การได้รับยาเบนโซไดอะซีปินเกินขนาด (Benzodiazepine overdose)

  ติดต่อ

                เบนโซไดอะซีปินเป็นกล่อมประสาท  ออกฤทธิ์ในการกดประสาทส่วนกลาง  ผลการออกฤทธิ์มีหลายอย่าง ได้แก่ ลดอาการวิตกกังวล สงบประสาท คลายกล้ามเนื้อ และต้านอาการชัก   เบนโซไดอะซีปินจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 
                 ในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด มักมีการสั่งใช้เบนโซไดอะซีปินเพื่อทำให้ผู้ป่วยสงบ  และนอนหลับได้            โดยทั่วไปมักให้เบนโซไดอะซีปินที่ออกฤทธิ์ยาว (เช่น Diazepam และ Chlordiazepoxide) เนื่องจากมีข้อดีที่ระดับยาในเลือดค่อนข้างคงที่  จึงไม่ต้องให้ยาวันละหลายครั้ง    ในขณะที่เบนโซไดอะซีปินที่ออกฤทธิ์สั้น (เช่น Lorazepam) จำเป็นต้องให้ยาวันละหลายๆ ครั้ง     แต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการให้เบนโซไดอะซีปิน ที่ออกฤทธิ์ยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมีการทำงานของตับไม่ดีซึ่งจะมีเมตาโบลิซึมของยาลดลง  หากให้ยาในขนาดสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน อาจเกิดการสะสมของยาจนเกินขนาดขึ้นได้
                   ภาวะเบนโซไดอะซีปินเกินขนาด    ผู้ป่วยจะมีอาการง่วงนอนมากผิดปกติและอัตราการหายใจลดลง     แก้ไขได้โดยฉีดยาต้านฤทธิ์เบนโซไดอะซีปินคือ Flumazenil (Anexate®) 0.3 มก. ทางหลอดเลือดดำ   ให้ซ้ำได้ทุก 1 นาที จนกระทั่งผู้ป่วยรู้สึกตัว หรือขนาดทั้งหมดไม่เกิน 2 มก.      Flumazenil จะแย่งจับกับตัวรับของเบนโซไดอะซีปิน ทำให้เกิดการยับยั้งฤทธิ์ของเบนโซไดอะซีปินที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
             ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงของอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการให้ยาเบนโซไดอะซีปิน  จึงควรมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการผู้ป่วย เช่น ภาวะง่วงซึมผิดปกติ  จิตใจสับสนหรือเชื่องช้า     ตลอดจนการติดตามวัดสัญญาณชีพเป็นระยะๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันธัญญารักษ์

หมายเลขบันทึก: 17486, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-21 15:31:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)