ความสำคัญของPMQA


ความหมาย ความสำคัญของPMQA

ดิฉันเปิดบล็อคเรื่องนี้ เพราะคิดว่านับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น  เขาเริ่มบีบเราแล้ว..เพราะถ้าเราทำได้มันจะเป็นการปฏิรูประบบราชการอย่างแท้จริง..

     รู้จัก PMQA ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว เพราะทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติร่วมกับ กพร.เรียกไปอบรม เพื่อให้เราทำและวัดผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 50 ซึ่งกำหนดค่าคะแนนไว้ 5 คะแนน  คุณเอ๋ย..หลังจากอบรม..มึนตึ๊บ..ยากมาก..เยอะด้วย..ตั้งแต่ทำงานมาเรื่องนี้ยากที่สุด..หรือว่าเราโง่ไปก็ไม่รู้..

     ปีนี้เรียกไปอบรมอีก..ยากกว่าปีที่แล้ว วัดจากเอกสารคู่มือมีมากเล่ม  แต่ละเล่มหนาๆ ถ้าเอาไปชั่งน้ำหนักคงหลายสิบโล.. สงสัยความยากจะสัมพันธ์กับน้ำหนักหนังสือ  เขาบีบมากขึ้นเพราะกำหนดค่าคะแนนผลการปฏิบัติราชการปี 51ในเรื่องนี้ มีค่า 20 คะแนน.. เอากันให้ตายไปข้างหนึ่งแน่ๆ...เฮ้อ!

      เรามาดูความสำคัญของ PMQA นะคะ

      PMQA มาจากคำว่า Public  Sector  Management  Quality  Award

      ภาษาไทย ใช้คำว่า  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

     เป็นกลยุทธ์ในการจัดการอย่างหนึ่ง  ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดการบ้านเมืองที่ดี  และสามารถวัดผลลัพธ์ได้ทั้ง 4 มิติ คือประสิทธิภาพ  คุณภาพ  ประสิทธิผล และการพัฒนาองค์กร  ดังภาพแสดงความเชื่อมโยงข้างล่างนี้นะคะ

 

 

        หลักคิด(Core Values)

 1. การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. การให้ความสำคัญกับพนักงานและคู่ค้า
 4. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า
 5. การมุ่งเน้นอนาคต
 6. ความคล่องตัว
 7. การเรียนรู้ขององค์การและแต่ละบุคคล
 8. การจัดการเพื่อนวัตกรรม
 9. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง
 10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า
 11. มุมมองเชิงระบบ

        มี frame work ดังนี้

 

     หลักการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร ของ PMQA แบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ค่ะ

     หมวดที่ 1  การนำองค์กร (วิเคราะห์ผู้บริหารขององค์กรนั้นๆ)

     หมวดที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (ดูว่าหน่วยงานนั้นมีวิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของตัวเองหรือไม่  มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง  มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ผู้ปฏิบัติ)

     หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( แต่เดิมเราสนใจแต่ผู้รับบริการ ต่อไปต้องสนใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย จะเป็นพ่อค้าหรือส่วนราชการอื่นที่มีบทบาทเหมือนเรา)

     หมวดที่ 4 การวัด  การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ( เน้นการใช้ไอที  การทำสารสนเทศข้อมูล  และ KM)

     หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ( ดูว่าเรามี การทำแผนพัฒนาบุคคลกร HR การดูแลขวัญและกำลังใจคนในองค์กร  การให้รางวัล  )

     หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ( ดูการลดขั้นตอน   กระบวนการที่สร้างคุณค่า)

     หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินงาน (ดูจากคะแนนที่ได้จากผลการรับรองการปฏิบัติราชการของ กพร.ทั้ง 4 มิติ)

      ใน 7 หมวด จะประกอบด้วยคำถามรวม 90 คำถาม ทั้งนี้มีหมวดสรุปอีกเรียกว่า หมวดลักษณะองค์กร  มีอีก 15 คำถาม   รวมเป็นคำถามที่ต้องตอบทั้งหมด  105 คำถาม

      หน่วยงานดิฉันลองตอบคำถามดูแล้ว  แต่ละข้อ จะใช้เวลาประมาณ 1 วัน จึงจะตอบได้  บางข้อใช้เวลาทั้งปีก็ตอบไม่ได้ โดยเฉพาะ หมวด 1 เพราะเราไม่ใช่ผู้บริหาร..

 

 

คำสำคัญ (Tags): #pmqa
หมายเลขบันทึก: 175843เขียนเมื่อ 8 เมษายน 2008 11:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:55 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (5)
 • สวัสดีค่ะ
 • มึนตื๊บ เหมือนกัน โรงพยาบาลต้องทำด้ยรึป่าวคะเนี่ย

สวัสดีคะ pa daeng

ขอบคุณคะที่ สนใจและเข้ามาทักทาย.. โรงพยาบาลต้องทำคะ เพราะเป็นหน่วยหนึ่งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.. ในปี 50และ 51 นี้ ทาง กพร.บังคับ 8 หน่วยราชการในแต่ละจังหวัดต้องทำ ได้แก่ สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด พัฒนาชุมชน สำนักงานที่ดินจังหวัด เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด โดยทั้ง 8 ส่วนราชการนี้มีหน่วยงานย่อยระดับอำเภอรวมถึงโรงพยาบาล สถานีอนามัยของสาธารณสุขด้วย... หนีไม่พ้นหรอก..ได้ทราบว่าปี 52 ทุกหน่วยงานต้องทำทั้งหมด..

หน่วยงานระบบกรมเริ่มทำตั้งแต่ปีงบ2550 แต่ก็ยังไม่ครบทุกกรมและในปี2551 จะเอาPMQA ปี 50มาหาข้อบกพร่องแล้วเป็นแนวทาง...สำหรับต้นแบบน่าจะมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะถ้าจำไม่ผิดนะ...ป.ล.เรื่องนี้อย่าคิดลึกนะเดี๋ยวสับสน

ปภาดา เพ็ชรอินทร์

สวัสดีค่ะ ...

คนบุคคลหนึ่งในการดำเนินงานตาม PMQA หมวด 3 (ให้การน้ำหนัก) หากสมาชิกท่านใดพอมีความเชี่ยวชาญในหมวดนี้ ตอบให้เป็นวิทยาทาน หน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า

ด่วนหน่อยก็จะดีนะค่ะ

ศิริเนตร เรืองหน่าย

PMQA ปี52 กำลังทำค่ะ ข้อมูลเยอะมาก ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

ใครทำแล้ว ส่งให้ดูบ้าง sijii38@hotmail.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี