ขนาดของรูม่านตา (pupil size) ในการบ่งชี้การใช้สารเสพติด

                ในห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วยยาเสพติด  หลายท่านอาจเคยมีประสบการณ์พบผู้ที่ได้รับสารเสพติดโอปิเอตเกินขนาด  และบางท่านคงได้มีโอกาสสังเกตขนาดของรูม่านตาแล้ว   แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็น        เมื่อมีโอกาสได้เปิดดูเวปไซต์ที่กล่าวถึงขนาดของรูม่านตาที่บ่งชี้การใช้สารเสพติด   จึงขอนำมาสรุปให้ทราบคร่าวๆดังนี้    
                 ขนาดของรูม่านตาในคนปกติ  จะอยู่ราว 3-4 มม.  ดังรูปที่ 1  และจะมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อแสงคือมีขนาดหดเล็กลงเมื่อถูกกับแสงสว่างจ้า       ในคนที่ใช้สารเสพติด  ผลการออกฤทธิ์ของสารเสพติดจะทำให้ขนาดของรูม่านตามีความแตกต่างไปจากปกติและมีลักษณะเป็น Nonreactive pupils คือไม่เปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อถูกกับแสงสว่างจ้า

    
                                                       

                                               รูปที่ 1  ลักษณะของรูม่านตา

                    การสังเกตขนาดของรูม่านตาสามารถนำใช้ประโยชน์ในการบ่งชี้การใช้สารเสพติดได้ดังนี้       
                 รูม่านตาขยาย (dilated pupils)  หมายถึงขนาดของรูม่านตาที่ขยายใหญ่ราว 6 - 8 มม. (ดังรูปที่ 2)  สามารถบ่งชี้ได้ว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของโคเคน แอมเฟตามีน สารหลอนประสาท  เอกซ์ตาซี่ หรือสารกระตุ้นประสาทอื่น 

                                                    
                                           รูปที่ 2    รูม่านตาขยาย

                 รูม่านตาหดตัว (pupils constrict)  หมายถึงขนาดของรูม่านตาที่หดเล็กราว  1 - 2  มม.       สามารถบ่งชี้ว่าบุคคลผู้นั้นอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของโอปิเอตหรือโอปิออยด์ เช่น  เฮโรอีน  ฝิ่น  มอร์ฟีน  เมทาโดนหรือสารกดประสาทอื่น   กรณีที่ได้รับยากลุ่มนี้เกินขนาดจะมีขนาดม่านตาหดเล็กลงมากเท่ารูเข็ม (pinpoint pupils)  อย่างชัดเจน  (ดังรูปที่ 3)

                                                
                                                         
                                            รูปที่ 3    รูม่านตาหดเล็กลงเท่ารูเข็ม
                                    
               ในการถอนพิษยาผู้ติดสารเสพติดประเภทฝิ่นและเฮโรอีนนั้นจะให้ยาเสพติดเพื่อระงับอาการขาดยาที่เกิดจากฝิ่นและเฮโรอีน โดยให้ทิงเจอร์ฝิ่นถอนพิษยาผู้ติดฝิ่นและเมทาโดนในการถอนพิษยาผู้ติดเฮโรอีน     การสังเกตขนาดรูม่านตามีประโยชน์มากใช้ในการประเมินผู้ป่วยก่อนให้ยาและการเฝ้าระวังภาวะยาเกินขนาดของยาทิงเจอร์ฝิ่นและเมทาโดนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการถอนพิษยา

               จะเห็นได้ว่า  ขนาดของรูม่านตามีประโยชน์ในการบ่งชี้ว่าคนผู้นั้นอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของยาเสพติดประเภทใด    หากต้องการรายละเอียดและดูรูปภาพประกอบมากขึ้น  ให้ผู้สนใจเข้าไปดูได้ในเวปไซต์  www.ni-cor.com/nicorsignsandsymptomsofalcoholismanddrugsaddiction.html    แต่อย่างไรก็ตามการสังเกตขนาดของรูม่านตาสามารถบ่งชี้ถึงการใช้สารเสพติดเท่านั้น   การวินิจฉัยการติดยาเสพติดยังคงต้องอาศัยการตรวจสภาพร่างกายทางคลินิกอื่นๆ ร่วมกับข้อมูลประวัติการเสพยาเสพติดของผู้ป่วยด้วย    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (2)

พล
IP: xxx.53.240.195
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ความรู้ที่ได้ยิ่งใหญ่มากครับ ขอบคุณครับ

nan
IP: xxx.158.166.161
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆเลยค่ะ thank you na ka