ อิ อิ
 • มีความสุขในวันหยุดค่ะ

เป็นการพัฒนาจากภายในตัวเอง ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง และผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาเกิดขึ้นจากปัจจเจกบุคคลนี้เองที่ส่งผลต่อตนเองและสังคมโลกโดยรวม

กระบวนการพิจารณาตนเอง  ก็มีแหล่งที่มา ทุกอย่างล้วนต้องมีเงื่อนไข  ไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้  แน่นอนที่สุด เป็นผลจากการบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนา  ไม่เช่นนั้นสังคมนี้ไม่เกิดความแตกต่างกันได้อย่างมากมาย

ปัจเจกองค์ความรู้คาบเกี่ยวกับกับองค์รวม

วันนี้ขอมาป่วนมั่ง.................คริ คริ

 • สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์
 • ถือว่าเป็นการมาเยี่ยมเยือนและให้ความรู้...ไม่ใช่การป่วน...ฮา..ชอบ..ชอบ...อ่าน 3 จบแล้ว ก็ยังไม่เห็นด้วยเท่าไรค่ะ
 • อาจเป็นเพราะคนไม่มีรากยังไม่ชัดเจนในความคิดของตัวเองก็ได้ค่ะ...ก็เขียนไปตามตัวอักษร ตามหลักวิชาการ..ไม่ได้ใคร่ครวญลึกซึ้งอะไร...บางทีก็เมาตัวหนังสือ..เมาความคิด.. หลงว่ารู้ว่าใช่แล้ว..นี่ละสุดยอด..ฮา..นึกว่าตัวเองเก่ง..
 • ขอกลับมาตั้งหลักอีกที เงื่อนไข ที่คุณสิทธิรักษ์ว่าน่ะ..แน่หรือที่เป็นการคาบเกี่ยวกันของ ปัจเจก และ องค์รวม...
 • มาป่วนอย่างนี้ก็ดีค่ะ...จะได้ตระตุ้นต่อมความคิดให้ใคร่ครวญมากขึ้น ไม่ใช่ใช้แต่ ระบบประสาทอัตโนมัติ ในการตอบสนองสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต...
 • ขอบคุณค่ะ..มาก ๆ ๆ ๆ ๆ เลย... 

"เป็นการพัฒนาจากภายในตัวเอง ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง"

เสมือนหนึ่งว่ามันก่อกำเนิดได้ภายในตัวของตัวเอง 

"ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง" ยิ่งไม่มีเหตุผล ถ้าไม่มีวัตถุดิบไฉนเกิดความคิดขึ้นได้

ถ้าภายใต้เงื่อนไขหนึ่งกระบวนความคิดก็เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขนั้น แล้วกระบวนการพิจารณาก็เกิดขึ้นเพื่อดัดแปลงสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเงื่อนไขนั้นๆ

หมายความว่า สองสิ่งตอบสนองซึ่งกันและกัน

ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เองโดยปัจเจก

สิ่งแวดล้อมเป็นโจทย์ สมองคิด แล้วดัดแปลงสิ่งแวดล้อม

มันจะตอบสนองซึ่งกันและกัน

มาอีกครั้งนะครับ  รบก๋วนรบกวน..............อิอิ

 • สวัสดีตอนบ่ายค่ะ คุณครูคนไม่มีราก
 • ใบไม้ย้อนแสงดื่มกาแฟไม่มากค่ะ เมื่อวานดื่มแค่แก้วเดียว วันนี้ยังไม่ได้ดื่มเลย แต่จิบชาทั้งวันค่ะ อยากเป็นนกฮูกได้เหมือนกันแต่เป็นคนหลับได้หลับดี จนแซวตัวเองให้เพื่อนฟังว่า สงสัยชาติที่แล้วนอนไม่พอ ฮา..
 • พยายามปรับเวลานอนของตัวเองเหมือนกัน อยากตื่นแต่เช้ามืดมานั่งทำงานเขียน เป็นช่วงเวลาที่สงบและสมองปลอดโปร่ง แต่ก็ทำได้เป็นแค่บางช่วงค่ะ คือชอบทั้งนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าค่ะ แต่เอ..จะนอนตอนไหนดีล่ะ จะนอนตอนกลางวันอย่างเดียวคงไม่ดีต่อสุขภาพ
 • ขอแจมกับที่คุณสิทธิรักษ์เขียนหน่อย  ดูเหมือนเป็นแนวคิดภายใต้กรอบ Cause and Effect หรือเปล่าคะ ดูอีกทีก็เหมือนแนวคิดเรื่องเหตุและปัจจัยของทางพุทธ เพราะมีสิ่งนั้นจึงเกิดสิ่งนี้ ใช่หรือเปล่าเอ่ย
 • ป่วนหนักกว่าเดิมไหมเนี่ย อิ..อิ..
 • ใพทธศาสนาเชื่อว่า "เป็นการพัฒนาจากภายในตัวเอง ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง" จะนำไปสู่ญาณ หยั่งรู้ในสรรพสิ่ง ฟังดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อ พุทธองค์ก็เลยบอกว่า ญาณหยั่งรู้นี้เป็นเรื่อง ปัจจัตตัง (รู้ได้เฉพาะตน)
 • มา ลปรร ด้วยคนนะเออ

ตัดคำว่า เป็น ออก..คำหนึ่งนะครับ

คุณสิทธิรักษ์คะ

 • คราวนี้คนไม่มีรากอ่านสัก 10 รอบแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจ..อาจจะคิดมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบ...ฮา... แต่คุณใบไม้ย้อนแสงกับคุณกวินช่วยตอบให้อย่างดีแล้ว
 • ส่วนตัวเชื่อว่า ปัจเจก เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด องค์รวม เรื่องราวอีกมากมายที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม ดังที่คุณกวินบอกว่า ญาณหยั่งรู้นี้เป็นเรื่อง ปัจจัตตัง (รู้ได้เฉพาะตน)
 • ในอีกแง่มุมหนึ่งคือ โจทย์ ที่เกิดขึ้นกระตุ้นและสร้างให้เกิด การพิจารณาตัวเอง เมื่อเข้าใจตัวตนของตัวเองได้ถ่องแท้แล้ว จึงสามารถพิจารณาและเข้าใจเหตุปัจจัยอื่น ๆ ได้ดีขึ้น มากขึ้น และตรงขึ้น
 • คุณสิทธิรักษ์ ไม่เคยมีโจทย์เกิดขึ้นจากภายในใจของตัวเองหรือคะ ... โจทย์/วัตถุดิบ นั้น เกิดขึ้นจากเรารับมันเข้ามาเป็นโจทย์ให้เราขบคิดมิใช่หรือ มันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ และเมื่อเหตุและปัจจัยลงตัว มันจึงกลายเป็น โจทย์ ของเรา
 • โจทย์หรือวัตถุดิบที่ทำให้เราคิด ดัดแปลง และตอบสนอง จึงต้องเกิดจาก ภายใน ของเราก่อน เป็นเบื้องต้น
 • ถ้าเช่นนั้นแล้ว ..ไม่ใช้ "ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง" แล้ว ควรจะใช้กระบวนการอะไรดีคะ...อิอิอิ...

สนับสนุนท่านกวีเอก  ตัด"เป็น"ออกสักตัว เป็นอันเข้าใจ

อะไรก็ตามไม่เอาความคิดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ก็จะมองออกว่ามันมาจากไหน ดำเนินอะไร

 • คุณสิทธิรักษ์คะ
 • "เป็น" ตัวไหน หมายถึง ตัวตน ของเราหรือเปล่าคะ
 • ไม่อยากบ่นหรอกว่า ...งง...เดี๋ยวถูกดุ...อิ อิ อิ

ห้องเรียนนี้เรียนหนักนะคะ

สวัสดีค่ะ วันนี้เฝ้าบ้านหรือคะ อย่าลืมอ่านหนังสือ แต่ก็ต้องพักสายตาด้วยค่ะ...

 • พี่ดาวลูกไก่คะ
 • คุณสิทธิรักษ์ มาเปิดชั้นเรียนว่าด้วย การพัฒนาจากภายใน...จริงหรือ ? ค่ะ
 • เรียนไปก็แอบหลับไป..เป็นพัก ๆ พอตื่นขึ้นมาก็เถียงต่อฉอด ๆ ให้คุณครูปวดศีรษะเล่นค่ะ...
 • แอบพักตลอดค่ะ..ไม่ต้องกลัวค่ะ ฮา...

"เป็นการพัฒนาจากภายในตัวเอง ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง"

"การพัฒนาจากภายในตัวเอง ใช้กระบวนการที่เกิดจากการพิจารณาตนเอง"

อย่ากลัวโดนดุ  เดี๋ยวจะงงแล้วงงไม่เลิก

 • คุณสิทธิรักษ์คะ
 • เข้าใจแล้วค่ะ...ทำไมปล่อยให้งง..อยู่ตั้งนานนักล่ะคะ
 • บอกตั้งแต่แรก ๆ ก็ไม่ต้องนั่งคิด  นอนคิด น้ำแข็งหมดไปหลายแก้วแล้ว...
 • ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวแก้ไขค่ะ...
 • เห็นด้วยค่ะ อิ อิ อิ

คุณสิทธิรักษ์ใจดีจัง อุตส่าห์ตามมาอธิบาย

ไม่กลัวโดนดุค่ะ แต่ท่าทางคุณจะดุนะคะ แหะ..แหะ..

เป็นกำลังใจให้คุณครูคนไม่มีรากค่ะ

ขอขอบคุณคุณสิทธิรักษ์ค่ะ ที่ช่วยกระตุ้นสมองให้คิด ^_^

 • แก้ไขแล้วค่ะ...เล่าซือ 
 • โจ่ยเสี่ย...เซี้ยเซี้ย...
 • อย่าลืมมาตรวจการบ้านนะคะ
 • ขอบคุณคุณใบไม้ย้อนแสงด้วยค่ะ ดูสิ ความผิดพลาดของตัวเองนี่..ช่างหายากหาเย็นเสียนี่กระไร...ต้องให้ผู้อื่นบอก..แถมยังไม่ค่อยเห็นอีกด้วย...ฮา...
 • คุณครูขจิตคะ
 • ขอโทษค่ะ ที่ตอบข้ามไป ดีใจที่ครูกลับมาแล้ว คิดถึงมากเปลี่ยน...อิ อิ อิ

คุณครูคนไม่มีรากคะ

ใบไม้ย้อนแสงมาแจ้งข่าวค่ะว่า พรุ่งนี้ไม่อยู่นะคะ ออกไปธุระค่ะ กลับมาก็ดึกเลย

บอกไว้ก่อน กลัวคุณครูคนไม่มีรากคิดถึงค่ะ ฮ่า..ฮ่า.. สำคัญตัวผิดไหมเนี่ยคนเรา แหะ..แหะ..

 • สวัสดีค่ะพี่
 • ตามมาอ่าน
 • เก้าอี้ตัวนี้น่านั่งมากค่ะ  แต่ขอไปหาเพื่อนนั่งคุยก่อนนะคะ
 • คงหายเจ็บตาแล้วนะคะ 

สวัสดีค่ะคุณรักนะ..

 • ไปนั่งด้วยกันไหมคะ กำลังนั่งสบายเลย แต่มันออกจะมืดไปหน่อย ๆ แล้วค่ะ
 • ตาดีขึ้นมากแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่เป็นห่วง...แหะ..เรื่องตาเจ็บนี่..รู้กันทั้ง G2K แล้วมั้งคะ...อายจัง..
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมชม
 • คุณใบไม้ย้อนแสงคะ
 • ทราบแล้วล่ะค่ะ จากบันทึกคุณแจ๋ว คุณครูมิม...
 • มาทราบในบันทึกของตัวเองเป็นคนสุดท้าย...ฮา...คนเรามัวแต่ไปหาคนโน้นคนนี้..ไม่รู้จักมาดูบ้านตัวเอง...อิ อิ อิ
 • โชคดีและปลอดภัยในการออกนอกบ้านค่ะ
 • ..อิ อิ อวยพรเหมือนจะออกรบทัพจับศึกเลยนะคะ...^_^

อิอิ.............คนอะไรกลัวกระทั่งผม

แม้กระทั่งใบไม้ย้อนแสงก็เป็นไปด้วย

อย่ามองข้ามความหมายมันด้วยนะครับ

การพัฒนาตัวเองก็เป็นการกระตุ้นจากโจทย์รอบข้างด้านหนึ่ง  อีกด้านหนึ่งก็จากสรุปหล่อหลอมความคิดในตัวของตัวเอง  แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธขั้วใดขั้วหนึ่งได้

ขอบคุณมากๆครับ......................คริ คริ

คุณสิทธิรักษ์คะ

 • ใช่เลย เห็นด้วยค่ะ..ที่บอกว่า..
 • การพัฒนาตัวเองก็เป็นการกระตุ้นจากโจทย์รอบข้างด้านหนึ่ง  อีกด้านหนึ่งก็จากสรุปหล่อหลอมความคิดในตัวของตัวเอง  แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธขั้วใดขั้วหนึ่งได้  ...ใช่เลย ๆ
 • เข้าใจขึ้นตั้งเยอะค่ะ  ตอนกลางวันสงสัยอากาศร้อนเกินไปหน่อย คุณสิทธิรักษ์อธิบายแต่คนไม่มีรากไม่ค่อยเข้าใจค่ะ...
 • ขออนุญาตเลี้ยง...น้ำสัมผสมสับปะรดปั่น 1 แก้วเย็นเจี๊ยบเลยค่ะ...
 • ขอบคุณค่ะ ^_^

อิอิ..........นึกว่ายังไม่เข้าใจ จะยกตัวอย่างให้ดู 

มาป่วนเหมือนกัน

สวัสดีค่ะคุณสิทธิรักษ์

 • เข้าใจแล้วค่ะ
 • อาจยังไม่ถ่องแท้มากนัก ต่อไปจะใคร่ครวญให้ลึกซึ้งและไม่ติดกับ ตัวอักษร จนเกินไป
 • ...มีคนสอนว่า...จะสื่ออะไร..ให้ใช้ ใจ เป็นตัวสื่อสาร ... ก็กลับมาคิดมากอีกค่ะ...ใช้ใจสื่อเนี่ย..มันจะทำยังไง...
 • คุณสิทธิรักษ์อาจไม่ได้เข้ามาตรวจการบ้านอีก..ก็ไม่เป็นไรค่ะ...จะลองตอบโจทย์ตัวเองก่อน...แล้วค่อยไปป่วนที่บันทึกคุณสิทธิรักษ์ดีกว่า...อิ อิ อิ ....

สวัสดีค่ะพี่โก๊ะ

มาบอกว่ามิมมาถึงบ้านแล้ว ขอมารายงานตัวก่อนค่ะ เดี๋ยวขอไปงีบต่อไม่ไหวค่ะ มาถึงประมาณตี 3 ค่ะ เสียดายที่ไม่ได้เจอพี่โก๊ะคนดีของมิมเลย

คิดถึงเหลือเกิน

อิอิ..............หาว่าไม่มาอีก  บางทีมาบ่อยแต่ไม่ทิ้งร่องรอยเท่านั้นเอง

 • สวัสดีค่ะครุมิมคนดี
 • พักผ่อนก่อนดีกว่าค่ะ คุณใบไม้ย้อนแสงบอกว่าผู้หญิงนี่ถ้านอนไม่พอมักจะหงุดหงิดนะคะ
 • ค่ำ ๆ ค่อยคุยกันค่ะ
 • ฮา ดีใจจังคุณสิทธิรักษ์มาตรวจความเรียบร้อย...
 • ต้องระมัดระวังตัว ให้เรียบร้อยหน่อย เดี๋ยวเล่าซือว่าเอาได้
 • ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยม...วันหลังทิ้ง..รอยเท้า...ไว้บ้างก็ได้ค่ะ ..ฮา..จะได้ทราบไงคะ...อิ อิ อิ
 • เดี๋ยวจะไปป่วนที่บันทึกคุณสิทธิรักษ์ค่ะ เห็นแล้วบันทึกใหม่..คนเลว คนเลว คนเลว...ชื่อไม่ค่อยดีเลยค่ะ..

สวัสดีคราบ

แวะมาทักทาย

ได้ความรู้เพิ่มอีกแล้ว

ขอบคุณคราบ

สวัสดีค่ะคุณ Meemo

 • ยินดีต้อนรับค่ะ
 • ขอบคุณที่สนใจนะคะ

การมีเป้าหมายและวิธีในการดำเนินชีวิตด้วยวิธีการทางบวก ไม่คิดลบพูดลบกับตัวเองและผู้อื่น ไม่นินทา ไม่ดูถูก ไม่ซ้ำเติมใคร  ม่นิยมอาหารจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เลือกบริโภคอาหารที่ให้พลังชีวิตสูง เช่น ผักสด ผลไม้ โยเกิร์ต ถั่ว และเมล็ดธัญพืชเป็นหลัก  มีความสุขกับชีวิตเรียบง่าย กินอยู่แบบพอดี มีวินัยในการใช้จ่าย ไม่นิยมของฟุ่มเพือย ชอบแบ่งปันส่วนเกินให้ผู้ที่อ่อนแอกว่า และที่สำคัญคือ การชอบทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าเพื่อตัวเอง

ขอบคุณความเป็นคนจริงจังของ คนไม่มีราก (แต่ไม่ไร้รัก) นะคะ  ที่ทำให้ครูปูมั่นใจ ว่าน่าจะใช้ชีวิตมาไม่ผิดทางค่ะ

 

 

 

 • คุณครูปูคะ
 • เชื่อไหมคะว่า...คนที่มีความคิดคล้ายกัน จะมีพลังดึงดูดให้ต้องเข้ามารู้จักและพูดคุยกัน
 • คนไม่มีรากเป็นคนจริงจังค่ะ และรับรู้ได้ว่า ในความขี้เล่นแกมหยอกเย้าของครูปูนั้น...มีความจริงจังเช่นเดียวกันกับคนไม่มีราก  เพียงแต่เราไม่ต้องทำทีเป็นคนแคร่งขรีม เอาเรื่องเอาราวไปหมดทุกเรื่อง
 • ...คนไม่มีรากพูดถูกหรือเปล่าคะ... ^_^

การปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นเรื่องยาก  เพราะคนติดอัตตา  แม้แต่กายกับใจก็ไม่ไปด้วยกัน  ลุงเอกพึ่งฟังท่านติชชินัน จบท่านให้ใจคุมกายให้ได้นี่แหละมันเรื่องยากของมนุษย์

สว้สดีคุณลุงเอกค่ะ

 • น้อมรับคำแนะนำของคุณลุงเอกค่ะ
 • ให้ใจคุมกาย  ฟังดูคล้ายง่าย แต่คงไม่ง่ายนักค่ะสำหรับเด็กอ่อนหัดอย่างคนไม่มีราก
 • แต่น้อมรับและจะพยายามค่ะ
 • ขอบคุณคุณลุงเอก นักวิชาการที่ไม่ติดวิชาการ ค่ะ

 

คุณคนตัดไม้คะ

 • เนื่องจากไม่สามารถติดตามร่องรอยของท่านได้ ไม่ทราบจะไปขอบคุณได้อย่างไร เลยขอนำภาพที่ชอบ .. ของเพื่อนค่ะ มาฝากให้เป็นการแสดงความขอบคุณ

 100_1702

 • ตัวเองก็ได้ดูด้วย
 • คุณตัดไม้จะได้ไม่เครียดเวลาเข้ามาเพื่อนเตือนสติคนไม่มีรากค่ะ ...^_^

รบกวนอีกครั้งครับผมต้องการหนังสือของดร.เกียรติวรรณจะติดต่อได้ที่ไหนครับ

จะเข้ามาดูคำตอบตอน 2 ทุ่มนะครับ

สวัสดีค่ะ อ.วิรุฬห์

 • เพิ่งเข้ามาดูบันทึกนี้ .. เลยตอบไม่ทันกาล..ขอโทษนะคะ
 • อาจารย์สามารถติดต่อเรื่องหนังสือ ของอาจารย์เกียรติวรรณ ได้ที่ สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หมายเลข 0-2218-2631 โทรสาร 0-2218-2634 ค่ะ
 • ส่วนโรงพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือส่วนมากของอ.เกียรติวรรณ คือ หจก.ภาพพิมพ์ โทร. 0-2433-0026 ค่ะ
 • หรือจะค้นหาโดยใช้คำว่า...Neo-Humanist จะได้ข้อมูลมากมายเลยค่ะ.

 

สวัสดีค่ะ คุณคนไม่มีราก แต่แฟนเยอะ

 • เพิ่งได้แวะมาอ่านบล๊อกนี้ค่ะ .. มาสายยังดีกว่าไม่มาเนอะ
 • ขอบคุณมากค่ะ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ศาสตร์นพลักษณ์ให้บ่อยๆ ค่ะ
 • แต่เขินน่าดู ที่เรียกดิฉันว่า "ท่านอาจารย์" และยังแถมด้วย "ผู้เชี่ยวชาญ" อีกคำนึง
 • ดิฉันมักเรียกตัวเองว่า เป็น "เพื่อนร่วมทางนพลักษณ์อีกคนหนึ่ง" มากกว่าค่ะ หรืออย่างที่โก้สุด ก็เรียกว่า "กระบวนกรนพลักษณ์"  คือเป็นแค่คนที่จัดสรรกระบวนการ เพื่อเอื้อให้เพื่อนๆ ได้ร่วมเรียนรู้นพลักษณ์หน่ะค่ะ
 • สังฆะ ของ อาจารย์เกียรติวรรณ ก็เป็นสังฆะที่น่ารัก อบอุ่นค่ะ ดิฉันเคยไปเยี่ยมเยียนเมื่อตอนสาวๆ แหะ แหะ เลยรู้เลยว่าเป็นพวก สว.แล้ว 

สวัสดีค่ะอ.อัญชลี

 • รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่อาจารย์มาเยี่ยมทักทาย บันทึกของคนเล็ก ๆ ค่ะ
 • เป็นความรู้สึกอันแท้จริงค่ะที่ได้รับความรู้เบื้องต้นจากอาจารย์ก่อนไปอบรม นั่งตามอ่านใน G2K แห่งนี้ค่ะ ซึ่งอ่านแรก ๆ ก็ยังไม่ชัดเจนนัก แต่เมื่อได้ไปอบรมกับคุณหมอธนา ก็ทำให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
 • คนไม่มีรากเป็นลูกศิษย์ที่ยังไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวมากนักของ อ.เกียรติวรรณ หรือ อ.ตั๋ง ค่ะ และท่านกรุณารับเป็น Advicer ในการทำวิทยานิพนธ์...ซึ่งยังไม่ได้กำหนดหัวข้อค่ะ
 • นพลักษณ์ทำให้เข้าใจคนอื่น มากขึ้น โดยผ่านการมองผ่าน เกราะของตัวเอง จริงดังที่อาจารย์กล่าวไว้ค่ะ นักเสพประสบการณ์ หรือ ปีเตอร์แพนน้อย อย่างคนไม่มีราก ได้ตระหนักตัวตน โลกภายในของตัวเอง และเข้าใจคนอื่นมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งค่ะ...^_^...
 • ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ

 

พี่อ้อยคะ

คิดถึงเช่นกันค่ะ...เปลี่ยน....!!!!

สวัสดีค่ะ

ค่อยทะยอยมาอ่านละเลียด ความรู้ ประสบการณ์ 

ชอบใจเหลือเกินกับประโยคที่ว่า  "ศาสตร์และศิลป์ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข..นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของมนุษย์"

การได้เกิดเป็นมนุษย์ ทางพุทธศาสนาท่านว่า  ช่างยากเย็นแสนเข็ญ ไม่ใช่อยากเกิดก็ได้เกิด ต้องมีปัจจัยถึงพร้อมมากมายเกินคณานับ

เกิดมาแล้วก็ยังต้องเผชิญกับศัตรูทั้งภายในจิตตัวเอง ภายนอกจากสังคม สิ่งแวดล้อม คนทั้งใกล้และไกลตัวที่ต้องสัมพันธ์ด้วย .. เอนกอนันต์เกินจะนับได้

การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข...จึงต้องบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ต้องนับเป็น...การท้าทาย ดังที่คุณได้กล่าวไว้จริง ๆ ค่ะ

งานศิลปะจะสวยงาม มีคุณค่า ต้องเกิดจากแรงบันดาลใจและอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเหมาะเจาะ ลงตัว และยังขึ้นกับความนิยมชมชอบของสังคมในขณะนั้น (ศิลปะชิ้นเยี่ยมบางชิ้นโด่งดังมีชื่อเสียงก็ต่อเมื่อศิลปินลาลับไปแล้วก็มีเป็นจำนวนมาก) ...

ชีวิตจะมีคุณค่า มีประโยชน์ ควรแก่การยกย่องแก่โลก ต้องผ่านการปรุง ปรับ แต่ง จากเจ้าของชีวิตอย่างมีสติปัญญาทีเต็มเปี่ยม ไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่..ผ่านมาในโลกแล้วจากไป โดยไม่ได้ตอบแทนสิ่งใดไว้ให้แก่โลกเลย  

เห็นด้วยค่ะ นีโอฮิวแมนนิส เป็น Sustainable Development

ถ้ามีโอกาสเชิญที่กระดานสนทนาสมาคมนพลักษณ์บ้างนะคะ

สวัสดีค่ะคุณยุวดี

ขอบคุณมากค่ะที่กรุณา..ให้ความคิดเห็น ซึ่งมีคุณค่าและน่าคิดมากค่ะ ...

....ชีวิตจะมีคุณค่า มีประโยชน์ ควรแก่การยกย่องแก่โลก ต้องผ่านการปรุง ปรับ แต่ง จากเจ้าของชีวิตอย่างมีสติปัญญาทีเต็มเปี่ยม ไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงแค่..ผ่านมาในโลกแล้วจากไป โดยไม่ได้ตอบแทนสิ่งใดไว้ให้แก่โลกเลย  ...นีโอฮิวแมนนิส เป็น Sustainable Development

เป็นความเห็นที่งดงามและสร้างสรรค์ ...

ขอบคุณมาก ๆ อีกครั้งค่ะ

พี่โก๊ะคนดี

 • ตอนนี้มิมอยู่ที่โรงแรม Niran grand บางนาค่ะ
 • ทานข้าว อาบน้ำเรียบร้อยแล้วคะ
 • พรุ่งนี้เดินทางไปไบเทคแต่เช้าค่ะ
 • คิดถึงนะคะ

ครูมิมคะ

ขอโทษนะคะ ไม่ได้เข้ามาดูเลย

จนป่านนี้ครูมิมกลับบ้านแล้ว...^_^...

....โฮๆๆๆๆ...เจอจนได้ต้องขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล อย่างสูง

เริ่มจากที่ผมไปเจอหนังสือมือสองที่สวนจตุจักรเรื่อง...เราทั้งผองคือพี่นองกัน....ตอนนั้นซื้อมา 7บาทเอง

....จากที่ผมเป็นเด็กช่างกลเกเรตีกันไปวันๆ...ก็เริ่มซาบซึ้งใจพลังแห่งความรักและในที่สุด...ผมก็เปลี่ยนตัวเอง

...ผมจะตั้งใจศึกษาปรัชญานี้...และนำมาประยุกต์ใช้และเผยแพร่...ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

.....เพราะโลกจะสวยงามได้หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ...จริงมั้ยคับ

เป็นคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เพราะแนวคิดของนีโอ พยายามฝึกตนอยู่ แต่ก็เหลวไหลก็บ่อยครั้ง แต่ก็ยังพยายามอยู่เสมอค่ะ.

ข้อเขียนดีๆอย่างนี้เก็บไว้ตลอดไปนะคะ อย่าให้หาย

ข้อเขียนดีๆอย่างนี้เก็บไว้ตลอดไปนะคะ อย่าให้หาย

บทความนี้ ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนีโอฮิวแมนนิสเป็นอย่างดีค่ะ อยากจะเข้ามาขอบคุณที่ให้ความกระจ่างแจ้งในเรื่องเหล่านี้..

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท