ก่อนเข้าสู่วันปีใหม่สงกรานต์ล้านนาปี  2551  คิดว่าต้องมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้น่าอยู่  วันที่ 30 มีนาคม  จึงไปหาซื้อช้างหินทรายมาวางประดับหน้าห้องอบสมุนไพรพลังหินบำบัด  เข้าไปตลาดคำเที่ยงหาซื้อหลายร้านก็ไม่ถูกใจจึงขับเรื่อยเปื่อยเข้าไปในซอยลึกพบร้านตั้งใหม่มีศิลปะหินทรายหลากหลาย จึงแวะซื้อช้างทราย 1 ตัว  ขณะที่เดินออกจากร้านพลันเหลือบเห็นพระอุปคุตปางล้วงบาตรกิ๋นบ่เสี้ยง(กินไม่หมด)หินทรายองค์หนึ่งวางอยู่ริมทางเดินทั้งๆที่ตอนเข้าไปก็ไม่เห็น

เมื่อเข้าไปแตะดูเห็นว่าเป็นรูปพระอุปคุตหินทรายขนาดพอเหมาะที่จะนำไปบูชา  แต่เมื่อคิดไปอีกทีก็ยังไม่มีที่วาง จึงได้อธิษฐานว่า"หากมีบุญได้บูชาพระอุปคุตจริงขอให้มีโชคทำห้องพระอุปคุตและจะกลับมาบูชาไปกราบไหว้ที่บ้าน"

เมื่อกลับจะขึ้นรถมีคนขายสลากรัฐบาลมายื่นให้บอกว่า " รางวัลชุดใหญ่อยู่ในนี้"    เมื่อได้ยินดังนั้นใจแว้บคิดถึงคำอธิษฐานเมื่อตะกี้นี้ จึงตัดสินใจซื้อ  ต่อมาวันที่ 1 เมษายน  2551 ปรากฏว่าหวยออก  ท้าย 71  จึงได้รางวัลตามอธิษฐาน  เช้าวันรุ่งขึ้นจึงรีบไปที่ร้านเช้ามืดนึกว่าพระอุปคุตมีคนเช้าไปแล้ว  แต่ยัง...ท่านยังคงนั่งรอเรา...ใจปลื้มมากคิดว่าเป็นบุญที่เราจะได้บูชา

เมื่อเจ้าของร้านมาจึงรีบบูชาและเงินยังเหลือจึงขอให้ทางวร้านจัดสร้างพระอุปคุตปางห้ามมารและปางสมาธิ(พระบัวเข็ม) แต่ทางร้านไม่มีแบบพิมพ์จึงได้อัญเชิญพระอุปคุตหินทรายปางอุ้มบาตรได้องค์เดียวเมื่อเชิญไว้ที่บ้าน จึงหาร้านปั้นพระอุปคุตปางห้ามมารและปางสมาธิโดยใช้ปูนปั้นอีก หกวันต่อมาจึงได้อัญเชิญเข้าบ้าน

เป็นอันว่าที่บ้านมีพระอุปคุตปางอุ้มบาตรให้คุณทางโชคลาภ  โภคทรัพย์   ปางห้ามมารแก้กันเภทภัยเหตุร้าย เสนียดต่างๆ  ปางสมาธิ(พระบัวเข็ม)ให้คุณทางเสริมปัญญา จิตผ่องใส ชีวิตเป็นสุข

ตอนนี้สร้างหอพระอุปคุตเสร็จก็พอดีวันที่ 12 เมษายน  เตรียมต้อนรับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ผะหญาภูมิปัญญาล้านนา  มากราบไหว้บูชาอย่างเต็มที่พร้อมกับจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระอุปคุตอย่างสมบูรณ์แบบต่อไปให้ผู้คนที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ เสริมสร้างปัญญาตามความเชื่อเรื่องพระอุปคุตของชาวล้านนาต่อไป  ขอให้แรงอธิษฐานเป็นบุญกุศลให้กับท่านผู้อ่านสารคดีเรื่องนี้ได้รับโชคเหมือนกันทุกคน   จากประสบการณ์ตรงนี้จึงเชื่อแล้วว่าปาฏิหาริย์นี้มีจริง