สืบสานวัฒนธรรมปาเก่อญอ.... "ผมเป็นลูกปาเก่อญอ"


น่าอายตรงไหนที่ผมจะบอกว่าเป็นลูกปากาญอ

              ผมไม่เคยที่จะปิดบังความเป็นตัวตนที่แท้จริง หรือที่เรียกว่า "กำพึด" ของตัวเอง เลย ผมไปที่ไหน แห่งหนใด ผมจะบอกและแนะนำตัวเองว่า เป็นปากาญอ ผมพบเจอ เพื่อนพี่น้องปากาญอ หลายๆคน(ไม่ได้เหมารวมนะครับ) เมื่อเจอกันแล้วทักทายพูดภาษาไทย ใส่กัน พ่อแม่พูดภาษาไทยกับลูก การสอนให้ลูกพูดภาษาไทยมันไม่ผิดครับ แต่ว่า ไม่ใช้ล้างสมองลูก ผมเห็นปากาญอบาง ครอบครัว ไม่ยอมพูดภาษาปากาญอ สื่อสารกัน ภายในครอบครัว อย่างนี้เป็นต้น ผมจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า ทำไมถึงไม่รักษาภาษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของตัวเองไว้ จะอายทำไมกับการที่จะพูดภาษาปากาญอ ใส่ชุดปากาญอ  ตอนนี้ที่หมู่บ้านผมอยู่เอง ถูกวัฒนธรรมภายนอกกลืนไปเกือบหมดแล้ว เด็กวัยรุ่นไมใส่เช (ชุดปากาญอ) กันแล้ว แม้แต่ผู้นำหมู่บ้านยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้   เวลา ผมกลับบ้านผมใส่เสื้อปากาญอ ดูเหมือนเป็นตัวแปลกประหลาดในสายตา ของพวกเขา  ตัวผมเพียงคนเดียวไม่สามารถที่จะรื้อฟื้นวัฒนธรรม ประเพณีได้มากนัก  ผมคลุกคลี กับพี่น้องปากาญอ มาตลอด ผมขอชื่นชม ผู้อำนวยการและครู โรงเรียนบ้านแม่โพ  ที่ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของปากาญอไว้  มีระเบียบ ให้นักเรียนใส่ชุด ปากาญอ ทุกวันศุกร์ ผมเชื่อว่าบล็อกเกอร์ที่เป็นผู้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือผู้เกี่ยวข้อง ในเว็ปแห่งนี้ หลายท่านที่ได้สอนหรือบริหาร โรงเรียนที่เด็กนักเรียนเป็นปากาญอ ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ของปากาญอบ้าง อย่างน้อยให้นักเรียนใส่ชุดปากาญอ ทุกวันศุกร์ ก็ยังดี 

       ทางโครงการฯ ที่ผมทำอยู่ตอนนี้ กำลังจำนำร่อง อนุรักษ์ ภาษากะเหรี่ยง ได้จัดทำโครงการสื่อสารภาษากะเหรี่ยง สู่แนวทางการสอนของเยาวชน   โดยจัดหาครูสอนภาษากะเหรี่ยงให้กับเด็กนักเรียนบ้านพะเด๊ะ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก    สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งผมจะนำมาเสนอในบันทึกต่อไป บันทึกนี้ ผมขอใคร่นำเสนอ   ประวัติความเป็นมาของพี่น้องกะเหรี่ยง(ปากาญอ)  ให้ท่านได้ทราบ

 ประวัติความเป็นมา

               กะเหรี่ยง(ปากาญอ หรือ ปากะญอ)เป็นชนเผ่าที่จัดได้ว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ หลายภาษา มีการนับถือศาสนาที่ต่างกัน แต่กะเหรี่ยงดั้งเดิมจะนับถือผี เชื่อเรื่องต้นไม้ป่าใหญ่ ภายหลังหันมานับถือพุทธ คริสต์ เป็นต้น กะเหรี่ยง มีถิ่นฐานตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า แต่หลังจากถูกรุกรานจากสงคราม จึงมีกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ประเทศไทย กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กะเหรี่ยงสะกอ หรือที่เรียกนามตัวเองว่า ปากะญอ หมายถึงคน หรือมนุษย์นั้นเอง กะเหรี่ยงสะกอเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง โดยมีมิชชันนารีเป็นผู้คิดค้นดัดแปลงมาจากตัวหนังสือพม่า ผสมภาษาโรมัน กลุ่มนี้หันมานับถือศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่ กะเหรี่ยงโปร์นั้นเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งครัดในประเพณี พบมากที่ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และแถบตะวันตกของประเทศไทย คือ กะเหรี่ยงบเว พบที่ อำเภอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน ส่วนปะโอ หรือตองสูก็มีอยู่บ้าง แต่พบน้อยมากในประเทศไทย ชนเผ่า "ปกากะญอ" เป็นชนเผ่าที่บอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมานับร้อยนับพันเรื่อง เรียงร้อยเก็บไว้ในเเนวของนิทาน อาจจะไม่ใช่หลักฐานที่เเน่ชัด เเต่ก็พยายามที่จะเล่าสืบทอดให้ลูกหลานได้รู้ ถึงความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมของตัวเอง เล่ากันตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าสร้างโลก พระองค์ได้สร้างมนุษย์ คู่แรก คือ อดัม กับเอวา ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสวน (เอเดน) ที่พระองค์ได้สร้างไว้ ทั้งสองได้ทำ ผิดกฎ ของสวรรค์ จึงถูกเนรเทศลงมาใช้กรรมอยู่ในโลกจนกระทั่งมีลูกหลานสืบเชื้อสายมาจนถึงทุกวันนี้
              
   ที่ตั้งของชนเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่ที่ภูเขา "ทอทีปล่อก่อ" มีผู้เฒ่า "เทาะแมป่า" เป็นหัวหน้า หมู่บ้านสืบเชื่อสายมาจนลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง เมื่อที่ทำกินไม่พอเทาะแมป่าจึงพาลูกหลานอพยพย้ายถิ่นฐาน ระหว่างการเดินทางว่ากันว่าเทาะแมป่าเดินเร็วมากลูกหลานพากันหยุดพัก เทาะแมป่าไม่สนใจลูกหลาน พยายามที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ จนมาหยุดตามที่ต่างๆ แถบแถวลุ่มน้ำสาละวินบ้าง ลุ่มน้ำอิระวดีบ้าง กระทั้งสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์ จนมาถึงทุกวันนี้มีกะเหรี่ยง อาศัยอยู่กระจัดกระจาย ทั่วไปในเขตพม่า ตลอดจนในเขตภาคเหนือ และตะวันออกของประเทศไทย เอกสารบางชนิดระบุว่าคนกระเหรี่ยงอาศัยอยู่ในตะวันออกเฉียงไต้ของประเทศจีน เมื่อถูกขับไล่หนี ลงมาตั้งหลักในระว่างกลางเขตพม่ากับมอญ ตอนหลังถูกพม่าบีบ ต้องอพยพอยู่บนภูเขา เอกสารบางชิ้นระบุว่าคนกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยล้วนมาจากพม่าทั้งสิ้น เพียงแต่ ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเข้ามาอยู่เมื่อใด แต่สันนิษฐานว่าเข้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย บ้างก็ว่าในดินแดนล้านนา หรือก่อนโยนกด้วยซ้ำ นั้นหมายถึงการกำเนิดเมืองเชียงใหม่

          การย้ายถิ่นฐาน 


      จากคำบอกกล่าวของ "พือ มูล บุญเป็ง" คนเฒ่า คนแก่ ได้กล่าว เล่าความเป็นมาของกะเหรี่ยงในประเทศไทย พื้นที่หลักที่กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) อาศัยอยู่ครั้งเเรกคือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดอาชีพเกษตรกรรม ในการหาเลี้ยงชีพ ต่อมาในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติประมูล โครงการทำป่าสัมปทาน ณ.ตำบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย โดยบริษัทที่ชนะการประมูล จะได้กรรมสิทธิ์การทำธุรกิจขนส่งไม้ จากตำบล แม่ยาว ออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้น บริษัทจากประเทศฝรั่งเศส หรือที่ชาวกระเหรี่ยงเรียกกันว่า บริษัท "ห้าง โบ๋ เบ๋" ได้กรรมสิทธิ์ในการทำธุรกิจสัมปทานในครั้งนั้นไป "พือ มูล บุญเป็ง" เล่าต่อว่าหลังจากที่ "ห้างโบ๋ เบ๋" เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทย ปัญหาแรกที่พบคือการสื่อสาร และการทำสัมปทานไม้ในสมัยนั้น จำเป็นต้องมี ช้างควานช้างในการลากไม้ซุง หลังจากเสร็จสัมปทาน กะเหรี่ยง (ปกากะญอ) ส่วนหนึ่งได้ตั้งหลักปักฐานอยู่บ้านน้ำลัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเห็นว่าเป็นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร ได้ใช้ชีวิตมาจนกระทั่งสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วงทำสงครามกะเหรี่ยงได้ร่วมมือกับทหารไทย โดยใช้ช้างเป็นพาหนะ ในการลำเลียง สิ่งของ เสบียง อาหาร ให้กับทหารไทยในการรบครั้งนั้น หลังสงครามมีชนพื้นเมืองย้ายถิ่นฐานกลับมามากขึ้น ทำให้ที่คับแคบแออัดขัดแย้งที่ทำมาหากิน กะเหรี่ยงส่วนหนึ่งจึงตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้ง
ข้อมูลจาก http://www.hilltribe.org

   

    ทั้งหมดเป็นประวัติความเป็นมาของปากาญอที่ได้จากเวป http://www.hilltribe.org  ผมเองก็ไม่อาจจะตอบคำถามได้ว่ามาจากที่ไหน แห่งหนใด พ่อ แม่ผม อายุ 60 กว่า มีคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านอีก หลายท่าน ก็ยืนยันว่า อยู่ที่นั้น และอยู่มาหลายขั่วอายุคนแล้ว แต่ผมคิดว่า  ถึงจะมาจากที่ไหนก็ตาม ตอนนี้ อยู่บนฝืนแผ่นดินพ่อหลวง ของปวงชนชาวไทย  เป็นคนไทย คนหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนบ้าน มีบัตรประจำตัวแสดงตนเป็นคนไทย ต้องตอบแทนบุณคุณของแผ่นดิน และไม่ลืมตัวเองว่า เป็น ลูกหลาน "ปากาญอ"

หมายเลขบันทึก: 175623เขียนเมื่อ 6 เมษายน 2008 22:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 20:57 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (40)

สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมมาอ่านสาระดีๆ  เพิ่งทราบประวัติความเป็นมาก็วันนี้เองค่ะ เห็นด้วยกับความคิดที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองไว้  เพราะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเอง (อย่างนี้ยกให้2มือเลยค่ะ)

สวัสดีคะ ครูข้างถนน

เห็นด้วยคะ เรื่องการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น เพราะตามความรู้สึกแล้วภาษาท้องถิ่นจะ เป็นภาษาที่สื่ออะไรออกมาได้อย่างชัดเจน และ เห็นภาพชัด ด้วยตัวตนของเขา แต่ ในขณะเดียวกันเราก็ต้อง ใช้ภาษา ราชการได้เช่นกัน

เพลงเพราะ บันทึกสวยคะ

คุณครูข้างถนนเป็นคนเชื้อชาติไหนก็ภูมิใจในความเป็นตัวเอง ถูกต้องที่สุดค่ะ และที่สำคัญ คือเมื่ออยู่บนแผ่นดินไทยก็รักแผ่นดินไทยทำประโยชน์เพื่อแผ่นดินไทย สุดยอดค่ะ

สวัสดีเจ้าค่ะ คุณครูข้างถนน

เป็นกำลังใจให้เสมอ...ทุกคนย่อมมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพียงแค่ลืมตาดูโลก ก็ได้ขึ้นชื่อว่า ศักดิ์ศรีความเป็นคน สิ่งนี้แหละ คือสิ่งที่พูดได้เต็มปากเต็มคำว่า เกิดมาเป็นคน ไม่ว่าจะชนเผ่าใด สัญชาติใด ศาสนาใด ทุกคนก็ขึ้นชื่อว่า คน เหมือนกัน แต่ใครจะประพฤติตนได้เป็นคนอย่างเต็มตัวมากกว่ากันนั้น สังคมเป็นผู้ตัดสินจากการกระทำของเขา หนูเชื่อว่า ครูได้ขึ้นชื่อว่า ได้เป็นคนอย่างเต็มตัวและหัวใจ รักษาสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะ

เป็นกำลังใจให้เจ้าค่ะ -----> น้องจิ ^_^

สวัสดีครับทุกท่าน

คุณ ลิ้มศรี ขอบคุณครับ ที่แวะมาเยี่ยมมารับรู้เรื่องราว ของคนพลัดถิ่นครับ

คุณ ก้ามปู ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยม

คุณ นงเยาว์ แช่มช้อย  ขอบคุณมากครับที่ให้ความคิดเห็น

น้องจิ แซ่เฮ ^๐^!  ขอบคุณขอ้คิดเห็นขอบคุณกำลังใจที่มีให้เสมอมา
 

ขอบคุณทุกท่านครับ

 

สวัสดีค่ะคุณครูข้างถนน

 • ได้ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ ปกาเกอะญอ
 • คนไม่มีราก รู้จักอยู่หลายท่าน อยู่เชียงใหม่ เช่น พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา ท่านเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ของสกศ. ค่ะ
 • ปัญหา..เอ..จะเรียกว่าอะไรดี...ปรากฎการณ์ดีกว่าค่ะ...ปรากฎการณ์ที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ยอมใช้ภาษาพื้นถิ่นเดิมนั้นคงเป็นทุกที่ ตัวอย่างที่ครอบครัวคนไม่มีราก เป็นเชื้อสายจีนทั้งคุณพ่อและคุณแม่ รุ่นลูกพูดภาษาจีนแต้จิ๋วได้บ้าง รุ่นหลานพูดเกือบไม่ได้เลย..ก็เลยได้แต่ปลง...ไม่รู้จะทำอย่างไรดีค่ะ

สวัสดีครับ คุณครูวัลภา(คนไม่มีราก )

 • พือ(ลุง) จอนิ  ผมก็รู้จัก เคยเจอท่าน
 • ตอนไปลงพื้นที่ฝึกการทำแผนที่เดินดิน
 • พะ(พี่)คือพอ  พะ(พี่)ตือโพ  หน่อ(พี่,น้อง)อี้  ครูรู้จักใหมครับ ศิลปินปากาญอ
 • เล่นเตหน่า อื่อทา ปากาญอ ผมชื่นชมพอๆกับ พือจอนิ ครับ
 • ขอบคุณข้อคิดดีๆครับคุณครู

สวัสดีค่ะ

ดีใจจริงๆค่ะ ที่มีคนอย่างครูข้างถนน

อย่าท้อนะคะ สู้ต่อไป เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการอนุรักษ์สิ่งที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป

คนในพื้นที่ไม่ช่วยกันแล้งให้ใครมาช่วย..เนาะ.

ตอนเกิดมาทุกคนเท่ากันหมดคือมาแต่ตัว

เกียรติ ศักดิ์ศรี  ความต้อยต่ำ มันเกิดจากการกระทำของเราเอง ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิด  คนที่คิดดี ทำแต่คุณงามความดี นั่นคือคนที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี แบบ ครูข้างถนน  ต้องถือว่าเป็นคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เพราะครูทำแต่คุณความดี

 

สวัสดีครับ คุณครู มะขามอ่อน/ครูมิม  คุณtip-in   ผ.อ.นายประจักษ์

 • ตอนนี้กำลังจะเดินทางไปแม่สะเรียง อ.แม่ฮ่องสอน
 • มีเวลาจะมาตอบทุกท่านอีกทีนะครับ
 • ขอบคุณครับ

สวัดดีค่ะ : คุณครูข้างถนน

ดอกคูณเสียงแคนชอบบล็อกของครูข้างถนนอยู่ที่นั่นคงสงบดีนะค่ะอยู่เมืองกรุงเบื่อจังเลยค่ะมีเรื่องวุ่นวายบ้าบออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ดอกคูณไม่ต่างกับครูข้างถนนหรอกค่ะของครูยังเป็นถนนที่ไม่มีเขม่าควันดำแต่ของดอกคูณเป็นถนนที่มีแต่เขม่าควันหนูเบื่อมากเลยค่ะดอกคูณอยากเป็นแบบครูจังเลยค่ะคงไม่มีเรื่องวุนเนอะ เรามันแค่ครู ตำแหน่งพนักงานราชการ จะสอบบรรจุแล้วไปสอบด้วยกันนะคะ จะได้เป็นครูเต็มรูปแบบกับเขาซักที

สวัสดีครับ คุณครูดอกคูณเสียงแคน ( แหม่ม วิทย์ศ.บ.)

 • ผมมีความหวังตั้งแต่เด็ก ว่าอยากรับราชการ ครู
 • อ่านบันทึกนี้ของผมดูก็ได้
 • ครูซันตะวัน ชีวิตครูเพื่อ ชีวิตครูในดวงใจของครูข้างถนน
 • แต่ตอนนี้ความหวังผมริบหรี่แล้วครับกับอาชีพรับราชการครู
 • เพราะผมจบ เอกจริยศึกษา ซึ่งเป็นเอกที่ผู้หลักผู้ใหญ่กระทรวงศึกษาไม่สน
 • ผมขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำครับคุณครู

สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง สดชื่นแจ่มใสครับ

สวัสดี คุณสิทธิรักษ์

 • ตอบช้าคงไม่ว่ากันนะครับ
 • ธรรมดาบ้านชนบท(บ้านนอก)ไม่มีอินเตอร์เนต
 • มาเชคเมลส์ในตัวอำเภอเลยมาอ่านบันทึก
 • มีความสุขเช่นกันครับ
 • ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ ผอ.นายประจักษ์

 • สุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลังครับ
 • ไม่มีโอกาสเดินทางไปสุพรรณ
 • จึงไม่ได้ไปคารวะ รดน้ำ
 • ขอให้มีความสุขทุกทิวาราตรีครับ
 • ขอบคุณครับ
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ย้อนหลัง ขอให้ครูข้างถนนและครอบครัวและผู้เป็นที่รักของครูข้างถนนทุกคนมีความสุขนะคะ
 • ขอร่วมตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ด้วยคนค่ะ
 •  ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ

เป็นคนเหมือนกัน ไม่ว่าชาติไหน ขอให้เป็นคนดี ก็พอ

สวัสดีค่ะ ครูข้างถนน

รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยในความคิดของ "ครู" ค่ะ

แต่อยากแสดงความคิดเห็นอีกด้านของชาวบ้าน

เพราะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความเป็น "ปากะญอ"

ทำให้พวกเขาถูกดูถูกดูแคลน ไปติดต่อราชการพูดภาษากะเหรี่ยงก็ไม่มีใครเข้าใจ

ได้รับบริการที่ไม่เท่าเทียม แต่งชุดปากะญอไปไหนก็มีแต่คนมองว่าแปลก

แต่หากพวกเขา (พยายามทำตัว)เป็นคนไทย กลับจะได้รับบริการที่ดีกว่า

ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่พวกเขาพยายามที่จะทำเช่นนั้น

สิ่งที่น่าคิดไม่น้อยกว่ากัน คือ "ทำไมพวกคนเมืองจึงไม่ปฏิบัติกับพวกเขา

อย่างเท่าเทียมเยี่ยงคนไทยบนพื้นแผ่นดินเดียวกัน" เพราะดิฉันเชื่อว่า

หากพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การพยายามทำตัวให้เพี้ยนไปจาก

"ปากะญอ" คงจะน้อยลง

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่เขียนมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ

สวัสดีคุณ คำแสนดอย

 • ขอบคุณครับสำหรับคำอวยพร
 • เกิดเป็นคนต้องตอบแทนคุณแผ่นดินครับ
 • บุญรักษาครับ ;-)

สวัสดีครับคุณ  คนโรงงาน

 • ใช่ครับ
 • ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยม
 • บุญรักษาครับ ;-)

 

สวัสดีครับอาจารย์หมอ  Ninko

 • ยินดีที่ได้รู้จัก
 • และยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • คนของรัฐได้เงินเดือนจากภาษีที่ชาวบ้านจ่ายไป
 • ไม่ว่าทหาร ตำรวจ หมอ ครู ฯลฯ ถ้าบริการไม่ดี
 • สมควรโดนด่า ผมด่าไปหลายรายแล้วครับ
 • ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณครูข้างถนน

ดีจังเลยค่ะ อิจฉาคุณครูข้างถนน ที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเอง เท่มากๆค่ะ อ๋อย้ายไปย้ายมาหลายจังหวัด แต่พูดได้แต่ภาษาไทยกลาง รักษาและสืบทอดต่อไปนะคะ เป็นกำลังใจค่ะ

อ๋อ

 

สวัสดีครับคุณอ๋อ

 • ยินดีที่ได้รู้จักครับ
 • ยินดีที่แวะมาเยี่ยมเยือน
 • เป็นกำลังใจในการทำงานเช่นกัน
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ ครูข้างถนน

แฟนของเราก็มีเชื้อสายกะเหรี่ยงเหมือนกัน แม่ของแฟนแต่งงานกับผู้ชายกะเหรี่ยงที่ ขุนยวม จ.แม่ฮองสอน แต่พ่อของแฟนเสียตั้งแต่แฟนอายุ 10 ขวบ จึงกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพ ทุกวันนี้แฟนยังพูดและฟังภาษากะเหรี่ยงได้ แต่ไม่มากนัก ชื่อภาษากะเหรี่ยงของแฟนชื่อ จอแต (พิมพ์ถูกหรือเปล่า)เมื่ออาทิตย์ก่อนยังโทรไปหาย่าของแฟนให้ทอเสื้อกะเหรี่ยงให้ ชอบมากค่ะ

ขอเป็นกำลังใจในการทำงานนะค่ะ

สวัสดีครับคุณ(คนกรุงเทพฯ)

 • ยินดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ
 • ปากาญอ ชาวเขา บางส่วน (รวมถึงครูข้างถนนด้วย)คิดว่าคนื้นราบจะรังเกียจพวกเขา
 • แต่คุณคนกรุงเทพไม่คิดที่จะรังเกียจ พวกเขา
 • ขอบคุณแทนพี่น้องปากาญอด้วยและ
 • ขอบคุณสำหรับกำลังใจ ครับ

@  ที่สำคัญที่สุด   คือ  หัวใจ..ต่างหาก  @

-ขอคุณความดีที่...คุณครูทำ  ปกป้องคุ้มครองคุณครูและเด็กๆให้มีแต่สิ่งดีๆ

สวัสดีค่ะ ครูข้างถนน

ภูมิใจในตัวของคุณมากน่ะ ที่มีความคิดดีๆเป็นคนดี

 • สวัสดีค่ะครู
 • ยินดีที่ได้รู้จักคน ปกาเก่อญอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะคะ
 • ยินดีมากค่ะที่ครูภูมิใจในรากเหง้า
 • มีเพื่อนๆเป็นคนชนเผ่ามากมายค่ะ  หลากหลายชาติพันธุ์ด้วยนะคะ

 

ภูมิใจมากคะ

ที่ได้เกิดมาเป็นลูกปากาญอ

รักปากาญอ

ทุกคนคะ

อยากให้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ จาก www.karencenter.com จะมีประวัติกะเหรี่ยงที่ละเอียดมาก....

สวัสดีคะ...

ชื่อแนทคะ เพิ่งเข้ามาเว็บนี้เป็นครั้งแรก

เป็นคนกะเหรี่ยงเหมือนกันดีใจที่ยังมีคนที่มีความคิดยังงี้อยู่

สู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้

สวัสดีคะ หนูก็เป็นปาเก่อญอคะ ดีใจมากที่ยังมีคนปาเก่อญอ ที่รักบ้านเกิดเหมือนหนูอยู่กมากมาย อยากให้ทุกคนรักที่ตนเป็นให้มากๆคะ

โคตรภูมิใจ เกิดมาเป็นสาวปวาเก่อญอ ดอยสูงๆทำให้เรามีวิสัยทัศน์ดีค่า...เราไม่ดูถูกคน และเรารักประเทศไทยทั้งคำพูดและการกระทำ

ภูมิใจมากที่ยังมีปาเกอญอรักในความเป็นปาเกออยู่ อยากให้ชาวปาเกอญอทุกคนช่วยกันสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน

จากปาเกอญอแม่ทาคี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

เกิดมาเป็นปว่าเกอะญออย่างน้อยๆต้องรู้ภาษาของตนเอง อ่านไ้ด้ เขียนได้ ก็ภูมใจแล้วครับ ผมรักปว่าเกอะญอผะโด้ๆๆๆๆๆๆๆๆ

จงภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย เป็นลูกหลานปากาเกอญอ

ถ้ามีโอกาสต้องทดแทนคุณแผ่นดิน ทำดีเพื่อชนเผ่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเรา

ถ้าดีต้องเสียสละชีวิตได้เพื่อชาติอยู่เสมอ (ทหาร)

จาก....หมู่สิงห์ (ปาเกอญอโพ)

เคยมีแฟนเป็นคนปาเกอญอค่ะตอนแรกเค้ารักและดูแลเราดีมากจนเรียนจบได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันสุดท้ายแล้วเค้าก้ทิ้งเราไปโดยที่ไม่รับผิดอะไรเราเลยเสียใจมากเลยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี